• Cách xem YouTube, phim online với bạn bè ở xa cùng lúc bằng MyCicle, Watch2Gether Cách xem YouTube, phim online với bạn bè ở xa cùng lúc bằng MyCicle, Watch2Gether
    Bạn mới kiếm được một bộ phim rất hay và muốn rủ thêm bạn bè xem cùng, nhưng vì khoảng cách hay nhiều vấn đề khác khiến các bạn không thể tụ họp được. Vậy bạn phải chấp nhận xem phim một mình ư? Thật may vẫn có một cách đơn giản để các bạn có thể cùng nhau xem và bình luận 1 bộ phim bất kể các bạn đang ở đâu.
  • Sử dụng nhiều tài khoản Dropbox trên cùng một máy tính Sử dụng nhiều tài khoản Dropbox trên cùng một máy tính
    Dropbox là dịch vụ lưu trữ đám mây và đồng bộ hóa file tuyệt vời nhưng đây cũng là một trong những lựa chọn đắt tiền nhất khi bạn đã sử dụng hết bộ nhớ miễn phí. Và bạn chỉ có thể sử dụng nhiều tài khoản trên một máy tính nếu sử dụng gói doanh nghiệp. Tuy nhiên có một vài cách để có thể sử dụng nhiều tài khoản Dropbox trên cùng một máy tính.