MS PowerPoint - Bài 5: Thêm nội dung trong PowerPoint

Quản Trị Mạng - Chỉnh kích thước hộp văn bản

Để chỉnh kích thước hộp văn bản:

• Kích vào hộp văn bản

• Kích vào góc của hộp và kéo con trỏ tới kích thước mong muốn

Chèn danh sách thứ tự tự động cho văn bản

Danh sách các Bulleted thường có các bullet chấm tròn, danh sách các Numbered có các số và danh sách các Outline là sự kết hợp giữa các số và các ký tự phụ thuộc vào cách tổ chức của danh sách.

Để thêm một danh sách thứ tự tự động vào văn bản đã có:

• Lựa chọn văn bản bạn muốn tạo một danh sách thứ tự tự động

• Kích nút Bulleted or Numbered Lists

Để tạo một danh sách thứ tự tự động mới:

• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn tạo danh sách

• Kích nút Bulletde or Numbered Lists

• Và bắt đầu nhập nội dung

Danh sách thứ tự tự động lồng nhau

Một danh sách thứ tự tự động lồng nhau là danh sách có một số các cấp độ. Để tạo một danh sách lồng nhau:

• Tạo danh sách theo các cách đã nói ở trên

• Kích nút Increase hoặc Decrease Indent

Định dạng danh sách thứ tự tự động

Định dạng hình ảnh bullet và numbering có thể được thay đổi bằng cách sử dụng hộp thoại Bullets or Numbering

• Lựa chọn toàn bộ danh sách để thay đổi tất cả các bullets hoặc số, hay đặt con trỏ vào một dòng trong danh sách để thay đổi một bullet đơn.

• Kích vào mũi tên bên cạnh danh sách bulleted hoặc numbered và chọn một kiểu bullet hay numbering.

Chèn Video

Video clips có thể được thêm vào bản trình chiếu. Để thêm một video clip:

• Kích nút Movie trên tab Insert

• Chọn Movie from File hoặc Movie from Clip Organizer

Để chỉnh sửa các tùy chọn video:

• Kích vào biểu tượng movie

• Kích tab Format

Chèn Audio

Audio clips có thể được thêm vào bản trình chiếu như sau:

• Kích nút Audio trên tab Insert

• Chọn Sound from File, Sound from Clip Organizer, Play CD Audio Track hay Record Sound

Để chỉnh sửa các tùy chọn audio:

• Kích biểu tượng audio

• Kích tab Format.

Thứ Năm, 19/11/2009 09:03
  • 5.680