Word 2019 (Phần 9): Tạo list (danh sách)

Danh sách có dấu đầu dòng và được đánh số có thể sử dụng trong tài liệu của bạn để lập dàn ý, sắp xếp và nhấn mạnh văn bản. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sửa đổi các dấu đầu dòng hiện có, chèn những danh sách được đánh dấu đầu dòng và đánh số mới, chọn các ký hiệu dưới dạng dấu đầu dòng và định dạng danh sách gồm nhiều cấp.

Cách tạo một danh sách có dấu đầu dòng

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng dưới dạng list.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh lệnh Bullets. Một menu các kiểu dấu đầu dòng sẽ xuất hiện.

Menu các kiểu dấu đầu dòng
Menu các kiểu dấu đầu dòng

3. Di chuyển chuột qua các kiểu dấu đầu dòng khác nhau. Bản xem trước trực tiếp của kiểu dấu đầu dòng sẽ xuất hiện trong tài liệu. Chọn kiểu dấu đầu dòng bạn muốn sử dụng.

Chọn kiểu dấu đầu dòng bạn muốn sử dụng
Chọn kiểu dấu đầu dòng bạn muốn sử dụng

4. Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng danh sách có dấu đầu dòng.

Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng danh sách có dấu đầu dòng
Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng danh sách có dấu đầu dòng

Các tùy chọn để làm việc với danh sách

  • Để xóa số hoặc dấu đầu dòng khỏi danh sách, hãy chọn danh sách và nhấp vào lệnh Bulleted hoặc Numbered list.
  • Khi đang chỉnh sửa danh sách, bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới và dòng mới sẽ tự động có dấu đầu dòng hoặc số. Khi bạn đã đến cuối danh sách, hãy nhấn Enter hai lần để quay lại định dạng bình thường.
  • Bằng cách kéo các dấu thụt dòng trên Ruler, bạn có thể tùy chỉnh độ thụt dòng trong danh sách của mình, cũng như khoảng cách giữa văn bản và dấu đầu dòng hoặc số.
Các tùy chọn để làm việc với danh sách
Các tùy chọn để làm việc với danh sách

Cách tạo một danh sách được đánh số

Khi bạn cần sắp xếp văn bản thành một danh sách được đánh số, Microsoft Word sẽ cung cấp một số tùy chọn đánh số. Bạn có thể định dạng danh sách của mình bằng số, chữ cái hoặc chữ số La Mã.

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng dưới dạng danh sách.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh lệnh Numbering. Một menu các kiểu đánh số sẽ xuất hiện.

Menu các kiểu đánh số
Menu các kiểu đánh số

3. Di chuyển chuột qua các kiểu đánh số khác nhau. Bản xem trước trực tiếp của kiểu đánh số sẽ xuất hiện trong tài liệu. Chọn kiểu đánh số bạn muốn sử dụng.

Chọn kiểu đánh số
Chọn kiểu đánh số

4. Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng danh sách được đánh số.

Văn bản sau khi được định dạng
Văn bản sau khi được định dạng

Khởi động lại danh sách được đánh số

Nếu bạn muốn khởi động lại việc đánh số danh sách, Word có tùy chọn Restart at 1. Nó có thể được áp dụng cho danh sách số và bảng chữ cái.

1. Bấm chuột phải vào mục danh sách mà bạn muốn bắt đầu lại việc đánh số, sau đó chọn Restart at 1 từ menu xuất hiện.

Chọn Restart at 1
Chọn Restart at 1

2. Việc đánh số danh sách sẽ bắt đầu lại.

 Việc đánh số danh sách sẽ bắt đầu lại
Việc đánh số danh sách sẽ bắt đầu lại

Bạn cũng có thể đặt một danh sách để tiếp tục đánh số từ danh sách trước đó. Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải và chọn Continue Numbering.

Chọn Continue Numbering
Chọn Continue Numbering

Tùy chỉnh dấu đầu dòng

Tùy chỉnh giao diện của các gạch đầu dòng trong danh sách có thể giúp bạn nhấn mạnh các mục danh sách nhất định và cá nhân hóa thiết kế của danh sách. Word cho phép bạn định dạng dấu đầu dòng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể sử dụng các biểu tượng và màu sắc khác nhau, hoặc thậm chí upload lên hình ảnh dưới dạng dấu đầu dòng.

Cách sử dụng một biểu tượng làm dấu đầu dòng

1. Chọn một danh sách hiện có mà bạn muốn định dạng.

Chọn một danh sách hiện có
Chọn một danh sách hiện có

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh lệnh Bullets. Chọn Define New Bullet từ menu drop-down.

