Cách xóa hàng loạt file trên Windows 10

Xóa bất kỳ thứ gì nhiều hơn một vài file bằng File Explorer có thể trở thành một quá trình kéo dài. Khi nói đến xóa hàng loạt file trên Windows 10, bạn có một vài tùy chọn.

1. Xóa hàng loạt file bằng Command Prompt

Command Prompt có hai lệnh xóa file mạnh mẽ là DELrmdir.

DEL khá dễ hiểu là lệnh xóa một file, trong khi rmdir là lệnh xóa toàn bộ thư mục. Bạn có thể thêm các tham số cho cả hai lệnh để xóa và loại bỏ các loại file cụ thể hoặc đơn giản là xóa mọi thứ.

Cảnh báo:

Lệnh rmdir rất mạnh và có khả năng nguy hiểm. Nó loại bỏ toàn bộ thư mục, bao gồm cả cấu trúc file và mọi thứ ở trong. Nếu dùng lệnh này mà xóa nhầm thư mục quan trọng, bạn có thể phải cài lại Win.

Xóa một file duy nhất

Để xóa một file, hãy sử dụng lệnh sau:

del C:\enter\your\path\here /f /s

Lệnh cơ bản định vị thư mục được chỉ định, trong khi tham số /s sẽ xóa tất cả các file có trong những thư mục con và tham số /f bỏ qua mọi cài đặt chỉ đọc.

Ngoài ra, hãy chuyển đến thư mục chứa các file bạn muốn xóa, nhấn Shift + Nhấp chuột phải và chọn Open a command window here. Sau đó, nhập "del [filename]" và nhấn Enter.

Xóa một loại file cụ thể

Còn nếu bạn muốn xóa một loại file cụ thể khỏi một thư mục thì sao? Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng lệnh sau:

del * .extension

Thay đổi "extension" thành loại file bạn muốn xóa.

Bạn có thể mở rộng lệnh để xóa tất cả phần mở rộng file cụ thể khỏi các thư mục con với việc bổ sung một số tham số:

del /s /q *.extension

Ngoài ra, nếu muốn xóa nhiều loại file, bạn có thể thêm nhiều loại phần mở rộng:

del /s /q *.png *.svg
Xóa một loại file cụ thể
Xóa một loại file cụ thể

Xóa file và thư mục

Các lệnh trước để lại cấu trúc file, điều này có thể gây khó chịu nếu bạn muốn xóa hàng loạt mọi thứ. Nếu muốn xóa các thư mục cùng với file, bạn có thể sử dụng các lệnh sau:

del /f /s /q C:\enter\your\path\here > nul
rmdir /s /q C:\enter\your\path\here

Có một vài thông số khác được hiển thị ở đây. Nul là một file đặc biệt loại bỏ tất cả dữ liệu được ghi vào nó, có nghĩa là quá trình liệt kê hơi tốn thời gian sẽ không được ghi vào file, trong khi /q chọn "chế độ im lặng".

2. Xóa hàng loạt file bằng cách sử dụng file batch

File batch ô là một script bạn có thể chạy để thực thi các tác vụ nhất định trên hệ thống của mình. Nếu biết cách tạo một chuỗi lệnh, bạn có thể xây dựng một script dài để tự động hóa các tác vụ và tiết kiệm thời gian. Trong trường hợp này, bài viết sẽ sử dụng một số lệnh cơ bản để viết lệnh xóa hàng loạt.

Đối với ví dụ này, bài viết sẽ xóa thư mục MUO Batch Rename đã tạo cho các ví dụ trước đó. Nhấp chuột phải vào desktop và đi tới New > Text Document. Đặt tên là BatchDelete và mở nó.

Ví dụ về file batch yêu cầu bạn biết mình muốn xóa file trong thư mục nào. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng bạn cần đường dẫn file chính xác của thư mục.

Nếu bạn không chắc chắn về đường dẫn chính xác cho thư mục, hãy nhấp chuột phải và chọn Properties, xem vị trí ở đó. Hoặc, duyệt đến thư mục và nhấp một lần vào hộp địa chỉ để hiển thị đường dẫn thư mục trực tiếp.

Dù bằng cách nào, hãy đảm bảo rằng bạn có đúng thư mục vì nó sẽ sớm bị xóa sạch khỏi hệ thống.

Bạn có thể sao chép và dán phần sau vào file batch của mình. Bạn nên thay thế "enter\your\path\here" bằng đường dẫn đến thư mục.

cd C:\enter\your\path\here
del * /S /Q
rmdir /S /Q C:\enter\your\path\here

Sau khi bạn sao chép, hãy dán và thêm đường dẫn vào thư mục, hãy chọn File > Save. Bây giờ, tìm file BatchDelete.txt của bạn và nhấn F2 để đổi tên file. Thay đổi phần mở rộng file từ .txt thành .bat và nhấn Enter khi bạn gặp cảnh báo.

Xin chúc mừng, bạn vừa tạo file batch đầu tiên của mình!

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải cập nhật đường dẫn đến thư mục khi bạn muốn sử dụng lại file batch.

Thứ Hai, 14/12/2020 17:08
51 👨 8.068
0 Bình luận
Sắp xếp theo