Sự khác biệt giữa tường lửa và proxy server

Tường lửa và proxy server đều là thành phần của hệ thống bảo mật mạng. Ở một mức độ nào đó, tường lửa và proxy server giống nhau ở chỗ chúng giới hạn hoặc chặn các kết nối đến và đi từ mạng, nhưng thực hiện điều này theo những cách khác nhau.

Tường lửa có thể chặn các cổng và chương trình cố gắng truy cập trái phép vào máy tính, trong khi proxy server về cơ bản ẩn mạng nội bộ khỏi Internet. Nó hoạt động như một bức tường lửa theo nghĩa ngăn chặn mạng tiếp xúc với Internet bằng cách chuyển hướng các yêu cầu web khi cần thiết.

Tường lửa (Firewall)

Tường lửa (Firewall)
Tường lửa (Firewall)

Tường lửa là chương trình phần mềm ngăn chặn truy cập trái phép vào hoặc từ một mạng riêng. Tất cả các gói dữ liệu trong đó đang vào hay ra khỏi mạng đều phải đi qua tường lửa và sau khi kiểm tra tường lửa mới quyết định có cho phép dữ liệu đi qua hay không. Tất cả lưu lượng phải thông qua tường lửa và chỉ có lưu lượng được phép mới có thể đi qua qua.

Tường lửa là một hệ thống nằm giữa hai mạng, nơi nó thực hiện chính sách kiểm soát truy cập giữa các mạng đó. Firewall hoạt động trên lớp mạng của mô hình OSI và sử dụng mã hóa để mã hóa dữ liệu trước khi truyền.

Proxy server

Proxy server
Proxy server

Proxy server là một máy chủ hoạt động như một cổng hay phần trung gian giữa bất kỳ thiết bị nào và phần còn lại của Internet. Một proxy chấp nhận và chuyển tiếp các yêu cầu kết nối, sau đó trả về dữ liệu cho những yêu cầu đó. Nó sử dụng ID mạng ẩn danh thay vì địa chỉ IP thực của client (có nghĩa là nó ẩn địa chỉ IP của client), do đó địa chỉ IP thực của client không thể bị lộ.

Sự khác biệt giữa tường lửa và proxy server

STTFIREWALL (TƯỜNG LỬA)PROXY SERVER
1Tường lửa có thể theo dõi và lọc tất cả các lưu lượng đến và đi trên một mạng cục bộ nhất định.Proxy server kết nối client bên ngoài với server để chúng giao tiếp với nhau.
2Tường lửa chặn các kết nối từ mạng trái phép.Proxy server tạo điều kiện cho các kết nối qua mạng.
3Tường lửa lọc dữ liệu bằng cách giám sát các gói IP được truyền qua.Proxy server lọc các yêu cầu phía client, được thực hiện để kết nối với mạng.
4Tường lửa liên quan đến mạng và dữ liệu lớp truyền tải.Proxy server hoạt động trên dữ liệu lớp ứng dụng.
5Tường lửa tồn tại như một interface giữa mạng công cộng và mạng riêng.Proxy server có thể tồn tại với các mạng công cộng ở cả hai phía.
6Tường lửa được sử dụng để bảo vệ mạng nội bộ chống lại các cuộc tấn công.Proxy server được sử dụng để ẩn danh và bỏ qua các hạn chế.
7Chi phí được tạo ra trong tường lửa nhiều hơn so với proxy server.Chi phí được tạo ra trong proxy server ít hơn so với tường lửa.
8Tường lửa hoạt động ở cấp độ gói.Proxy server hoạt động ở cấp độ giao thức ứng dụng.

Xem thêm:

Thứ Năm, 05/11/2020 16:02
51 👨 2.139
0 Bình luận
Sắp xếp theo