• Điều gì xảy ra khi Trái Đất rơi vào hố đen? Điều gì xảy ra khi Trái Đất rơi vào hố đen?
    Hố đen, một vùng trong không thời gian có lực hấp dẫn cực kỳ lớn có thể "nuốt chửng" tất cả mọi thứ như ngôi sao, hành tinh... Vậy nếu một hố đen ở sát Trái Đất thì điều gì sẽ xảy ra, lúc đó Trái Đất có bị "xé toạt" thành những mảnh vỡ và bị "nuốt chửng" như những gì chúng ta tưởng tượng không?
  • Thử nghiệm khoa học: Khoai tây có thể trồng được trên sao Hỏa Thử nghiệm khoa học: Khoai tây có thể trồng được trên sao Hỏa
    Các nhà khoa học nghiên cứu đã chứng minh được rằng khoai tây có thể phát triển trong môi trường được mô phỏng bức xạ, nhiệt độ, áp suất không khí, oxy và mức độ cacbon đioxit giống trên bề mặt sao Hỏa.