Google Sheets (Phần 3): Định dạng ô

Sau khi bạn đã thêm nhiều nội dung vào bảng tính Google Sheets, đôi khi có thể khó xem và đọc tất cả thông tin một cách dễ dàng. Định dạng cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của bảng tính, giúp bạn xem và hiểu dễ dàng hơn.

Trong bài học này, bạn sẽ học cách sửa đổi kích thước, kiểu và màu sắc của văn bản trong ô. Bạn cũng sẽ học cách căn chỉnh văn bản, thêm đường viền và màu nền cho các ô của mình.

Định dạng ô

Mọi ô trong bảng tính mới đều sử dụng cùng một định dạng mặc định. Khi bắt đầu tạo bảng tính, bạn có thể tùy chỉnh định dạng để làm cho thông tin của mình dễ xem và dễ hiểu hơn. Ví dụ sẽ sử dụng một bảng tính để lập kế hoạch và tổ chức một khu vườn.

Cách thay đổi kích thước phông chữ

Sửa đổi kích thước phông chữ có thể giúp thu hút sự chú ý đến các ô quan trọng và làm cho chúng dễ đọc hơn. Ví dụ sẽ tăng kích thước của các ô tiêu đề để giúp phân biệt chúng với phần còn lại của bảng tính.

1. Chọn ô hoặc các ô bạn muốn sửa đổi.

Chọn ô muốn sửa đổi

2. Định vị và chọn nút Font Size trên thanh công cụ, sau đó chọn cỡ phông chữ mong muốn từ menu drop-down. Ví dụ sẽ chọn cỡ 14 để làm cho văn bản lớn hơn.

Chọn cỡ phông chữ mong muốn

3. Văn bản sẽ thay đổi kích thước phông chữ mới.

Văn bản sẽ thay đổi kích thước phông chữ mới.

Cách thay đổi phông chữ

Việc chọn một phông chữ khác có thể giúp tách biệt thêm một số phần nhất định trong bảng tính - như các ô tiêu đề - khỏi phần thông tin còn lại.

1. Chọn ô hoặc các ô bạn muốn sửa đổi.

2. Định vị và chọn Format trong menu thanh công cụ.

3. Di chuột qua Font, sau đó chọn phông chữ mới từ menu drop-down. Ví dụ  sẽ chọn Georgia.

Chọn phông chữ

4. Văn bản sẽ thay đổi sang phông chữ mới.

Văn bản sẽ thay đổi sang phông chữ mới

Cách thay đổi màu văn bản

1. Chọn ô hoặc các ô bạn muốn sửa đổi.

2. Định vị và chọn nút Text color trên thanh công cụ.

Chọn nút Text color

3. Một menu drop-down với các màu văn bản khác nhau sẽ xuất hiện.

4. Chọn màu bạn muốn sử dụng. Ví dụ sẽ chọn màu đỏ.

Chọn màu5. Văn bản sẽ chuyển sang màu mới.

Văn bản sẽ chuyển sang màu mới.

Cách in đậm văn bản

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

2. Để in đậm văn bản, hãy nhấp vào nút Bold text hoặc nhấn Ctrl + B (Windows) hoặc Command + B (Mac) trên bàn phím.

Nhấp vào nút Bold text

3. Văn bản sẽ thay đổi thành in đậm.

Văn bản sẽ thay đổi thành in đậm

Nhấn Ctrl + I (Windows) hoặc Command + I (Mac) trên bàn phím để thêm chữ in nghiêng. Nhấn Ctrl + U (Windows) hoặc Command + U (Mac) để thêm gạch chân.

In nghiêng/gạch chân chữ

Căn chỉnh văn bản

Theo mặc định, bất kỳ văn bản nào được nhập vào bảng tính cũng sẽ được căn chỉnh ở phía dưới bên trái của ô. Mọi số sẽ được căn chỉnh ở góc dưới cùng bên phải của ô. Thay đổi căn chỉnh của nội dung ô cho phép bạn chọn vị trí nội dung sẽ xuất hiện.

Cách sửa đổi căn chỉnh văn bản theo chiều ngang

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Chọn văn bản

2. Nhấp vào nút Horizontal align trong thanh công cụ, sau đó chọn kiểu căn chỉnh mong muốn từ menu drop-down.

Nhấp vào nút Horizontal align

3. Văn bản sẽ sắp xếp lại.

Văn bản sẽ sắp xếp lại.

Cách sửa đổi căn chỉnh văn bản theo chiều dọc

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

2. Nhấp vào nút Vertical align trong thanh công cụ, sau đó chọn căn chỉnh mong muốn từ menu drop-down.

Nhấp vào nút Vertical align

3. Văn bản sẽ sắp xếp lại.

Văn bản sẽ sắp xếp lại.

Bạn có thể áp dụng cả cài đặt căn chỉnh dọc và ngang cho bất kỳ ô nào.

Đường viền ô và màu nền

Đường viền ô và màu nền giúp bạn dễ dàng tạo ranh giới rõ ràng và xác định cho các phần khác nhau trong bảng tính của mình.

Cách thêm đường viền ô

1. Chọn ô hoặc các ô bạn muốn sửa đổi.

Chọn ô

2. Chọn nút Borders và chọn tùy chọn đường viền mong muốn từ menu drop-down. Ví dụ sẽ chọn hiển thị tất cả các đường viền ô.

Chọn nút Borders

3. Các đường viền ô mới sẽ xuất hiện.

Các đường viền ô mới sẽ xuất hiện.

Cách thay đổi màu nền

Thật dễ dàng để thay đổi màu nền của bất kỳ ô nào, được gọi là fill color.

1. Chọn ô hoặc các ô bạn muốn sửa đổi.

2. Định vị và chọn nút Fill color từ thanh công cụ.

Chọn nút Fill color

3. Chọn một màu từ menu drop-down. Ví dụ sẽ chọn màu xanh lam.

Chọn màu4. Màu nền mới sẽ xuất hiện.

Màu nền mới sẽ xuất hiện

Định dạng văn bản và số

Khả năng áp dụng định dạng cụ thể cho văn bản và số là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong Google Sheets. Thay vì hiển thị tất cả nội dung ô theo cùng một cách, bạn có thể sử dụng định dạng để thay đổi giao diện của ngày, giờ, số thập phân, tỷ lệ phần trăm (%), đơn vị tiền tệ ($), v.v...

Thứ Năm, 25/08/2022 09:44
515 👨 121
0 Bình luận
Sắp xếp theo