Photoshop CS6: Cách tạo khối hình học trừu tượng

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tiếp tục học cách sử dụng Photoshop CS6 để tạo ra một hình ảnh trừu tượng của các hình dạng hình học đầu màu sắc. Kỹ thuật này khá đơn giản và toàn bộ hướng dẫn có thể được thực hiện trong vòng chưa đầy một giờ.

Bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu mới (Ctrl + N) trong Adobe Photoshop CS6 với kích thước 1920px x 1200px (chế độ màu RGB ) ở độ phân giải 72 pixel/inch. Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập các điểm dừng màu

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Tạo hình nền màu xám

Bây giờ hãy tạo một hình tứ diện, nhưng trước hết chúng ta sẽ vẽ một hình tam giác. Chọn công cụ Pen Tool (P), thiết lập chế độ vẽ trên Shape Layers trong thanh Options và vẽ hình dạng tiếp theo như được hiển thị.

Vẽ hình tam giác

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay và thiết lập như hình

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập các điểm dừng màu cho hình tam giác

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Tạo màu cho hình tam giác

Tiếp theo, vẽ mặt tam giác, sử dụng công cụ Pen Tool (P) giống như trên.

Vẽ mặt cho hình tam giác

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Thiết lập Gradient Overlay cho mặt tứ diện

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dừng màu cho mặt tứ diện

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Vẽ một mặt của hình tứ diện

Áp dụng cùng một công cụ để vẽ mặt tam giác kế tiếp:

Vẽ tiếp mặt khác cho hình tứ diện

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay cho mặt tiếp theo của hình tứ diện

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dừng màu cho mặt khác của hình tứ diện

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Hình ảnh tứ diện

Tiếp theo vẽ các hình tứ diện khác, trước tiên tạo lớp cơ bản bằng cách sử dụng công cụ Pen Tool (P).

Vẽ một hình tam giác khác

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay cho hình tam giác nữa

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dừng màu cho hình tam giác mới

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Vẽ hình ảnh tam giác bên cạnh hình tứ diện

Sử dụng cùng một công cụ để vẽ mặt hình tam giác kế tiếp:

Sử dụng cùng một công cụ để vẽ mặt tam giác

Trong bảng Layers chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay để tạo màu cho cạnh tam giác

Thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dừng màu cho cạnh tam giác

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Hình ảnh sau khi vẽ cạnh tam giác

Tiếp theo vẽ một hình tứ diện nữa bằng cách sử dụng công cụ Pen Tool (P).

Vẽ tiếp một hình tam giác khác

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay cho hình tam giác thứ ba

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dừng màu cho hình tam giác thứ ba

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Hình tam giác thứ ba

Bây giờ vẽ mặt tam giác, sử dụng công cụ Pen Tool (P).

Vẽ cạnh cho hình tam giác thứ ba

Chọn Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay cho cạnh tam giác thứ ba

Tương tư, thiết lập điểm dừng màu như hình bên dưới trong Gradient Editor, sau đó nhấn OK để đóng lại.

Thiết lập điểm dừng màu cho cạnh tam giác thứ ba

Chúng ta có hình ảnh tiếp theo:

Hình ảnh tam giác thứ ba sau khi vẽ cạnh

Lấy công cụ Pen Tool (P) để tạo thêm một mặt tam giác cho tứ diện.

Vẽ tiếp cạnh cho hình tam giác thứ ba để tạo hình tứ diện

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay cho cạnh còn lại của hình tam giác thứ ba

Thiết lập điểm dừng màu như trong hình và nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dừng màu cho cạnh còn lại của tam giác thứ ba

Chúng ta có hình ảnh tiếp theo:

Hình ảnh ba hình tứ diện

Kết hợp tất cả các lớp tứ diện thành một nhóm (nhấn nút CTRL để chọn các lớp cần thiết và giữ nút chuột trái trong khi kéo các lớp được chọn vào biểu tượng Create a new group trong bảng Layers).

Bây giờ chúng ta phải tạo nhiều bản sao của nhóm đó. Để một số bản sao theo chiều ngược lại bằng cách sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T). Thay đổi chiều màu gradient của các mặt tam giác để thay đổi độ bóng. Hướng của màu gradient được thay đổi theo hướng ngược lại.

Tạo nhiều bản sao của lớp tứ diện

Bây giờ chúng ta phải kết hợp tất cả các nhóm tứ diện thành một (thực hiện tương tự như trên). Tạo một bản sao của nhóm vừa tạo và rasterize nó. Nhấn CTRL + E để Merge Down lớp (trộn lớp trên xuống lớp dưới) của nhóm được chọn trong bảng Layers. Lớp được rasterize sẽ được đặt dưới nhóm tứ diện đầu tiên.

Tạo một bản sao của lớp đã được rasterize và sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T) để di chuyển một lớp bản sao xuống một chút.

Tạo bản sao lớp đã được rasterize

Đặt Fill với giá trị 20% cho lớp này.

