• Cách tạo video YouTube Shorts Cách tạo video YouTube Shorts
    YouTube Shorts đã chính thức cập nhật tới tất cả các tài khoản YouTube tại nước ta để bạn có thể đăng các video ngắn lên tài khoản YouTube của mình, tương tự như TikTok.
  • Cách xem bản chép lời video trên YouTube Cách xem bản chép lời video trên YouTube
    YouTube mới cập nhật tính năng xem bản chép lời với thời gian chi tiết và chính xác cho video để bạn có thể theo dõi. Ngoài ra bạn cũng có thể chuyển phụ đề từ tiếng Anh sang tiếng Việt.