Cách giãn dòng trong Word 2016, 2019, 2010, 2007, 2013

Để giãn dòng trong Word, bạn sẽ phải sử dụng công cụ Line and Paragraph, giúp điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng văn bản để đọc và thao tác dễ hơn. Cách giãn dòng, chỉnh khoảng cách dòng trong các phiên bản Word từ 2007, 2010, 2013, 2016 đến 2019 đều khá giống nhau. Dưới đây Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách làm chi tiết.

Chỉnh khoảng cách giãn dòng trong Word

Line spacing là khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn. Trong Word, bạn được tùy ý chỉnh độ giãn dòng như single spaced (một dòng cao), double spaced (hai dòng cao)... Khoảng cách mặc định của Word là 1,08 dòng (lớn hơn một dòng cao).

Trong ảnh phía dưới, bạn có thể thấy sự khác biệt về khoảng cách dòng của từng đoạn. Tính từ trái sang phải, khoảng cách sẽ là độ giãn mặc định, độ giãn đơn và độ giãn đôi.

So sánh Line Spacing trên Word

Để chỉnh độ giãn dòng trong Word bạn làm như sau:

Bước 1: Bôi đen phần văn bản bạn muốn định dạng.

Bước 2: Trên tab Home, phần Paragraph bạn chọn Line and Paragraph Spacing (. Tiếp theo, lựa chọn khoảng cách mong muốn.

Line and Paragraph Spacing

Bước 3: Văn bản được chọn sẽ giãn dòng theo khoảng cách bạn thiết lập:

Line Spacing trong Word

Tùy chỉnh độ giãn dòng trong Word

Bạn có thể điều chỉnh không giới hạn khoảng cách dòng trong menu Line and Paragraph Spacing. Để điều chỉnh khoảng cách chính xác chọn Line Spacing Options trên thanh công cụ. Lập tức, hộp Paragraph xuất hiện cùng với các tùy chỉnh bổ sung.

  • Exactly: Khoảng cách dòng được đo với đơn vị là point (pt). Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng cỡ chữ là 12pt thì có thể sử dụng độ giãn dòng là 15 pt.
  • At least: Giống với tùy chỉnh Exactly, bạn có thể chọn kích cỡ pt tùy ý. Tuy nhiên, nếu kích cỡ các chữ trên cùng một dòng khác nhau, khoảng cách này sẽ được giãn với chữ lớn hơn.
  • Multiple: Trong tùy chỉnh này, bạn sẽ nhập độ giãn dòng mong muốn. Ví dụ, chọn Muptiple và sửa độ giãn là 1,2, văn bản sẽ giãn hơn một chút so với văn bản để khoảng cách đơn. Nếu bạn muốn các dòng co lại, chọn giá trị thấp hơn như 0.9 chẳng hạn.

Multiple trong Word

Định dạng khoảng cách đoạn văn bản trong Word

Tương tự như vậy, bạn có thể định dạng khoảng cách trước và sau của các đoạn văn với nhau. Công cụ này thuận tiện cho việc phân đoạn, tiêu đề và tiêu đề phụ.

Định dạng khoảng cách đoạn

Ví dụ trong phần này, chúng ta sẽ tăng khoảng cách trước mỗi đoạn để tách biệt chúng và tạo cảm giác dễ nhìn.

1. Chọn một hoặc nhiều đoạn bạn muốn định dạng.

Định dạng văn bản trong Word

2. Chọn lệnh Line and Paragraph Spacing trong tab Home. Tiếp theo, kích Add Space Before Paragraph (để thêm khoảng giãn dòng trước đoạn văn bản) hoặc Add Space After Paragraph (để thêm khoảng giãn dòng sau đoạn văn bản) từ menu thả xuống.

Chọn khoảng giãn đoạn trong Word

3. Hãy xem kết quả sau khi chỉnh độ dãn.

Chỉnh độ giãn dòng trong Word

Hoặc, trong menu thả xuống, bạn có thể chọn Line Spacing Options để mở cửa sổ Paragraph. Từ đó, điều chỉnh khoảng cách trước và sau đoạn.

Hộp thoại Paragraph

Bạn có thể sử dụng tính năng tiện ích Set as Default của Word để lưu tất cả thay đổi định dạng bạn vừa điều chỉnh và tự động áp dụng chúng cho những tài liệu mới.

Thứ Năm, 04/02/2021 15:08
4,113 👨 189.741
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word 2016