Cách xuất các máy ảo Hyper-V trong Windows 10

Thông tin chung

Hyper-V cho phép chạy các hệ thống máy tính ảo trên một máy chủ vật lý. Những hệ thống ảo hóa này (hay còn được gọi là guest - máy khách) có thể được sử dụng và quản lý giống như là những hệ thống máy tính vật lý, tuy nhiên chúng tồn tại trong môi trường ảo hóa và cô lập.

Bạn có thể sử dụng chức năng xuất và nhập của Hyper-V để sao chép nhanh các máy ảo. Các máy ảo được truy xuất có thể được sử dụng để sao lưu hoặc cũng là một cách để di chuyển một máy ảo giữa các máy chủ Hyper-V.

Chức năng nhập cho phép bạn khôi phục các máy ảo. Bạn không cần phải xuất một máy ảo thì mới có thể nhập nó lại.

Khi tiến hành một phiên xuất máy ảo, tất cả các tệp được liên kết đều sẽ được nhóm lại với nhau. Chúng bao gồm các tệp cấu hình, tệp ổ đĩa cứng và bất kỳ tệp kiểm tra nào hiện có trên hệ thống.

Hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách xuất một hoặc tất cả các máy ảo Hyper-V (máy khách) trên máy tính Windows 10 (máy chủ) của bạn.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên thì mới có thể tiến hành xuất máy ảo Hyper-V được.

Xuất máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Hyper-V Manager

1. Mở Trình quản lý Hyper-V (Hyper-V Manager).

2. Chọn máy chủ Hyper-V (ví dụ: "BRINK-DESKTOP") từ trong ngăn bên trái màn hình, sau đó, chọn một hoặc nhiều máy ảo trong ngăn giữa để xuất và nhập, sau đó nhấn vào nút Export trong ngăn tác vụ ở bên phải màn hình (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Xuất máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Hyper-V Manager 1

Chú ý: Bạn có thể nhấn và giữ phím Ctrl và nhấp vào bất kỳ (các) máy ảo nào để chọn chúng cho việc truy xuất, sau đó nhả phím Ctrl khi chọn xong.

3. Nhấp vào nút Browse, điều hướng đến và chọn thư mục phù hợp (ví dụ: "My Virtual Machines") mà bạn muốn xuất sang, sau đó nhấn Select Folder và bấm vào Export. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Xuất máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Hyper-V Manager 2

4. Bây giờ (các) máy ảo sẽ được xuất ra. Có thể mất một khoảng thời gian để hoàn thành tác vụ này (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Xuất máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Hyper-V Manager 3

Xuất máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Hyper-V Manager 4

5. Khi quá trình này hoàn tất, bạn có thể đóng Hyper-V Manager nếu muốn.

Xuất tất cả các máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào PowerShell và nhấn Enter.

Get-VM | Export-VM –Path 'Đường dẫn đầy đủ của thư mục cần xuất sang'

Lưu ý: Thay thế đường dẫn đầy đủ của thư mục cần xuất sang trong lệnh ở trên với đường dẫn đầy đủ trên thực tế của vị trí thư mục mà bạn muốn xuất tệp của máy ảo sang.

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Lưu ý: Quá trình xuất (các) máy ảo đến vị trí thư mục được chỉ định này có thể mất một khoảng thời gian để hoàn tất.

Xuất một máy ảo Hyper-V đơn lẻ bằng PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Gõ lệnh dưới đây vào PowerShell, nhấn Enter và ghi chú tên của máy ảo bạn muốn xuất (ví dụ: "w10 build 14379"), (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Get-vm

Xuất một máy ảo Hyper-V đơn lẻ bằng PowerShell 1

3. Gõ lệnh dưới đây vào PowerShell và nhấn Enter (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Export-VM -Name 'Tên của máy ảo' –Path 'Đường dẫn đầy đủ của thư mục để xuất sang'

Xuất một máy ảo Hyper-V đơn lẻ bằng PowerShell 2

Chú ý:

Thay thế Tên máy ảo trong lệnh trên bằng tên của máy ảo từ bước 2 ở trên.

Thay thế đường dẫn đầy đủ của thư mục để xuất sang trong lệnh trên với đường dẫn đầy đủ trên thực tế của thư mục mà bạn muốn xuất máy ảo.

Ví dụ:

 Export-VM -Name 'w10 build 14379' –Path 'D:\My Virtual Machines'

4. Máy ảo sẽ được xuất ra. Có thể mất một lúc để hoàn thành tác vụ này (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Xuất một máy ảo Hyper-V đơn lẻ bằng PowerShell 3

Xuất một máy ảo Hyper-V đơn lẻ bằng PowerShell 4

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Năm, 15/11/2018 17:34
53 👨 1.115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10