Tạo Bảng (Table) trong Access 2016

Khi tạo một cơ sở dữ liệu, bạn sẽ lưu trữ dữ liệu của mình trong các đối tượng Bảng. Các đối tượng trong database phụ thuộc rất nhiều vào bảng, bạn hãy luôn bắt đầu thiết kế cơ sở dữ liệu bằng cách tạo tất cả các bảng, sau đó mới tới các đối tượng khác. Trước khi tạo bảng, hãy xem xét cẩn thận các yêu cầu của mình và xác định tất cả các bảng mà bạn cần.

Tạo bảng Datasheet View

Chúng ta hãy thử tạo bảng đầu tiên, lưu trữ thông tin cơ bản của Nhân viên công ty như sau:

Tên trườngKiểu dữ liệu
NhanvienIDAutoNumber
TenShort Text
HoShort Text
Diachi1Short Text
Diachi2Short Text
QuanShort Text
ThanhphoShort Text
MabuudienShort Text
DienthoaiShort Text

Theo bảng trên, ta có kiểu dữ liệu Short Text áp dụng cho tất cả các trường dữ liệu. Tiếp theo, mở một cơ sở dữ liệu trống trong Access.

Mở một cơ sở dữ liệu trống trong Access

Đây là khu vực chúng ta sẽ làm việc. Khi mở một database trống thì Access tự động ở chế độ bảng Datasheet View.

Bây giờ ta chuyển sang tab Field, bạn sẽ thấy trường ID được tự động đặt kiểu dữ liệu là AutoNumber, là định danh (ID) duy nhất và là khóa chính trong bảng này.

Trường ID được tự động đặt kiểu dữ liệu là AutoNumber

Trường ID đã được tạo sẵn, giờ ta đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của mình. Click vào Name & Caption trong Ribbon và bạn sẽ thấy một hộp thoại xuất hiện.

Click vào Name & Caption trong Ribbon

Điền thông tin vào hộp thoại xuất hiện

Thay đổi tên của trường này thành NhanvienID để phù hợp với bảng đã tạo. Nhập thông tin tùy chọn khác nếu bạn muốn và nhấp vào OK.

Thông tin mới được hiển thị

Bây giờ chúng ta hãy thêm một số trường bằng cách nhấp vào Click to add.

Thêm một số trường bằng cách nhấp vào Click to add

Chọn kiểu dữ liệu Short Text và nhập tên vào tất cả các trường.

Chọn kiểu dữ liệu Short Text và nhập tên vào tất cả các trường.

Khi tất cả các trường được thêm vào đầy đủ, hãy nhấp vào biểu tượng Save để xuất hiện hộp thoại Save As, hãy nhập tên bảng vào Table Name cho bảng vừa tạo.

Nhập tên bảng vào Table Name cho bảng vừa tạo

Có thể bạn sẽ thắc mắc, tiền tố tbl là viết tắt của table. Click vào OK và bạn sẽ thấy bảng xuất hiện trong khung điều hướng.

Bảng vừa tạo xuất hiện trong khung điều hướng.

Tạo bảng Design View

Ở ví dụ trên Quantrimang đã tạo bảng dạng Datasheet View. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một bảng khác sử dụng Table Design View về một dự án, gồm các trường sau:

Tên trườngKiểu dữ liệu
DuAnIDAutoNumber
TenDuAnShort Text
BienTapShort Text
TacGiaShort Text
TinhTrangShort Text
HopDongAttachment
TimeBatdauDate/Time
TimeKethucDate/Time
NganSachCurrency
GhiChuLong Text

Tiếp theo bạn đi tới tab Create.

Tab Create

Click chọn Table View, bạn có thể thấy giao diện này tên trường và kiểu dữ liệu sẽ được đặt cạnh nhau, khác hoàn toàn với Datasheet View.

Giao diện này tên trường và kiểu dữ liệu sẽ được đặt cạnh nhau

Bây giờ chúng ta cần đặt DuAnID làm khóa chính cho bảng này, ta chọn DuAnID và nhấp vào tùy chọn Primary Key trong ribbon.

Đặt DuAnID làm khóa chính cho bảng này

Bây giờ bạn có thể thấy một biểu tượng chìa khóa nhỏ sẽ hiển thị bên cạnh trường đó.

Tiếp theo, lưu và đặt tên cho bảng này.

Lưu và đặt tên cho bảng

Bấm OK. Bạn cũng có thể chỉnh sửa bảng này về dạng Datasheet View bằng cách click vào nút View ở góc bên trái thanh Ribbon

Đưa bảng này về dạng Datasheet View bằng cách click vào nút View ở góc bên trái

Nếu muốn chỉnh sửa bảng này hoặc trường cụ thể nào, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp ở dạng này, không cần quay lại dạng Design View để thay đổi. Ví dụ, cập nhật trường TinhTrang như hình sau.

Cập nhật trường TinhTrang

Click Ok để xem sự thay đổi.

Bài trước: Các kiểu dữ liệu trong Access 2016

Bài tiếp: Làm việc với Bảng trong Access 2016

Chủ Nhật, 16/06/2019 08:48
3,112 👨 32.412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access