Cách thay đổi thư mục mặc định lưu trữ máy ảo Hyper-V trong windows 10

Thông tin chung

Như chúng ta đã biết, Hyper-V cho phép chạy các hệ thống máy tính ảo trên một máy chủ vật lý. Những hệ thống ảo hóa này (hay còn được gọi là máy khách - guest) có thể được sử dụng và được quản lý tương tư như các hệ thống máy tính vật lý, tuy nhiên về bản chất, chúng vẫn tồn tại trong môi trường ảo hóa và cô lập.

Một máy ảo trong Hyper-V bao gồm một vài tệp làm nhiệm vụ lưu trữ cấu hình phần cứng ảo và bộ lưu trữ ảo của nó (các tệp VHD và VHDX).

  • Các tệp cấu hình máy ảo được lưu trữ trong "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V".
  • Các ổ đĩa cứng ảo được lưu trữ trong "C:\Users\Public\ Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disk".

Khi bạn tạo một máy ảo trong Hyper-V Manager, bạn có thể chọn sử dụng các vị trí mặc định này hoặc chỉ định vị lại cho vị trí thư mục trên mỗi máy ảo.

Nếu thích, bạn hoàn toàn có thể thay đổi các vị trí mặc định này trong phạm vi máy chủ của mình để dễ dàng sử dụng vị trí mà bạn thiết lập theo mặc định khi tạo máy ảo mới.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách thiết lập thư mục mặc định để lưu trữ các tệp cấu hình máy ảo khi nhập hoặc tạo một máy ảo Hyper-V mới trong Windows 10.

Lưu ý, bạn phải đăng nhập vào hệ thống với tư cách quản trị viên thì mới có thể thay đổi thư mục mặc định cho các tệp cấu hình máy ảo Hyper-V.

Ví dụ: Thư mục máy ảo Hyper-V

cach-thay-doi-thu-muc-mac-dinh-luu-tru-may-ao-hyper-v-trong-windows-10 1

Thay đổi thư mục máy ảo Hyper-V mặc định bằng cách sử dụng Hyper-V Manager

1. Mở Hyper-V Manager

2. Chọn máy chủ Hyper-V mà bạn muốn thay đổi thư mục mặc định để lưu trữ các máy ảo Hyper-V vào đó (ví dụ: "BRINK-DESKTOP") trong ngăn bên trái, và nhấp vào mục Hyper-V Settings trong các ngăn tác vụ (actions pane) ở bên phải (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

cach-thay-doi-thu-muc-mac-dinh-luu-tru-may-ao-hyper-v-trong-windows-10 2

3. Nhấn vào mục Virtual Machines trong khung bên trái, sau đó nhấp vào nút Browse ở cửa sổ bên phải, điều hướng đến và chọn thư mục bạn muốn sử dụng, nhấn vào Select Folder và bấm OK (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

cach-thay-doi-thu-muc-mac-dinh-luu-tru-may-ao-hyper-v-trong-windows-10 3

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Hyper-V Manager nếu muốn.

Thay đổi thư mục máy ảo Hyper-V mặc định bằng cách sử dụng PowerShell

1. Mở PowerShell

2. Gõ lệnh sau đây vào PowerShell và nhấn Enter (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

(Máy chủ Hyper-V hiện tại)

 Set-VMHost -VirtualMachinePath 'đường dẫn đầy đủ của thư mục'

(Máy chủ Hyper-V cụ thể)

 Set-VMHost -ComputerName 'tên máy chủ Hyper-V' -VirtualMachinePath 'đường dẫn đầy đủ của thư mục'

Lưu ý

Thay thế “đường dẫn đầy đủ của thư mục” trong các lệnh ở trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tế của thư mục mà bạn muốn lưu trữ các tệp cấu hình máy ảo Hyper-V trong đó.

Thay thế “tên máy chủ Hyper-V” trong lệnh thứ hai ở trên bằng tên máy chủ trên thực tế mà bạn muốn thay đổi thư mục máy ảo mặc định (ví dụ: "BRINK-DESKTOP").

Ví dụ:

Set-VMHost -VirtualMachinePath 'D:\Virtual Machines'

Hay:

Set-VMHost -ComputerName 'BRINK-DESKTOP' -VirtualMachinePath 'D:\Virtual Machines'

cach-thay-doi-thu-muc-mac-dinh-luu-tru-may-ao-hyper-v-trong-windows-10 4
cach-thay-doi-thu-muc-mac-dinh-luu-tru-may-ao-hyper-v-trong-windows-10 5

3. Sau khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Ba, 16/10/2018 21:51
53 👨 1.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10