Google Sheets (Phần 6): Tạo công thức phức tạp

Bạn có thể có kinh nghiệm làm việc với các công thức chỉ chứa một toán tử, chẳng hạn như 7 + 9. Các công thức phức tạp hơn có thể chứa một số toán tử toán học, chẳng hạn như 5 + 2 * 8. Khi có nhiều thao tác trong một công thức, thứ tự các thao tác sẽ cho Google Sheets biết thao tác nào cần tính toán trước. Để viết các công thức cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác, bạn cần phải hiểu thứ tự của các phép toán.

Thứ tự phép toán

Google Sheets tính toán các công thức dựa trên thứ tự hoạt động sau:

  • Các phép toán đặt trong ngoặc đơn
  • Các phép tính lũy thừa (ví dụ: 3 ^ 2)
  • Phép nhân và phép chia, tùy điều kiện nào đến trước
  • Phép cộng và phép trừ, tùy điều kiện nào đến trước

Tạo công thức phức tạp

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày cách Google Sheets giải một công thức phức tạp bằng cách sử dụng thứ tự các phép toán. Công thức phức tạp trong ô D6 tính thuế bán hàng bằng cách cộng các giá với nhau và nhân với thuế suất 5,5% (được viết là 0,055).

Công thức tính thuế bán hàng

Google Sheets tuân theo thứ tự phép toán và trước tiên thêm các giá trị bên trong dấu ngoặc đơn: (D3 + D4 + D5) = $274,10. Sau đó, nhân với thuế suất: $274,10 * 0,055. Kết quả sẽ cho thấy thuế là $15,08.

Việc tính toán được tiến hành theo thứ tự

Điều đặc biệt quan trọng là phải tuân theo thứ tự các thao tác khi tạo công thức. Nếu không, Google Sheets sẽ không tính toán chính xác kết quả. Trong ví dụ, nếu dấu ngoặc không được bao gồm, phép nhân sẽ được tính trước và kết quả không chính xác. Dấu ngoặc đơn thường là cách tốt nhất để xác định phép tính nào sẽ được thực hiện đầu tiên trong Google Sheets.

Không bao gồm dấu ngoặc đơn sẽ dẫn đến kết quả không chính xác
Không bao gồm dấu ngoặc đơn sẽ dẫn đến kết quả không chính xác

Cách tạo một công thức phức tạp bằng cách sử dụng thứ tự các phép toán

Ví dụ dưới đây sẽ sử dụng các tham chiếu ô cùng với những giá trị số để tạo một công thức phức tạp tính tổng phụ cho một hóa đơn phục vụ ăn uống. Công thức sẽ tính toán chi phí của từng món trong menu trước, sau đó thêm các giá trị này vào.

1. Chọn ô sẽ chứa công thức. Ví dụ sẽ chọn ô C5.

Chọn ô sẽ chứa công thức

2. Nhập công thức của bạn. Ví dụ sẽ nhập =B3*C3+B4*C4. Công thức này sẽ tuân theo thứ tự các phép toán, đầu tiên thực hiện phép nhân: 2.79*35 = 97.652.29*20 = 45.80. Sau đó, nó sẽ thêm các giá trị này để tính tổng: 97.65+45.80.

Nhập công thức

3. Kiểm tra lại độ chính xác của công thức, sau đó nhấn Enter trên bàn phím. Công thức sẽ tính toán và hiển thị kết quả. Trong ví dụ, kết quả cho thấy tổng phụ của đơn đặt hàng là $143,45.

Kết quả hiển thị

Lưu ý: Google Sheets không phải lúc nào cũng cho bạn biết công thức có lỗi, vì vậy bạn cần tự kiểm tra tất cả các công thức của mình.

Thứ Hai, 29/08/2022 09:13
52 👨 91
0 Bình luận
Sắp xếp theo