Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 gồm các môn Ngữ Văn, Toán, hóa học, địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh,... Đề thi tham khảo này sẽ là tài liệu cho giáo viên và học sinh tổ chức ôn tập để chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2006. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản giữ ổn định cấu trúc như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhưng có sự tăng cường một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn, có độ phân hóa cao hơn. Điều này nhằm gần hơn với định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với mục tiêu yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Về dạng thức câu hỏi:

Môn Ngữ văn có nội dung thi theo hình thức tự luận. Đề thi được xây dựng theo hướng khuyến khích học sinh phát huy tính sáng tạo, hạn chế văn mẫu.

14 môn còn lại thi với hình thức trắc nghiệm khách quan với 4 lựa chọn A hoặc B, C, D.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tham khảo:

Đề tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn GDCD thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề tham khảo môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2024, mời các bạn tải về tại đây.

Thứ Sáu, 22/03/2024 11:34
31 👨 1.217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giáo dục, học tập