Có an toàn khi xóa thư mục trống hoặc file 0-byte trên Windows 10 không?

Các bản tải xuống chưa hoàn thành, những cài đặt trước đó và nhiều file rác khác theo thời gian tích tụ và chiếm dung lượng ổ đĩa của bạn. Trong khi việc loại bỏ các tài liệu không mong muốn này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cài đặt Disk Cleanup hoặc Storage, nhiều file và thư mục trống vẫn tiếp tục tồn tại.

Vậy có an toàn khi xóa các thư mục hoặc file trống trong Windows không? Hãy cùng Quantrimang tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Có an toàn khi xóa thư mục trống hoặc file 0-byte trên Windows 10 không?
Có an toàn khi xóa thư mục trống hoặc file 0-byte trên Windows 10 không?

Xóa thư mục trống trong Windows 10 có an toàn không?

Nói chung, việc xóa các thư mục trống là an toàn, mặc dù bạn sẽ không tiết kiệm được dung lượng thực vì chúng chiếm 0 byte. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là công việc dọn dẹp mà bạn muốn thực hiện, bạn có thể tiếp tục.

Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không thể xóa các thư mục do hệ thống tạo. Và ngay cả khi bạn có thể xóa các thư mục trống do Windows tạo ra, chúng sẽ được tái tạo sau khi hệ thống khởi động lại.

Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được một hộp thoại cho biết rằng bạn cần có quyền để làm như vậy. Tốt nhất là bỏ qua hoặc tránh buộc xóa các thư mục như vậy.

Một lần nữa, nếu Windows yêu cầu cung cấp quyền quản trị để xóa bất kỳ thư mục nào, bạn nên tránh thực hiện hoặc chọn Skip.

Trong trường hợp các thư mục đến từ những folder Program Files đã được gỡ cài đặt, bạn có thể tiếp tục một cách an toàn. Trong trường hợp chúng nằm trong các thư mục chương trình hiện hành, bạn vẫn có thể xóa chúng. Nếu chương trình cụ thể yêu cầu bất kỳ lúc nào, chúng sẽ được tạo lại.

Cẩn thận hơn, bạn nên làm trống Recycle Bin, tạo điểm khôi phục hệ thống và sau đó, nếu phần mềm cho phép, hãy chọn đưa các thư mục trống vào Recycle Bin, thay vì trực tiếp xóa chúng.

Xóa các file trống hoặc 0-byte có an toàn không?

Không, tốt nhất là không nên xóa các file 0-byte như vậy. Một số cài đặt MS có thể sử dụng các file 0-byte, như tiến trình gỡ cài đặt, chương trình Mail, v.v...

Xóa tất cả một cách mù quáng có thể khiến Windows hoặc các chương trình đã cài đặt của bạn hoạt động không chính xác. Vì vậy, trừ khi bạn biết file 0-byte nào cần xóa, tốt nhất là không nên xóa chúng, vì chúng không chiếm bất kỳ dung lượng nào trên ổ đĩa cả!

Xóa các file và thư mục trống

Microsoft cung cấp một script batch một dòng sau để xóa các thư mục trống:

for /f "usebackq" %%d in (`"dir /ad/b/s | sort /R"`) do rd "%%d"

Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng, hãy xem xét những phần mềm miễn phí để xóa các thư mục trống trong Windows 10. Những phần mềm miễn phí này sẽ tìm và xóa các file 0-byte cho bạn.

Xem thêm:

Thứ Năm, 29/10/2020 09:36
2,85 👨 4.365
0 Bình luận
Sắp xếp theo