Đặt Fill với giá trị 20% cho lớp này

Chèn mặt nạ trên lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round màu đen (thiết lập Opacity thành 40% trong thanh Options).

Chọn brush Soft Round màu đen

Sơn mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn các phần tử tứ diện như thể hiện.

Sơn mặt nạ để ẩn các phần tử tứ diện

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round từ Brush Tool (B). Sử dụng brush này để thể hiện một số điểm màu trên các tứ diện. Màu của brush là #F008D (Brush có Opacity 30%). Lớp sẽ được đặt bên trên nhóm đầu tiên.

Sử dụng brush để tạo một số điểm màu trên tứ diện

Thiết lập Fill với giá trị 40% cho lớp này và thay đổi chế độ Blending mode thành Linear Dodge.

Đặt Fill cho lớp này với giá trị 40%

Đảm bảo rằng lớp này được chọn trong bảng Layers, giữ nút Ctrl và nhấp vào lớp có chứa các tứ diện nằm dưới nhóm đầu tiên (không Displacement).

Chọn lớp này trong bảng Layers

Bây giờ, trên lớp sử dụng brush màu hồng, nhấp vào phần dưới cùng của bảng Layers, chọn Add layer mask. Bằng cách này chúng ta sẽ cắt các điểm màu.

Chọn Add layer mask cho lớp sử dụng brush màu hồng

Tạo một bản sao của lớp tứ diện đã được rasterize. Đặt bản sao trên cùng tất cả các lớp và chọn lệnh Free Transform (Ctrl + T) để lật ngược lớp của bản sao và sử dụng CTRL + SHIFT + U để Desaturate (chuyển ảnh màu thành ảnh đen trắng).

Lật ngược lớp bản sao và chuyển thành màu đen trắng

Đặt Fill với giá trị 14% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Subtract.

Đặt Fill với giá trị 14%

Cắt những bóng tối không màu sau những tứ diện tương tự như mô tả ở trên bằng cách chèn mặt nạ vào vùng lựa chọn.

Cắt bóng tối không màu sau tứ diện

Tạo một lớp mới và sử dụng nó trên brush Soft Round để thể hiện nhiều điểm có màu #F008D (Opacity của brush là 30%).

Sử dụng brush Soft Round để thể hiện điểm màu

Đặt Fill với giá trị 20% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Pin Light.

Đặt Fill với giá trị 20%

Nhấp vào Create new fill or adjustment layer từ phần dưới cùng của bảng Layers và nhấp vào Curves để điều chỉnh đường cong như được hiển thị bên dưới để thực hiện một sửa đổi màu nhỏ.

Chọn Curves để điều chỉnh đường cong

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Kết quả sau khi điều chỉnh màu

Thiết lập Fill với giá trị 45% cho lớp này.

Thiết lập Fill với giá trị 45%

Chèn mặt nạ vào lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers, nhấn CTRL + I để Inverse (đảo ngược) màu của mặt nạ, chọn brush Soft Round màu trắng (thiết lập Opacity xuống 65% trong Options bar).

Sơn mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn hiệu ứng, chị thể hiện các điểm mượt mà trên các tứ diện.

Sử dụng brush Soft Round màu trắng để ẩn hiệu ứng

Tạo một lớp mới và sử dụng một brush Soft Round đã đề cập ở trên để làm nổi bật với màu vàng (Opacity của brush là 20%).

Sử dụng brush Soft Round để làm nổi bật với màu vàng

Đặt Fill thành 40% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Screen.

Đặt Fill với giá trị 40% cho lớp này

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round với màu trắng (Opacity của Brush là 30%) để tạo thành một điểm nổi bật trên các tứ diện.

Sử dụng brush Soft Round màu trắng

Thiết lập Fill thành 50% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Hard Mix.

Thiết lập Fill thành 50% cho lớp này

Đảm bảo lớp này được chọn trong bảng Layers, sau đó nhấn nút Ctrl và nhấp vào lớp được rasterize của tứ diện (chúng ta sẽ có được một vùng lựa chọn) và chèn mặt nạ vào lớp đang hoạt động này. Điểm nổi bật màu trắng được cắt.

Chèn mặt nạ vào lớp được chọn trong bảng Layers

Tạo một lớp mới và sử dụng brush Soft Round được đề cập ở trên. Chọn brush màu trắng (Opacity của brush là 15% để thể hiện sự phát quang phát ra từ các tứ diện).

Sử dụng brush Soft Round màu trắng để thể hiện sự phát quang từ hình tứ diện

Cuối cùng tạo một lớp mới và áp dụng brush Soft Round màu trắng để tạo ra nhiều chấm có đường kính khác nhau.

Sử dụng brush Soft Round màu trắng để tạo các điểm chấm

Chúng ta có hình ảnh cuối cùng:

Hình ảnh cuối cùng

Tải miễn phí file Layered PSD.

Bạn có thể xem thêm:

Thứ Sáu, 03/11/2017 11:20
3,73 👨 21.321
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Photoshop CS6