MS PowerPoint 2007 - Bài 12: Các mẹo sử dụng PowerPoint

Các mẹo thiết kế

• Các Slides nên được thiết kế một cách nhất quán trong toàn bộ bản trình chiếu

• Sử dụng đồ họa và các hình ảnh hợp lý

• Gỡ bỏ các thông tin và đồ họa không cần thiết

• Sử dụng sự tương phản giữa màu nền và màu văn bản

• Lưu giữ số font được sử dụng trong bản trình chiếu từ 3

• Lưu giữ các fonts trong suốt quá trình thiết kế bản trình chiếu

Các mẹo cho bản trình chiếu

• Xác định các thông tin quan trọng cho bản trình bày của bạn

• Sử dụng không quá 6 bullets (các điểm thường dùng làm đề mục) trên một trang

• Các Bullets nên thể hiện các ý kiến ngắn gọn, chứ không nên thể hiện với các câu dài

• Đẻ bắt đầu trình chiếu Slide, kích Slide Show trên nhóm Presentation Views trên tab View

• Sử dụng các phím mũi tên để chuyển tiếp hoặc lùi lại giữa các slide trong bản trình chiếu

• Ấn phím Escape để kết thúc trình chiếu Slide

• Công cụ pen có sẵn được sử dụng để vẽ trên màn hình. Ấn Ctrl+P hoặc kích chuột phải vào bất cứ lúc nào và một cửa sổ popup xuất hiện. Chọn Pen và con trỏ sẽ thay đổi thành cái bút, cho phép bạn vẽ tự do trên màn hình. Ấn phím E để xóa các nét bút. Ấn Ctrl+A để vô hiệu hóa tính năng bút và phục hồi bút trở lại thành con trỏ.

• Nếu bạn muốn sử dụng công cụ Pen để vẽ trên màn hình trắng trong suốt bản trình chiếu, ấn phím B hoặc W, hoặc lựa chọn Screen/Black Screen từ menu Popup và màn hình sẽ xuất hiện trở lại. Ấn phím B hoặc W một lần nữa và chọn Next từ menu Popup để trở lại bản trình chiếu khi bạn kết thúc quá trình vẽ.

• Để ẩn con trỏ và nút từ màn hình, ấn phím A.

• Hãy chắc chắn để xem trước các slide bằng cách sử dụng một máy chiếu trước khi bạn thuyết trình vì các từ và hình ảnh đồ họa có thể bị cắt bởi màn hinh của máy in.

Kiểm tra lỗi chính tả

Để kiểm tra lỗi chính tả trong suốt bản trình bày:

• Kích nút Spelling trong nhóm Proofing trên tab Review.

Thứ Sáu, 26/10/2018 14:16
3,65 👨 8.033
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint