Thẻ HTML <abbr>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <abbr> xác định chữ viết tắt hoặc từ viết tắt, như "HTML", "CSS", "Mr.", "Dr.", "ASAP", "ATM".

The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.

Mẹo: Sử dụng thuộc tính global để hiển thị mô tả cho từ viết tắt khi bạn di chuột qua phần tử.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<abbr>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính global

Thẻ <abbr> hỗ trợ thuộc tính global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <abbr> hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

<abbr> cũng có thể được sử dụng với <dfn> để xác định chữ viết tắt:

<p><dfn><abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>
</dfn> is a language that describes the style of an HTML document.</p>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <abbr> với các giá trị mặc định sau:

abbr {
 display: inline;
}
Chủ Nhật, 22/05/2022 10:29
520 👨 233
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Zen
  Zen Hay quá!
  Thích Phản hồi 09:53 19/05
  • Zen
   Zen
   Thích Phản hồi 09:53 19/05