Sự khác biệt giữa router và tường lửa

Mặc dù nhìn thoáng qua, router và tường lửa có thể khá giống nhau nhưng trên thực tế, chúng khác nhau khá nhiều. Router và tưởng lửa đôi khi có thể có cùng một số tính năng hoặc chức năng, tuy nhiên cả hai đều được phát triển để đáp ứng những mục tiêu khác nhau.

Router

Router
Router

Router được gọi là thiết bị kết nối trong mạng. Nó được sử dụng để chọn đường đi ngắn nhất giúp gói tin đến được vị trí mục tiêu. Mục đích chính của router là kết nối đồng thời các mạng khác nhau. Giống như tường lửa, router cũng hoạt động trên lớp mạng, ngoài ra còn hoạt động trên lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI (Open Systems Interconnection).

Không giống như tường lửa, router không bao gồm tính năng mã hóa trước khi định tuyến mạng. Router không bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa nhưng nó cung cấp khả năng chia sẻ kết nối Internet giữa các mạng.

Tường lửa

Tường lửa
Tường lửa

Tường lửa là một phiên bản của router. Tất cả các gói dữ liệu trong đó đang vào hay ra khỏi mạng đều đi qua và chịu sự kiểm tra tường lửa. Tất cả lưu lượng phải vượt qua tường lửa và chỉ có lưu lượng được cho phép mới có thể đi qua.

Giống như router, tường lửa cũng hoạt động trên lớp mạng của mô hình OSI. Nhưng ngược lại với router, tường lửa sử dụng mã hóa để mã hóa dữ liệu trước khi truyền. Tường lửa không chia sẻ mạng nhưng nó bao gồm khả năng bảo vệ để bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa.

Sự khác biệt giữa router và tường lửa

Hãy xem sự khác biệt giữa router và tường lửa!

STTTƯỜNG LỬAROUTER
1.Tường lửa kiểm tra mối đe dọa từ các gói tin đến.Router là một cách để kết nối đồng thời nhiều mạng khác nhau.
2.Tường lửa hoạt động trên lớp mạng và lớp truyền tải của mô hình OSI (Open Systems Interconnection).Trong khi router hoạt động trên lớp vật lý, lớp mạng và lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI (Open Systems Interconnection).
3.Tường lửa sử dụng mã hóa trước khi truyền dữ liệu.Trong khi router không sử dụng mã hóa.
4.Tường lửa không thể chia sẻ mạng.Trong khi router chia sẻ kết nối Internet giữa các mạng.
5.Tường lửa có thể nằm bên trong router.Nhưng router không thể nằm trong tường lửa.
6.Tường lửa lọc cũng như điều chỉnh dữ liệu.Trong khi router quản lý lưu lượng đến mục tiêu mong muốn.
7.Tường lửa duy trì bảng trạng thái, cung cấp thông tin về trạng thái của luồng.Trong khi router không duy trì bất kỳ bảng trạng thái nào cho thông tin về trạng thái luồng.
8.Tường lửa thường được sử dụng để bảo vệ trong mạng cốt lõi của máy tính.Router thường được sử dụng trong việc định tuyến và kết thúc liên kết WAN.

Xem thêm:

Thứ Năm, 05/11/2020 16:27
4,52 👨 1.648
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải pháp bảo mật