Tạo ảnh cắt ghép thời trang với Photoshop CS6

Trong bài viết này, các bạn sẽ học cách sử dụng nhiều công cụ trong Abobe Photoshop CS6 để tạo ảnh thời trang với các hình dáng khác nhau và cách sử dụng lớp Adjustment layer, mặt nạ để kết hợp bảng màu và các thành phần trong một hình ảnh.

Bắt đầu bằng cách tạo một file mới (Ctrl + N) trong Adobe Photoshop CS6 với kích thước 1000px x 1500px (chế độ màu RGB) ở độ phân giải 72 pixel/inch. Sử dụng công cụ Paint Bucket Tool (G) để tô màu #212F60 cho màu nền mới.

Tô màu cho lớp vừa tạo

Tìm một hình ảnh gốc, trong ví dụ này là hình ảnh một người mẫu.

Hình ảnh gốc

Xóa nền bằng cách sử dụng các công cụ như Pen Tool (P), Magic Wand Tool (W), Magnetic Lasso (L) hoặc thậm chí đơn giản bằng cách chọn Filter > Extract và chèn vào lớp mới trên.

Xóa nền

Nhóm lớp của người mẫu thành một nhóm (giữ phím Ctrl, chọn lớp đó trong Layers panel và sau đó nhấn CTRL + G). Sau đó áp dụng mặt nạ vào nhóm này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers panel và chọn brush Soft Round với màu đen.

Chọn brush Soft Round màu đen

Sơn phủ mặt nạ để ẩn lớp người mẫu theo cách tương tự như hình ảnh dưới.

Sơn phủ lớp mặt nạ để ẩn lớp người mẫu

Tạo một lớp mới và chọn brush giống như trên để vẽ phần khoảng trống dưới cùng, chọn màu #7B78FF (Opacity - 20%), đặt lớp này dưới lớp của người mẫu. Tiếp theo tạo một lớp mới và chọn nó với brush Soft Round để vẽ xung quanh người mẫu như hình bên dưới, sử dụng màu #0097E0 (Brush có Opacity - 15%), đặt lớp này dưới lớp của người mẫu.

Tạo lớp mới sử dụng màu #0097E0

Bước tiếp theo, tải bộ brush Sujune Brush Pack 2 từ Deviantart và bộ brush cho Adobe Photoshop có tên là Light Brushes 2. Sao chép các file brush vào thư mục C:Program FilesAdobeAdobe Photoshop XPresetsBrushes (Adobe Photoshop X là phiên bản Photoshop của bạn).

Tạo một lớp mới và chọn brush từ Sujune Brush Pack 2 để tô nền với màu #37004A (Opacity - 15%).

Chọn brush từ Sujune Brush Pack 2

Đặt lớp này dưới lớp người mẫu.

Lớp mới sau khi sử dụng brush từ Sujune Brush Pack 2

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round để vẽ phần bên trái khoảng trống và góc thấp nhất bên phải trên cùng bức tranh. Màu của brush là #37004A (Opacity - 15%). Đặt lớp này bên dưới lớp người mẫu.

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (U) để vẽ một hình chữ nhật có màu #2E5783. Để hình chữ nhật nghiêng bằng lệnh Free Transform (Ctrl + T) và đặt lớp này dưới lớp người mẫu.

Vẽ hình chữ nhật nghiêng

Thêm mặt nạ vào lớp cuối cùng bằng cách chọn Add layer mask phần dưới cùng của bảng Layers panel và chọn brush Soft Round màu đen (để Opacity với giá trị 15% trong thanh Options bar). Sơn phủ mặt nạ để ẩn các hình chữ nhật dọc theo các cạnh của nó

Ẩn các hình chữ nhật dọc theo cạnh của hình ảnh

Tạo một lớp mới và chọn brush đã sử dụng trước đó để vẽ vùng đằng sau người mẫu và dưới hình chữ nhật. Màu của brush là #00B1ED (Opacity - 30%). Lớp này phải nằm dưới lớp của người mẫu.

Chọn brush vẽ vùng đằng sau người mẫu và hình chữ nhật

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa lớp brush và lớp hình chữ nhật trong bảng Layers để tạo Clipping mask.

