Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023, có đáp án

Đề thi minh họa 15 môn gồm Toán, vật lý, sinh học, địa lý, ngữ văn, hóa học, tiếng Anh... của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 do Bộ GD&ĐT công bố.

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn Ngữ Văn

Ngữ văn là môn thi duy nhất được làm theo hình thức tự luận với 2 phần Đọc hiểu và Làm văn. Đề thi được làm trong 120 phút.

Đề thi mẫu môn Văn

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán

Đề thi mẫu môn toán 2023 gồm 50 câu theo hình thức trắc nghiệm làm trong thời gian 90 phút.

Đáp án

1. D

2. B

3. A

4. D

5. B

6. C

7. B

8. A

9. B

10. D

11. D

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. C

22. D

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. D

29. D

30. D

31. C

32. D

33. A

34. D

35. C

36. C

37. A

38. C

39. D

40. D

41. B

42. C

43. A

44. C

45. C

46. C

47. D

48. C

49. A

50. C

Đề thi mẫu tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

Đề thi minh họa môn tiếng Anh 2023 gồm 50 câu và thời gian làm bài là 60 phút.

Đáp án:

1. C

2. A

3. A

4. A

5. B

6. D

7. C

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. A

14. B

15. A

16. D

17. D

18. D

19. C

20. B

21. A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. C

28. C

29. C

30. A

31. C

32. D

33. B

34. D

35. D

36. A

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. B

44. B

45. C

46. D

47. A

48. D

49. A

50. D

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa

Đáp án:

41. B

42. C

43. C

44. C

45. B

46. A

47. D

48. B

49. C

50. C

51. A

52. B

53. A

54. D

55. B

56. C

57. D

58. C

59. C

60. D

61. A

62. A

63. C

64. B

65. A

66. A

67. D

68. A

69. A

70. A

71. D

72. B

73.

74.

75. C

76. B

77.

78.

79. B

80. B

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn Lý

Đáp án:

1. C

2. D

3. C

4. B

5. B

6. D

7. A

8. A

9.A

10. C

11. C

12.A

13. D

14. D

15. B

16. B

17.D

18. B

19. B

20. A

21. A

22. C

23. D

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. C

30. A

31. D

32.D

33. C

34. D

35. C

36. A

37. D

38. D

39. A

40. D

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử

Đáp án:

1. D

2. A

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. A

9.B

10. A

11. A

12.C

13. D

14. C

15. C

16.B

17.C

18. B

19. B

20. C

21. A

22. D

23. A

24. B

25.B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. A

31. B

32.D

33. A

34. D

35.C

36. D

37. C

38.B

39. B

40. C

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa

Đáp án:

41. B

42. A

43. D

44.C

45. D

46. D

47. B

48. A

49. B

50.A

51.C

52.A

53. D

54.C

55.C

56.A

57. B

58.C

59. A

60.D

61.D

62. B

63. A

64. C

65.B

66.C

67. B

68.D

69.D

70.D

71. D

72.B

73.C

74. B

75. C

76. C

77.C

78. B

79.D

80.C

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh

Đáp án:

81. D

82. A

83. D

84. A

85. B

86. D

87. D

88. D

89. A

90. B

91. C

92. B

93. D

94. A

95. C

96. B

97. C

98. C

99. B

100. A

101. D

102. B

103. B

104. C

105.B

106. A

107. B

108. A

109. B

110. D

111. A

112. A

113. A

114. C

115. C

116. B

117. B

118. D

119. C

120. B

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn GDCD

Đáp án:

81. A

82. A

83. C

84. D

85.D

86. A

87. C

88. A

89.A

90. B

91. C

92.B

93.C

94. A

95. B

96. C

97.C

98. C

99. D

100. C

101. A

102. B

103. A

104. A

105.A

106. B

107. C

108. D

109.C

110. B

111. B

112.B

113. D

114. A

115. D

116. B

117. B

118. B

119. D

120. B

Thứ Tư, 01/03/2023 13:45
31 👨 1.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giáo dục, học tập