Google Sheets (Phần 5): Tạo công thức đơn giản

Khi làm việc với thông tin dạng số, Google Sheets có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính. Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân và chia các giá trị. Bạn cũng sẽ được giới thiệu những kiến thức cơ bản về cách sử dụng tham chiếu ô trong công thức.

Tạo công thức đơn giản

Một tính năng tiện lợi và tiết kiệm thời gian của Google Sheets là khả năng cộng, trừ, nhân và chia thông tin số cho bạn. Google Sheets sử dụng các biểu thức toán học được gọi là công thức giúp xử lý những phép tính này dễ dàng. Bài học này sẽ tập trung vào các công thức chứa một toán tử toán học.

Hầu hết thời gian, bạn sẽ sử dụng địa chỉ của ô trong công thức. Điều này được gọi là sử dụng tham chiếu ô. Ưu điểm của việc sử dụng tham chiếu ô là bạn có thể thay đổi giá trị trong ô được tham chiếu và công thức sẽ tự động tính toán lại. Sử dụng tham chiếu ô trong công thức sẽ đảm bảo các giá trị trong công thức của bạn là chính xác.

Toán tử toán học

Google Sheets sử dụng những toán tử tiêu chuẩn cho các công thức: Dấu cộng cho phép cộng (+), dấu trừ cho phép trừ (-), dấu hoa thị cho phép nhân (*), dấu gạch chéo cho phép chia (/) và dấu mũ (^) cho số mũ.

Toán tử toán học

Tất cả các công thức phải bắt đầu bằng dấu bằng (=). Điều này là do ô chứa - hoặc bằng - công thức và giá trị mà nó tính toán.

Sử dụng tham chiếu ô

Khi một công thức chứa một địa chỉ ô, nó đang sử dụng một tham chiếu ô. Tạo công thức với tham chiếu ô rất hữu ích vì bạn có thể cập nhật giá trị số trong ô mà không cần phải viết lại công thức.

Sử dụng tham chiếu ôBằng cách kết hợp toán tử toán học với tham chiếu ô, bạn có thể tạo nhiều công thức đơn giản trong Google Sheets. Công thức cũng có thể bao gồm sự kết hợp của một tham chiếu ô và một số.

Kết hợp toán tử toán học với tham chiếu ô

Tạo công thức

Ví dụ sẽ sử dụng các công thức đơn giản và tham chiếu ô để giúp tính toán ngân sách.

Cách tạo công thức

1. Chọn ô sẽ hiển thị giá trị được tính toán.

Chọn ô sẽ hiển thị giá trị được tính toán2. Gõ dấu bằng (=).

3. Nhập địa chỉ của ô bạn muốn tham chiếu đầu tiên trong công thức. Một đường viền chấm chấm sẽ xuất hiện xung quanh ô được tham chiếu.

Nhập địa chỉ của ô muốn tham chiếu4. Nhập toán tử bạn muốn sử dụng. Ví dụ, gõ dấu cộng (+).

5. Nhập địa chỉ của ô bạn muốn tham chiếu thứ hai trong công thức.

Nhập địa chỉ của ô muốn tham chiếu thứ hai6. Nhấn phím Enter trên bàn phím. Công thức được tính toán và Google Sheets sẽ hiển thị kết quả.

Kết quả được hiển thịĐể xem công thức tính toán lại như thế nào, hãy thử thay đổi giá trị của một trong hai ô. Công thức tự động hiển thị giá trị mới.

Thay đổi giá trị mới

Google Sheets không phải lúc nào cũng cho bạn biết nếu công thức có lỗi, vì vậy bạn cần kiểm tra tất cả các công thức của mình.

Cách tạo công thức bằng phương pháp trỏ và nhấp

Thay vì nhập địa chỉ ô, bạn có thể trỏ và bấm vào các ô bạn muốn đưa vào công thức của mình.

1. Chọn ô sẽ hiển thị giá trị được tính toán.

Chọn ô sẽ hiển thị giá trị được tính toán

2. Gõ dấu bằng (=).

3. Bấm vào ô bạn muốn tham chiếu đầu tiên trong công thức. Địa chỉ của ô xuất hiện trong công thức.

Bấm vào ô muốn tham chiếu đầu tiên trong công thức

4. Nhập toán tử bạn muốn sử dụng trong công thức. Ví dụ, gõ dấu nhân (*).

5. Bấm vào ô bạn muốn tham chiếu thứ hai trong công thức. Địa chỉ của ô xuất hiện trong công thức.

Bấm vào ô muốn tham chiếu thứ hai trong công thức

6. Nhấn phím Enter trên bàn phím. Công thức sẽ được tính toán và giá trị sẽ xuất hiện trong ô.

Giá trị tính toán được hiển thị

Cách chỉnh sửa công thức

Đôi khi bạn có thể muốn sửa đổi một công thức hiện có. Ví dụ đã nhập một địa chỉ ô không chính xác vào công thức của mình, vì vậy cần phải sửa nó.

1. Nhấp đúp vào ô chứa công thức bạn muốn chỉnh sửa. Công thức sẽ được hiển thị trong ô.

Nhấp đúp vào ô chứa công thức muốn chỉnh sửa

2. Thực hiện các chỉnh sửa mong muốn đối với công thức. Ví dụ sẽ thay thế C4 bằng C5.

Thực hiện các chỉnh sửa mong muốn

3. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn phím Enter trên bàn phím. Công thức sẽ tính toán lại và giá trị mới hiển thị trong ô.

Giá trị mới được hiển thị

Thứ Bảy, 27/08/2022 09:31
55 👨 128
0 Bình luận
Sắp xếp theo