Nhấp vào giữa hai lớp để tạo clipping mask

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Hình ảnh sau khi thêm Clipping mask

Tiếp theo, tạo một lớp mới sử dụng brush Soft Round màu trắng (Opacity - 20%) để vẽ một điểm phía sau người mẫu. Lớp này sẽ nằm dưới lớp người mẫu.

Vẽ thêm điểm phía sau người mẫu

Đặt chế độ Blending mode cho lớp này là Overlay.

Đặt chế độ Blending là Overlay

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (U), biểu thị một đường màu #DADA. Thêm Stroke từ thanh Option như bên dưới.

Kẻ một đường sử dụng công cụ Rectangle Tool

Sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T) để tạo độ nghiêng.

Sử dụng lệnh Free Transform để tạo độ nghiêng

Đặt chế độ Blending mode cho lớp này là Vivid Light.

Đặt chế độ Vivid Light

Thêm mặt nạ vào cùng một lớp bằng cách chọn Add layer mask và sau đó chọn công cụ Rectangular Marquee Tool (M) để thực hiện như hình bên dưới:

Thêm mặt nạ và sử dụng công cụ Rectangular Marquee Tool

Sử dụng brush Soft Round màu đen (Opacity - 20%), sơn để ẩn phần bên trong của vùng chọn ở bên trái và bên phải.
Chúng ta có kết quả như sau:

Ẩn bên trong vùng chọn

Tạo một bản sao của lớp vừa mới thực hiện và thay đổi chế độ Blending mode thành Normal. Ẩn các cạnh của đường kẻ trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush như trên. Lớp vừa sao chép có chứa đường kẻ sẽ nằm dưới lớp của người mẫu.

Tạo tiếp một bản sao của lớp đường kẻ vừa thực hiện cuối cùng và chọn lệnh Free Transform (Ctrl + T) để di chuyển bản sao chính xác như hình ảnh bên dưới. Lớp của bản sao phải nằm dưới lớp của người mẫu.

Thêm một lớp đường kẻ

Tạo một lớp mới phía trên bản sao vừa rồi và chọn brush Soft Round để vẽ đường viền của đường kẻ. Màu của brush là #4BC5EE. Lớp này cũng nằm dưới lớp của người mẫu.

Thêm một lớp mới phía trên lớp bản sao vừa tạo

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa lớp của brush và lớp của đường kẻ trong bảng Layers để tạo một mặt nạ clipping mask.

Nhấp vào giữa hai lớp để tạo clipping mask

Đặt chế độ Blending mode cho lớp này là Linear Light.

Để chế độ Linear Light

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (U), tạo một đường thẳng khác, để nghiêng nó với Free Transform (Ctrl + T).

Tạo một đường thẳng nghiêng khác

Đặt Fill với giá trị 0% cho lớp này và click vào biểu tượng Add a layer style ở dưới cùng của bảng Layers để chọn Gradient Overlay. Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm color stop như hiển thị bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập các điểm color stop

Thêm Drop Shadow:

Thêm Drop Shawdow

Chúng ta có kết quả như sau:

Kết quả sau khi thiết lập các tùy chọn trong bảng Gradient Editor

Thực hiện mười một bản sao của lớp vừa thực hiện và chọn lệnh Free Transform (Ctrl + T) để đặt bản sao theo cùng một cách như hình bên dưới và đặt lớp này dưới lớp của người mẫu.

Tạo 11 bản sao của lớp vừa thực hiện

Tiếp theo,nhóm tất cả các lớp đường thẳng mỏng này với nhau (giữ Ctrl để chọn các lớp trong bảng Layers và cuối cùng nhấn CTRL + E để Merge Down). Đặt chế độ Blending mode cho lớp này là Lighter Color.

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round để vẽ vùng phía trên với màu #FAFA00 (Opacity - 7%). Lớp này cũng được đặt sau lớp của người mẫu. Thiết lập chế độ Blending mode cho lớp này là Hard Mix.

Chọn Hard Mix cho lớp mới

Sử dụng công cụ Polygon Tool (U) để vẽ hình đa giác như bên dưới và đặt lớp này dưới lớp người mẫu.

Vẽ hình đa giác

Đặt Fill với giá trị 0% và click vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers để chọn Stroke.

Chọn Stroke

Chúng ta có hình như sau:

Hình ảnh sau khi thêm Stroke

Sao chép ba bản sao của lớp này và chọn lệnh Free Transform (Ctrl+T) để nối các bản sao với nhau.

