• Google Photos Assistant có thể làm gì cho bạn? Google Photos Assistant có thể làm gì cho bạn?
    Bạn đang sử dụng Google Photos trên điện thoại của mình? Bạn đã biết hết các tính năng hữu ích của nó? Một trong những tính năng tốt nhất mà nó mang lại là Google Photos Assistant, một trợ lý ảo được tích hợp, có thể trợ giúp cho tất cả các tính năng của ứng dụng và theo dõi bộ nhớ của bạn. Đây là tất cả những gì Google Photos Assistant có thể làm cho bạn.
  • iCloud là gì? Cách truy cập tài khoản iCloud trên Windows iCloud là gì? Cách truy cập tài khoản iCloud trên Windows
    iCloud là dịch vụ lưu trữ đám mây của Apple, cung cấp giải pháp sao lưu trực tuyến tích hợp và đồng bộ cho các thiết bị của hãng. iCloud được tích hợp trên iPhone, iPad và các máy tính Mac, nhưng người dùng cũng có thể truy cập được trên máy tính chạy Windows.