• Phân số là gì? Phân số là gì?
    Trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tìm hiểu về phân số, các tính chất của phân số, cách quy đồng mẫu nhiều phân số… để hiểu rõ hơn về kiến thức toán học này, từ đó áp dụng trong cuộc sống nhé.
  • Công thức tính số số hạng, công thức tính tổng số số hạng Công thức tính số số hạng, công thức tính tổng số số hạng
    Dưới đây là công thức tính số số hạng, tính tổng số số hạng, tính số cuối cách đều, số đầu cách đều trong dãy số tự nhiên theo quy luật, mời các bạn tham khảo.