Tạo bản sao và nối các hình lại với nhau

Nhóm các lớp hình đa giác này lại với nhau (giữ phím Ctrl để chọn các lớp tương ứng trong Layers panel và nhấn CTRL + G). Sau khi nhóm xong, thực hiện sao chép lớp này và áp dụng lệnh Free Transform (Ctrl+T) để thay đổi kích thước bản sao và đặt như bên dưới. Để chế độ Blending mode cho nhóm hình đa giác trên cùng bên trái là Color Dodge.

Sao chép bản sao và đặt ở các vị trí như trong hình

Bây giờ, vẽ một loạt các hình vuông bằng cách chọn Rectangle Tool (U) và chọn màu trắng. Sao chép nhiều hình vuông và chọn lệnh Free Transform (Ctrl+T) để đặt các bản sao và thay đổi giá trị Fill của lớp bản sao, sao cho giống như hình dưới. Các lớp thành phần này sẽ được đặt dưới lớp người mẫu.

Vẽ một loạt các hình vuông

Nhóm các lớp hình vuông này lại với nhau (nhấn phím CTRL để chọn lớp và giữ chuột trái trong khi kéo các lớp được chọn vào biểu tượng Create a new group ở cuối bảng Layers). Để chế độ Blending mode cho lớp mới là Hard Mix.

Nhóm hình vuông lại với nhau

Thêm mặt nạ vào lớp này bằng cách chọn Add layer mask và brush Soft Round màu đen (để Opacity là 20%). Sơn mặt nạ để ẩn các hình vuông như hình bên dưới.

Ẩn hình vuông như trong hình

Sao chép nhóm có chứa các hình vuông và chọn lệnh Free Transform (Ctrl+T) để xoay nhóm này và có hiệu ứng tương tự như hình dưới. Bản sao của nhóm này phải được đặt bên dưới lớp người mẫu. Xóa mặt nạ và thay đổi Blending mode thành Overlay.

Tạo lớp hình vuông tương tự như trong hình

Tạo một bản sao của nhóm đã được tạo gần đây và chèn mặt nạ vào bản sao bằng cách chọn Add layer mask và sử dụng brush Soft Round màu đen (Opacity - 20%) để ẩn hình vuông tương tự như hình ảnh kế tiếp.

Tạo bản sao và ẩn hình vuông tương tự như trong hình

Tiếp theo, tạo độ sáng phía sau vai của người mẫu bằng cách tạo một lớp mới và sử dụng brush Soft Round màu trắng (Opacity- 15%). Lớp này cũng đặt dưới lớp người mẫu. Thiết lập Fill cho lớp này với giá trị là 84%Blending modeOverlay.

Tạo độ sáng phía sau vai người mẫu

Tạo lớp mới và chọn brush Soft Round để vẽ các vùng nhất định cho hình ảnh người mẫu và tạo bóng. Sử dụng màu #45005C (Opacity – 15%). Lớp này và lớp tiếp theo được đặt dưới lớp người mẫu. Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa lớp của brush và lớp người mẫu trong bảng Layers để tạo một mặt nạ clipping mask.

Tạo lớp mới và thêm nhiều bóng cho lớp người mẫu. Lần này chọn brush Soft Round màu đen (Opacity - 20%).

Tạo bóng cho lớp người mẫu

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa các lớp trong bảng Layers để tạo mặt nạ clipping mask. Tiếp theo, tạo một lớp mới và brush như trên để vẽ trên bề mặt của người mẫu, sử dụng màu đen #E47200 (Opacity - 20%).

Tạo lớp mới để vẽ trên bề mặt của người mẫu

Để chế độ Blending mode cho lớp này là Soft Light. Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa các lớp trong bảng Layers để tạo mặt nạ clipping.

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round màu trắng (Opacity - 10%) để vẽ một số vùng như chỉ định bên dưới.

Tạo lớp mới sử dụng brush Soft Round vẽ một số vùng như hình

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa các lớp trong bảng Layers để tạo mặt nạ clipping mask.

Chèn văn bản bằng cách sử dụng công cụ Horizontal Type Toll (T). Chọn phông chữ, kích thước và màu sắc trong bảng Character.

