Cách thay đổi thư mục trong Command Prompt trên Windows 10

Một trong những điều đầu tiên mà bạn cần học khi trở nên quen thuộc hơn với Command Prompt trên Windows 10 là cách thay đổi các thư mục trong hệ thống file của hệ điều hành. Có một vài cách bạn có thể làm điều này, vì vậy bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện chúng.

Thay đổi thư mục bằng phương pháp kéo và thả

Nếu thư mục bạn muốn mở trong Command Prompt nằm trên màn hình hoặc đã mở trong File Explorer, bạn có thể nhanh chóng thay đổi thư mục đó. Nhập cd theo sau là khoảng trắng, kéo và thả thư mục vào cửa sổ, rồi nhấn Enter.

Thư mục bạn chuyển sang sẽ được phản ánh trong dòng lệnh.

Thư mục bạn chuyển sang sẽ được phản ánh trong dòng lệnh
Thư mục bạn chuyển sang sẽ được phản ánh trong dòng lệnh

Thay đổi thư mục ngay trong Command Prompt

Không phải lúc nào cũng thuận tiện để mở File Explorer, rồi kéo và thả. Đó là lý do tại sao việc có thể gõ một lệnh để thay đổi thư mục ngay trong Command Prompt lại tuyệt vời đến thế.

Ví dụ, bạn đang ở trong thư mục người dùng và tại đó có một thư mục Documents trong đường dẫn file tiếp theo. Bạn có thể gõ lệnh sau trong Command Prompt để chuyển sang thư mục đó:

cd Documents

Lưu ý rằng điều này chỉ hoạt động nếu bạn ở trong cấu trúc file tạm thời (immediate). Trong trường hợp ví dụ, đó sẽ là (thư mục người dùng) > Documents. Trong thư mục hiện tại, không thể sử dụng phương thức này để chuyển đến một thư mục được lồng ở hai cấp độ.

Vì vậy, giả sử bạn hiện đang trong thư mục người dùng và muốn chuyển đến thư mục How-To Geek, nằm trong Documents. Nếu cố gắng nhảy thẳng vào How-To Geek mà không đi đến Documents, thì bạn sẽ gặp lỗi như trong hình bên dưới.

Sẽ có lỗi xảy ra nếu chuyển đến một thư mục được lồng ở hai cấp độ
Sẽ có lỗi xảy ra nếu chuyển đến một thư mục được lồng ở hai cấp độ

Như đã đề cập trước đó, bạn hiện đang trong thư mục người dùng. Hãy gõ cd Documents trong Command Prompt để truy cập Documents.

Bây giờ, bạn đã ở trong thư mục Documents. Để di chuyển xuống một cấp độ khác, hãy nhập cd trên dòng lệnh theo sau là tên của thư mục đó.

Cần di chuyển lần lượt tới từng cấp độ thư mục
Cần di chuyển lần lượt tới từng cấp độ thư mục

Bây giờ, giả sử bạn quay lại thư mục người dùng và muốn bỏ qua bước bổ sung để nhảy xuống hai cấp thư mục. Trong trường hợp ví dụ, đây sẽ là thư mục How-To Geek. Hãy gõ lệnh sau:

cd Documents\How-To Geek

Điều này cho phép di chuyển 2 cấp thư mục với một lệnh.

cd Documents\How-To Geek
Di chuyển 2 cấp thư mục với một lệnh
Di chuyển 2 cấp thư mục với một lệnh

Nếu bạn đã vào sai thư mục và muốn quay lại, hãy gõ lệnh sau:

cd. .

Lệnh này cho phép bạn di chuyển lên một cấp.

Di chuyển lên một cấp thư mục
Di chuyển lên một cấp thư mục

Mẹo điều hướng

Nếu bạn muốn vận dụng hiệu quả hơn một chút việc thay đổi thư mục, hãy nhập cd vào dòng lệnh, theo sau là một vài chữ cái đầu tiên của thư mục bạn muốn. Sau đó, nhấn Tab để tự động hoàn thành tên thư mục.

Nhấn Tab để tự động hoàn thành tên thư mục
Nhấn Tab để tự động hoàn thành tên thư mục

Ngoài ra, bạn có thể nhập cd, theo sau là chữ cái đầu tiên của thư mục, sau đó nhấn Tab nhiều lần cho đến khi thư mục chính xác xuất hiện.

Nhấn Tab nhiều lần cho đến khi thư mục chính xác xuất hiện
Nhấn Tab nhiều lần cho đến khi thư mục chính xác xuất hiện

Xem nội dung thư mục

Nếu bạn đang mất phương hướng và không biết phải đi đâu tiếp theo, bạn có thể xem nội dung của thư mục hiện tại bằng cách nhập dir trong dòng lệnh.

Xem nội dung thư mục
Xem nội dung thư mục

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một gợi ý về thư mục nào để điều hướng tiếp theo.

Tại sao không thể thay đổi thư mục trong CMD?

Nếu bạn không thể thay đổi các thư mục trong Command Prompt, có thể bạn đang làm gì đó sai hoặc thiết lập quyền không chính xác. Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ giúp việc thay đổi lại các thư mục trở nên đơn giản.

Kiểm tra xem bạn đang gõ đúng lệnh không

Đảm bảo bắt đầu lệnh của bạn bằng cách nhập cd. Bạn có thể đã nhập sai một cái gì đó hoặc nhập quá nhiều ký tự. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng cú pháp của mình.

Kiểm tra thư mục có tồn tại không

Kiểm tra xem thư mục bạn đang cố gắng duyệt có thực sự tồn tại hay không, nếu không lệnh của bạn sẽ không hoạt động. Nhập dir để kiểm tra nội dung của thư mục mà bạn đang ở trong đó.

Kiểm tra xem bạn đang duyệt đúng ổ cứng không

Nếu bạn đã cài đặt nhiều ổ cứng, hãy kiểm tra xem bạn có đang duyệt đúng ổ cứng chưa. Thay đổi ổ cứng bằng cách gõ X: trong đó X là ký tự của ổ cứng.

Kiểm tra xem bạn có quyền admin hay không

Kiểm tra xem bạn có đang chạy Command Prompt với quyền admin không, nếu không, bạn có thể bị giới hạn những gì mình có thể làm.

Thứ Hai, 14/06/2021 16:21
57 👨 29.724
0 Bình luận
Sắp xếp theo