Tổng hợp những phím tắt hữu ích trên Google Drive

Google Drive sẽ cập nhật phím tắt mới vào tháng 8 năm nay để người dùng cập nhật và sử dụng. Bộ phím tắt trong Google Drive giúp người dùng tiết kiệm thời gian cũng như thao tác thực hiện, khi bạn đã làm quen với bộ phím tắt. Dưới đây là phím tắt hữu ích trên Google Drive.

Phím tắt điều hướng và chế độ xem

 • Chuyển đến bảng điều hướng: Alt + G rồi N hoặc Alt + G rồi F
 • Chuyển đến chế độ xem mục: Alt + G rồi I
 • Chuyển đổi giữa dạng lưới và danh sách: Alt + G rồi L
 • Nội dung trang: Alt + G rồi C
 • Tới ngăn chi tiết: Alt + G rồi D
 • Lên thanh tìm kiếm: Alt + G rồi T
 • Chuyển sang trạng thái tải xuống: Alt + G rồi A
 • Chuyển sang trạng thái tải lên: Alt + G rồi U
 • Hiển thị hoặc ẩn ngăn phê duyệt: Alt + V rồi E
 • Hiển thị hoặc ẩn ngăn chi tiết: Alt + V rồi D
 • Hiển thị hoặc ẩn ngăn hoạt động: Alt + V rồi A

Phím tắt chọn các mục

 • Chọn hoặc bỏ chọn mục: Shift + Space
 • Chọn mục tiếp theo xuống: Mũi tên xuống
 • Chọn mục tiếp theo lên: Mũi tên lên
 • Chọn mục tiếp theo bên trái: Mũi tên trái
 • Chọn mục tiếp theo bên phải: Mũi tên bên phải
 • Mở rộng lựa chọn xuống: Shift + mũi tên xuống
 • Mở rộng lựa chọn lên: Shift + mũi tên lên
 • Mở rộng lựa chọn sang trái: Shift + mũi tên trái
 • Mở rộng quyền lựa chọn: Shift + mũi tên phải
 • Chọn tất cả các mục hiển thị: Ctrl + A
 • Xóa tất cả các lựa chọn: Esc

Phím tắt Google Drive di chuyển giữa các mục

 • Di chuyển xuống không thay đổi vùng lựa chọn: Ctrl + mũi tên xuống
 • Di chuyển lên trên mà không thay đổi vùng lựa chọn: Ctrl + Mũi tên lên
 • Di chuyển sang trái mà không thay đổi vùng lựa chọn: Ctrl + Mũi tên trái
 • Di chuyển sang phải mà không thay đổi vùng lựa chọn: Ctrl + Mũi tên phải

Phím tắt thao tác trên mục đã chọn

 • Mở các mục đã chọn: Enter
 • Mở các mục đã chọn trong thẻ mới: Ctrl + Enter
 • Đổi tên các mục đã chọn: F2
 • Chia sẻ các mục đã chọn: Ctrl + Alt + A
 • Di chuyển các mục đã chọn vào thư mục mới: Ctrl + Alt + M
 • Gắn dấu sao hoặc bỏ gắn dấu sao cho các mục đã chọn: Ctrl + Alt + S
 • Tạo lối tắt đến các mục đã chọn: Ctrl + Alt + R
 • Xoá các mục được chọn: Delete or #
 • Sao chép URL mục đã chọn: Ctrl + Alt + I
 • Sao chép tiêu đề mục đã chọn: Ctrl + Shift + C
 • Cắt các mục đã chọn vào clipboard: Ctrl + x
 • Paste các mục từ clipboard làm lối tắt: Ctrl + Shift + V
 • Paste các mục đã chọn từ clipboard hoặc di chuyển các mục đã chọn từ clipboard: Ctrl + Shift + V
 • Tạo lối tắt cho mục đã chọn: Ctrl + Alt + R
 • Làm lại hành động hoàn tác cuối cùng: Ctrl + Y
 • Tải dữ liệu: Alt + C rồi U
 • Tải thư mục: Alt + C rồi I

Phím tắt tạo nội dung mới trên Google Drive

 • Tạo tài liệu: Alt + C rồi T
 • Bảng trình chiếu: Alt + C rồi P
 • Bảng tính: Alt + C rồi S
 • Bảng vẽ: Alt + C rồi D
 • Thư mục: Alt + C rồi F
 • Form: Alt + C rồi O

Phím tắt Google Drive mở menu

 • Tạo/mới: Alt + N
 • Menu tác vụ khác: Shift + F10 hoặc Alt + A
 • Tác vụ đổi mới với thư mục hiện tại: Alt + Shift + A
 • Sắp xếp: Alt +R
 • Cài đặt: Ctrl + Shift + S

Phím tắt cho ứng dụng

 • Hiện danh sách phím tắt: Ctrl + /
 • Chọn mật độ hình ảnh tiếp theo (chiều cao hàng và khoảng cách phần tử để xem danh sách): Alt + T rồi Q
 • Tìm/tìm tiếp theo: Ctrl + F
 • In: Ctrl + P
 • Huỷ thao tác gần đây nhất: Ctrl + Z
 • Làm lại thao tác bị huỷ gần đây nhất: Ctrl + Y
 • Hiện thông báo gần đây nhất: Alt + G rồi K
 • Tìm kiếm trên Drive của bạn: /

Phím tắt ở chế độ xem trước

 • Bật hoặc tắt chế độ xem trước: Ctrl + Alt + P
 • Đóng: ESC
 • Phát/tạm dừng: Space
 • Phóng to: + hoặc =
 • Thu nhỏ: -
Thứ Ba, 14/05/2024 20:42
45 👨 8.418
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Google Drive