Chọn phông chữ, kích thước trong bảng Character

Nhấp vào khoảng trống và gõ "Fashion Night". Nhấn Enter để hiển thị văn bản.

Thêm chữ vào ảnh

Nhấp vào Add a layer style trong bảng Layers chọn Stroke.

Chọn Stroke cho văn bản

Nhấp chuột phải vào lớp của văn bản trong bảng Layers và chọn Convert to Smart Object. Nhấp vào biểu tượng Add a layer style và chọn Drop Shadow.

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round và tạo bóng cho văn bản. Chọn màu brush #1F1C3E ( Opacity – 15%).

Tạo bóng cho văn bản

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa lớp của brush và lớp của văn bản trong bảng Layers để tạo một mặt nạ clipping.

Chèn mặt nạ vào cùng một lớp bằng cách chọn Add layer mask và brush Soft Round màu đen (Opacity với giá trị 40% trong thanh Optiịons).

Sơn phủ mặt nạ để ẩn bóng như dưới đây.

Sơn phủ mặt nạ để ẩn bóng

Thực hiện như trên với văn bản nhưng màu khác nhau.

Thực hiện như trên với màu khác

Nhấp vào khoảng trống và gõ "Fashion Night". Nhấn Enter để áp dụng văn bản.

Thêm dòng chữ tương tự nhưng màu khác

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round để vẽ trên văn bản với màu #9B3C7B. Chọn brush có đường kính khác nhau.

Tạo những chấm trên văn bản

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa các lớp trong bảng Layers để tạo mặt nạ clipping mask.

Tạo mặt nạ Clipping mask

Tiếp theo cần tạo một brush tùy chỉnh. Trong trường hợp này, tạo một file mới (Ctrl + N) với kích thước 100px x 100px (chế độ màu RGB) ở độ phân giải 72 pixel/inch. Chọn công cụ Pen Tool (P), thiết lập chế độ drawing mode trên Shape Layers trong thanh Options và vẽ tam giác màu đen như bên dưới.

Vẽ hình tam giác

Vào menu và chọn Edit > Define Brush Preset. Nhập tên cho brush trong hộp thoại Brush Name. Trở lại file chính tùy chỉnh brush trong bảng Brushes (F5), chọn Brush Tip Shape. Nhấp và kéo bất kỳ thanh trượt nào để thay đổi kích thước và khoảng cách brush như hiển thị. Cửa sổ Preview hiển thị các thay đổi brushstroke.

Thay đổi kích thước và khoảng cách brush

Vào Shape Dynamics và áp dụng các cài đặt tiếp theo:

Vào Shape Dynamics và thực hiện các thiết lập

Chọn Transfer:

Chọn Transfer

Tạo lớp mới và sử dụng brush vừa tạo với màu #CAECF8. Để Blending modeSoft Light.

Thêm các hình tam giác vào ảnh

Tạo một lớp mới và chọn brush có cùng màu đã áp dụng trước đó.

Tạo lớp mới và chọn brush như trên

Chèn mặt nạ vào cùng một lớp bằng cách chọn Add layer mask và chọn brush Soft Round màu đen (Opacity - 80%). Sơn mặt nạ để ẩn hình tam giác như bên dưới.

Ẩn hình tam giác

Tạo một lớp mới để sử dụng hai loại brush - Soft Round và brush từ bộ Sujune Brush Pack 2, để đưa lên trên khuôn mặt của người mẫu.

Chọn brush từ Sujune

Màu của brush này là #00BDD2 (Opacity - 40%)

Ví trí vẽ

Tạo một lớp mới và chọn brush như trên từ bộ Sujune Brush Pack 2. Màu của brush được đề cập trong hình.

Màu của brush

Tạo bóng và thêm vào các cạnh lông mày bằng cách tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round màu #0006A9 (Opacity - 30%) và màu đen (Opacity - 30%).

Tạo bóng cho lông mày

Tiếp tục sử dụng Pen Tool (P) để vẽ hình tiếp theo theo như bên dưới. Màu #2F328F.

Sử dụng Pen Tool để vẽ như trong hình

Chèn mặt nạ trên lớp vừa rồi theo cách đã làm trước đó và chọn brush Soft Round màu đen (Opacity - 40%), sơn mặt nạ để ẩn bên trái và bên phải như hình ảnh bên dưới.

