Cách xác định loại tài khoản trong Windows 10

Khi thiết lập Windows, bạn được yêu cầu tạo tài khoản người dùng. Tài khoản này là tài khoản admin cho phép bạn thiết lập PC và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn. Khi bạn thêm một tài khoản trên PC trong Windows, nó sẽ là tài khoản người dùng tiêu chuẩn theo mặc định.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xác định nhanh xem người dùng trên PC có tài khoản admin hay tiêu chuẩn trong Windows 10.

Xác định loại tài khoản trong User Accounts

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng User Accounts.

2. Nhìn phía dưới tên người dùng trong hộp với ảnh tài khoản.

 • Nếu bạn thấy Administrator dưới tên người dùng của mình, thì tài khoản của bạn là tài khoản admin.
 • Nếu bạn không thấy Administrator dưới tên người dùng của mình, thì tài khoản của bạn là tài khoản người dùng tiêu chuẩn.
Xác định loại tài khoản trong User Accounts
Xác định loại tài khoản trong User Accounts

Xác định loại tài khoản người dùng trong User Accounts

Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể thực hiện tùy chọn này.

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng User Accounts.

2. Nhấp vào liên kết Manage another account.

Nhấp vào liên kết Manage another account
Nhấp vào liên kết Manage another account

3. Xem tên người dùng trong mỗi hộp, đi kèm với ảnh tài khoản của người dùng đó.

 • Nếu bạn thấy Administrator dưới tên người dùng, thì tài khoản đó là tài khoản admin.
 • Nếu bạn không thấy Administrator dưới tên người dùng, thì tài khoản đó là tài khoản người dùng tiêu chuẩn.
Xem tên người dùng trong mỗi hộp, đi kèm với ảnh tài khoản của người dùng đó
Xem tên người dùng trong mỗi hộp, đi kèm với ảnh tài khoản của người dùng đó

Xác định loại tài khoản người dùng trong Local Users and Groups

Local Users and Groups chỉ khả dụng trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education.

1. Bấm các phím Win+R để mở hộp thoại Run, nhập lusrmgr.msc vào Run và nhấn OK để mở Local Users and Groups.

2. Nhấp vào Groups trong ngăn bên trái và nhấp đúp vào Administrators ở giữa.

Nhấp đúp vào Administrators ở giữa
Nhấp đúp vào Administrators ở giữa

3. Nhìn vào tên người dùng được liệt kê dưới Members.

 • Nếu tên người dùng được liệt kê là thành viên của nhóm Administrators, thì tài khoản là của admin.
 • Nếu tên người dùng không được liệt kê là thành viên của nhóm Administrators, thì tài khoản là của người dùng tiêu chuẩn.
Nhìn vào tên người dùng được liệt kê dưới Members
Nhìn vào tên người dùng được liệt kê dưới Members

Xác định loại tài khoản của người dùng trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh net localgroup administrators vào Command Prompt, rồi nhấn Enter.

3. Nhìn vào tên người dùng được liệt kê dưới Members.

 • Nếu tên người dùng được liệt kê là thành viên của nhóm Administrators, thì tài khoản là của admin.
 • Nếu tên người dùng không được liệt kê là thành viên của nhóm Administrators, thì tài khoản là của người dùng tiêu chuẩn.
Xác định loại tài khoản của người dùng trong Command Prompt
Xác định loại tài khoản của người dùng trong Command Prompt

Xác định loại tài khoản người dùng trong Settings

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Accounts.

2. Thực hiện bước 3 (Your info) hoặc bước 4 (Family & other users) cho trang nào trong Accounts bạn muốn kiểm tra.

3. Xác định loại tài khoản trên trang "Your info" cho người dùng hiện tại:

A) Nhấp vào Your info ở phía bên trái.

B) Nhìn xuống dưới hình ảnh tài khoản ở bên phải.

 • Nếu bạn thấy Administrator dưới tên người dùng, thì tài khoản đó là tài khoản admin.
 • Nếu bạn không thấy Administrator dưới tên người dùng, thì tài khoản đó là tài khoản người dùng tiêu chuẩn.
Xác định loại tài khoản trên trang "Your info" cho người dùng hiện tại
Xác định loại tài khoản trên trang "Your info" cho người dùng hiện tại

4. Xác định loại tài khoản trên trang "Family & other users" cho người dùng khác:

A) Nhấp vào Family & other users ở phía bên trái.

B) Nhìn vào từng người dùng được liệt kê bên dưới Other users ở phía bên phải.

 • Nếu bạn thấy Administrator dưới tên người dùng, thì tài khoản đó là tài khoản admin.
 • Nếu bạn không thấy Administrator dưới tên người dùng, thì tài khoản đó là tài khoản người dùng tiêu chuẩn.
Xác định loại tài khoản trên trang "Family & other users" cho người dùng khác
Xác định loại tài khoản trên trang "Family & other users" cho người dùng khác
Thứ Ba, 21/07/2020 14:12
52 👨 9.703
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Windows 10