Sự khác biệt giữa Apache Tomcat server và Apache web server

Có rất nhiều sự khác biệt giữa việc sử dụng Apache Tomcat server và Apache web server. Các điều kiện kỹ thuật đang được sử dụng giữa các máy chủ này rất giống nhau, nhưng cấu hình có thể khác nhau tùy thuộc vào web server được sử dụng.

Apache Tomcat server

Apache Tomcat server
Apache Tomcat server

Apache Tomcat là một web container. Nó cho phép người dùng chạy Servlet và JAVA Server Page (JSP) dựa trên các ứng dụng web. Apache Tomcat có thể được sử dụng làm máy chủ HTTP. Hiệu suất của Tomcat server không tốt bằng web server được chỉ định. Nó có thể được sử dụng như một sản phẩm riêng biệt với web server nội bộ của riêng nó. Tomcat server cũng có thể được sử dụng chung với các web server khác, bao gồm Apache, Microsoft Internet Information Server và Microsoft Personal Web-server.

Apache web server

Apache web server
Apache web server

Apache web server được thiết kế để tạo ra các web server. Nó có thể host một hoặc nhiều web server dựa trên HTTP. Nó được các công ty web hosting khác nhau sử dụng để host web chung. Apache web server là máy chủ web lâu đời nhất.

Sự khác biệt giữa Apache Tomcat server và Apache web server

APACHE TOMCAT SERVER

APACHE WEB SERVER

Server này là một JSP/Servlet container.Server này là một HTTP server. Nó cung cấp các file thông qua giao thức HTTP.
Có thể xử lý cả trang tĩnh và trang động. Các trang tĩnh được tạo bằng HTML. Các trang động được tạo bằng Servlet và JSP.Có thể xử lý các trang tĩnh được tạo bằng HTML. Apache web server có thể xử lý nội dung động được mã hóa bằng PHP, Ruby hoặc các ngôn ngữ khác, thông qua những mô-đun add-on do Apache hoặc bất kỳ client nào khác cung cấp.
Chỉ có thể được sử dụng để host code dựa trên JAVA.Có thể sử dụng để host các ứng dụng được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.
Không có khả năng xử lý các yêu cầu/phản hồi. Apache Tomcat server là container có thể quản lý toàn bộ vòng đời của các trang được tạo thông qua Servlet & JSP.Có khả năng yêu cầu/phản hồi và cân bằng tải.
Có thể được mã hóa bằng JAVA thuần túy.Chỉ được mã hóa bằng ngôn ngữ lập trình C.

Xem thêm:

Thứ Tư, 04/11/2020 10:16
51 👨 1.816
0 Bình luận
Sắp xếp theo