Sử dụng mặt nạ để ẩn hai bên hình vẽ

Tạo một lớp mới và chọn hai loại công cụ. Thứ nhất, vẽ với brush Soft Round bằng hai màu, sau đó chọn Smudge Tool (R) để mở rộng màu vẽ để có được hình ảnh tương tự như hình dưới.

Sử dụng brush Soft Round với hai màuSử dụng công cụ Smudge Tool

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa lớp của brush và lớp của hình trong bảng Layers để tạo một mặt nạ clipping mask.

Tạo Clipping mask giữa hai lớp brush và hình

Tạo một lớp mới và tiếp tục trang điểm cho khuôn mặt của người mẫu, sử dụng brush Soft Round màu #28009A (Opacity - 20%). Sau đó chọn công cụ Smudge Tool (R) để làm mờ dọc theo hình được sơn.

Sử dụng công cụ Smudge Tool để làm mờ hình

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp giữa các lớp trong bảng Layers để tạo mặt nạ clipping mask. Tạo một lớp mới và chọn brush tiếp theo từ Sujune Brush Pack 2 để sơn màu đen (Opacity - 20%) cho phần phía trên và màu xám (Opacity -20%) cho phần phía dưới.

Chọn brush màu đen cho phía trên và màu xám cho phía dưới

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp vào giữa các lớp trong bảng Layers để tạo mặt nạ clipping mask.

Trên lớp mới tiếp theo, tiếp tục sử dụng brush như trên để vẽ khuôn mặt cho người mẫu. Lần này chọn màu #2D2B51 (Opacity - 20%). Sau đó mở rộng màu và sử dụng cùng công cụ Smudge Tool (R).

Mở rộng màu sử dụng công cụ Smudge Tool

Bây giờ, lặp lại các thao tác mô tả ở trên, tiếp tục làm việc với phần trang điểm cho người mẫu với cùng một màu brush. Tạo một lớp mới và sử dụng brush vẽ lông mày phải của người mẫu. Ở bên trái, chúng ta sẽ chèn một đường thẳng rất mượt và sẽ được mở rộng ra sử dụng công cụ Smudge Tool (R).

Sử dụng brush vẽ lông mày cho người mẫu

Kết thúc phần trang điểm bằng cách tạo một lớp mới và sử dụng brush Soft Round để vẽ các vùng được chỉ định. Màu brush là #00C7FE (Opacity – 20%).

Sử dụng brush Soft Round cho các vùng chỉ định

Tiếp theo, vẽ tiếp một đường sử dụng công cụ Rectangle Tool (U):

Vẽ đường thẳng sử dụng công cụ Rectangle Tool

Sao chép lớp cuối cùng có chứa đường này và chọn lệnh Free Transform (Ctrl + T) để tạo độ nghiêng cho bản sao và đặt chúng theo cùng một cách như hình ảnh dưới đây.

Tạo độ nghiêng cho đường thẳng

Nhóm tất cả các lớp có chứa các đường này lại với nhau. Tạo một bản sao của nhóm này và sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T) để đặt bản sao của nhóm vào góc thấp nhất bên trái.

Đặt bản sao vào góc thấp nhất bên trái

Chèn mặt nạ vào nhóm bằng cách chọn Add layer mask và chọn brush Soft Round màu đen (Opacity - 20%).

Tạo lớp mới tiếp theo và chọn brush Soft Round để vẽ lên trên các đường thẳng ở góc trên cùng bên phải, có màu #002CB5 (Opacity - 15%).

Sử dụng brush Soft Round để vẽ lên trên các đường thẳng bên phải

Đặt chế độ Blending mode cho lớp này là Color Dodge.

Tạo một lớp mới và chọn brush Standard màu trắng (Opacity - 40%) để chèn nhiều chấm nhỏ có đường kính khác nhau.

Vẽ nhiều chấm nhỏ có đường kính khác nhau

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ các vòng tròn lớn.

Sử dụng công cụ Ellipse Tool để vẽ các vòng tròn lớn

Nhấp vào Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Inner Shadow.

Chọn Inner Shadow

Chọn Gradient Overlay:

Chọn Gradient Overlay

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và đặt các điểm color stop như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Chọn các điểm color stop

Sử dụng Pen Tool (P), tạo ra một số hình tam giác có màu #293B0.

