Sự khác biệt giữa Router và Hub

Hub và router đều là thiết bị điện tử được sử dụng trong mạng hệ thống máy tính. Router là một thiết bị phức tạp hơn có cả phần cứng và phần mềm được sử dụng để kết nối nhiều mạng khu vực (LAN và WAN) hay hai hoặc nhiều mạng con logic.

Router là gì?

Router là một thiết bị hoạt động ở lớp mạng, tức là lớp thứ ba của mô hình ISO-OSI. Nó thiết lập một kết nối đơn giản giữa các mạng để cung cấp luồng dữ liệu giữa các mạng đó. Router truyền dữ liệu dưới dạng gói được sử dụng trong mạng LAN cũng như mạng MAN.

Router là một thiết bị hoạt động ở lớp mạng
Router là một thiết bị hoạt động ở lớp mạng

Hub là gì?

Hub là một thiết bị mạng đơn giản chỉ hoạt động trên lớp vật lý, tức là lớp đầu tiên của mô hình ISO-OSI. Hub được sử dụng để truyền tín hiệu dưới dạng tín hiệu điện và không cung cấp chức năng lọc gói. Đây là loại chế độ truyền bán song công (half duplex) và thường chỉ được sử dụng trong mạng LAN.

Hub là một thiết bị mạng đơn giản chỉ hoạt động trên lớp vật lý
Hub là một thiết bị mạng đơn giản chỉ hoạt động trên lớp vật lý

Sự khác biệt giữa Router và Hub

Router và hub có những điểm khác biệt chính sau đây:

STT ROUTER HUB
1. Router hoạt động ở lớp mạng của mô hình OSI. Hub hoạt động trên lớp vật lý của mô hình OSI.
2. Router cung cấp chế độ truyền song công toàn phần (full duplex). Hub cung cấp chế độ truyền bán song công (half duplex).
3. Router truyền dữ liệu dưới dạng gói tin. Hub truyền dữ liệu dưới dạng tín hiệu điện hoặc bit.
4. Router là thiết bị rất tinh vi và được sử dụng rộng rãi. Hub chỉ là loại thiết bị cơ bản và thường không được sử dụng.
5. Router là thiết bị tương đối đắt tiền. Hub không phải là một thiết bị thông minh, do đó nó tương đối rẻ.
6. Router được sử dụng trong mạng LAN cũng như MAN. Trong khi hub thường chỉ được sử dụng trong mạng LAN.
7. Định tuyến có 2 loại: Adaptive routing (định tuyến động) và Non-adaptive routing (định tuyến tĩnh). Hub có 2 loại: Active hub (hub chủ động) và Passive Hub (hub thụ động).

Xem thêm:

Thứ Sáu, 20/11/2020 16:52
51 👨 360
0 Bình luận
Sắp xếp theo