Bài 9: Quản lý dữ liệu Access 2007

Quản Trị Mạng - Để dữ liệu hiển thị một cách linh hoạt và đúng theo yêu cầu của bạn. Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu một số cách cơ bản để quản lý dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.

Thêm bản ghi vào bảng

Để thêm một bản ghi mới vào bảng:

- Mở bảng ở chế độ Datasheet View

- Kích vào ô (New)

- Nhập bản ghi mới

Tìm và Thay thế dữ liệu

Để tìm dữ liệu:

- Kích nút Find trên tab Home.

Để tìm và thay thế dữ liệu:

- Kích nút Replace trên tab Home.

Khi bạn tìm kiếm và thay thế cho dữ liệu, có một số tùy chọn trong hộp thoại Find có thể sử dụng:

Mục Find WhatNhập dữ liệu mà bạn muốn tìm
Danh sách trong mục Look InSử dụng để xác định bảng hay cột để tìm kiếm dữ liệu
Danh sách trong mục MatchGiúp bạn giới hạn việc tìm kiếm trong một trường hay phần đầu của một trường
Danh sách trong mục Search Giúp bạn xác định hướng để tìm kiếm
Hộp chọn Match CaseSử dụng hộp chọn này để xác định tìm kiếm theo chữ hoa hay chữ thường.

Totals

Nút Totals cung cấp cho bạn thêm một dòng tính tổng vào cơ sở dữ liệu. Total có thể là sum (tổng), average (trung bình), a count (đếm), minimum (cực tiểu), maximum (cực đại), hoặc variance (khác nhau). Để thiết lập một dòng Total:

- Kích nút Totals trên tab Home

- Kích mũi tên xuống của ô nơi bạn muốn đặt một Totals

- Chọn Totals phù hợp.

Sắp xếp các bản ghi

Bạn có thể sắp xếp các bản ghi trong datasheet theo một cột hoặc hai cột liền nhau. Để sắp xếp các bản ghi theo một cột:

- Lựa chọn trường bạn muốn sắp xếp

- Kích vào nút Sort Ascending hoặc Sort Descending.

Để sắp xếp hai cột:

- Di chuyển các cột sao cho chúng sát nhau

- Lựa chọn các cột để sắp xếp bằng cách ấn phím Shift và kích chuột vào các cột

- Kích nút Sort Ascending hoặc Sort Descending.

Để xóa bỏ sắp xếp:

- Kích nút Clear Soft

Filter (lọc)

Bạn có thể lọc các bản ghi để hiển thị chúng theo mong muốn. Để lọc theo một cột:

- Mở cơ sở dữ liệu ở chế độ Datasheet View

- Kích vào mũi tên hướng xuống trong tên trường

- Chọn tiêu chuẩn lọc thích hợp

- Kích OK.

Để gỡ bỏ Filter:

- Kích nút Filter trên nhãn trường

- Kích Clear Filter

- Kích OK.

Thứ Tư, 05/06/2019 13:30
12 👨 8.284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access