Tạo hình tam giác có màu 293B0

Nhóm tất cả các lớp của hình tam giác màu xanh lam (theo cùng một cách mô tả ở trên). Chèn mặt nạ vào nhóm bằng cách nhấp vào phần dưới cùng của bảng Layers trên Add Layer Mask và chọn brush Soft Round màu đen (Opacity - 20%) để ẩn tam giác theo cùng một cách như dưới đây.

Sử dụng lớp mặt nạ để ẩn hình tam giác

Hãy tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round để vẽ background ở phía trên của nó. Màu của brush là #005FB9 (Opacity - 30%). Xóa nhẹ nhàng lớp của brush trên đầu của người mẫu sử dụng công cụ Eraser (E). Để chế độ Blending mode cho lớp này là Screen.

Để chế độ Screen

Tiếp theo, tạo phát quang cho văn bản bằng cách tạo một lớp mới và sử dụng brush để vẽ một điểm với màu #CAECF8.

Vẽ một điểm trên chữ

Sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T) trên lớp điểm đó và nén theo chiều dọc, kéo nó ra theo hàng ngang.

Nén và kéo điểm đó theo chiều ngang

Tiếp theo, vẽ một vòng tròn màu #0089B4 với công cụ Ellipse Tool (U).

Vẽ vòng tròn với công cụ Ellipse Tool

Chèn mặt nạ vào cùng một lớp bằng cách chọn Add Layer Mask. Nhấn CTRL + I trên mặt nạ để đảo màu và chọn brush Soft Round với màu trắng (Opacity - 30%) để có được hiệu ứng tương tự với hình tròn bằng cách click nhiều lần để có được kết quả như dưới đây. Sử dụng brush màu đen để xóa khu vực ở phần dưới cùng bên trái.

Click nhiều lần vào hình tròn

Tạo một lớp mới và sử dụng brush Soft Round màu trắng (Opacity - 15%) để tạo ra hiệu ứng phát quang lên hình tròn bằng cách kích nhiều lần vào nó. Đặt Fill với giá trị 45% cho lớp này và chế độ Blending modeOverlay.

Tạo lớp mới và để chế độ Overlay

Tiếp theo sử dụng hiệu ứng shinning, tạo ra một lớp mới và sử dụng brush từ Light Brushes 2. Trong trường hợp này chúng ta sẽ vẽ một số ngôi sao nhỏ quanh vai phải của người mẫu.

Chọn brush từ Light Brushes 2

Chúng ta có kết quả.

Thêm hình ngôi sao quanh vai người mẫu

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round để làm tối cạnh phần trống. Màu của brush là #2C1C3A (Opacity - 20%).

Sau đó, tạo một lớp mới và chọn công cụ Paint Bucket Tool (G) để phủ nó với màu #5A31F2.

Tạo lớp mới và phủ màu nền sử dụng công cụ Paint Bucket Tool

Để Fill là 8% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Color Burn.

Thực hiện một lớp mới và sử dụng với cùng một brush trước đó để vẽ nền trên phần trên bên phải và ở phần dưới cùng bên trái, đặt một số màu trên vai phải của người mẫu. Màu của brush là #00A1F1 (Opacity - 40%).

Vẽ nền bên phải và phần dưới bên trái cho người mẫu

Đặt Fill là 27% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Linear Dodge.

Đặt chế độ Linear Dodge

Làm cho văn bản và các nút người mẫu sáng hơn sử dụng các brush #1148 từ Light Brushes 2.

Sử dụng brush để làm sáng văn bản

Nhấp vào Create new fill or adjustment layer trong bảng Layers và nhấp vào Curves để điều chỉnh đường cong như được hiển thị để thực hiện một sửa đổi màu nhỏ.

Thay đổi đường cong để chỉnh sửa màu

Cuối cùng kết hợp tất cả các lớp vào một lớp duy nhất (giữ phím CTRL và chọn tất cả các lớp trong bảng Layers và sau đó nhấn CTRL + E). Trên lớp rasterized, sử dụng bộ lọc tiếp theo: Filter > Sharpen > Unsharp Mask.

Cửa sổ Unsharp Mask

Và chúng ta có hình ảnh cuối cùng:

Sản phẩm cuối cùng

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 10/10/2017 07:30
51 👨 3.945
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Photoshop CS6