Chọn Define New Bullet
Chọn Define New Bullet

3. Hộp thoại Define New Bullet sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút Symbol.

Nhấp vào nút Symbol
Nhấp vào nút Symbol

4. Hộp thoại Symbol sẽ xuất hiện.

5. Bấm vào hộp drop-down Font và chọn một phông chữ. Phông chữ WingdingsSymbol là những lựa chọn tốt vì chúng có nhiều biểu tượng hữu ích.

6. Chọn biểu tượng mong muốn, sau đó bấm OK.

Chọn biểu tượng mong muốn
Chọn biểu tượng mong muốn

7. Biểu tượng sẽ xuất hiện trong phần Preview của hộp thoại Define New Bullet. Bấm OK.

Biểu tượng sẽ xuất hiện trong phần Preview
Biểu tượng sẽ xuất hiện trong phần Preview

8. Biểu tượng sẽ xuất hiện trong danh sách.

Biểu tượng sẽ xuất hiện trong danh sách
Biểu tượng sẽ xuất hiện trong danh sách

Cách thay đổi màu dấu đầu dòng

1. Chọn một danh sách hiện có mà bạn muốn định dạng.

Chọn một danh sách
Chọn một danh sách

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh lệnh Bullets. Chọn Define New Bullet từ menu drop-down.

Chọn Define New Bullet
Chọn Define New Bullet

3. Hộp thoại Define New Bullet sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút Font.

Nhấp vào nút Font
Nhấp vào nút Font

4. Hộp thoại Font sẽ xuất hiện. Bấm vào hộp drop-down Font Color. Một menu màu chữ sẽ xuất hiện.

5. Chọn màu mong muốn, sau đó bấm OK.

Chọn màu mong muốn
Chọn màu mong muốn

6. Màu dấu đầu dòng sẽ xuất hiện trong phần Preview của hộp thoại Define New Bullet. Bấm OK.

Màu dấu đầu dòng sẽ xuất hiện trong phần Preview
Màu dấu đầu dòng sẽ xuất hiện trong phần Preview

7. Màu dấu đầu dòng sẽ thay đổi trong danh sách.

Màu dấu đầu dòng sẽ thay đổi trong danh sách
Màu dấu đầu dòng sẽ thay đổi trong danh sách

Danh sách gồm nhiều cấp độ

Danh sách gồm nhiều cấp độ cho phép bạn tạo outline với các cấp khác nhau. Bất kỳ danh sách có dấu đầu dòng hoặc được đánh số nào đều có thể được chuyển thành danh sách gồm nhiều cấp độ bằng cách sử dụng phím Tab.

Danh sách gồm nhiều cấp độ
Danh sách gồm nhiều cấp độ

Cách tạo danh sách gồm nhiều cấp độ

1. Đặt điểm chèn ở đầu dòng bạn muốn di chuyển.

 Đặt điểm chèn ở đầu dòng
Đặt điểm chèn ở đầu dòng

2. Nhấn phím Tab để tăng mức độ thụt lề của dòng. Dòng sẽ di chuyển sang phải.

Dòng sẽ di chuyển sang phải
Dòng sẽ di chuyển sang phải

Cách tăng hoặc giảm mức thụt lề

Bạn có thể điều chỉnh tổ chức danh sách gồm nhiều cấp độ bằng cách tăng hoặc giảm mức thụt lề. Có một số cách để thay đổi mức độ thụt lề.

Để tăng độ thụt lề nhiều hơn một mức, hãy đặt điểm chèn ở đầu dòng, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi đạt đến mức mong muốn.

Tắng độ thụt dòng
Tắng độ thụt dòng

Để giảm mức thụt lề, hãy đặt điểm chèn ở đầu dòng, sau đó giữ phím Shift và nhấn phím Tab.

Giảm mức thụt dòng
Giảm mức thụt dòng

Bạn cũng có thể tăng hoặc giảm mức độ thụt lề của văn bản bằng cách đặt điểm chèn ở bất kỳ vị trí nào trong dòng và nhấp vào lệnh Increase Indent hoặc Decrease Indent.

Nhấp vào lệnh Increase Indent hoặc Decrease Indent
Nhấp vào lệnh Increase Indent hoặc Decrease Indent

Khi định dạng danh sách gồm nhiều cấp độ, Word sẽ sử dụng kiểu dấu đầu dòng mặc định. Để thay đổi kiểu của danh sách gồm nhiều cấp độ, hãy chọn danh sách, sau đó bấm vào lệnh Multilevel list trên tab Home.

Chọn Multilevel list
Chọn Multilevel list
Thứ Bảy, 22/01/2022 10:02
510 👨 834
0 Bình luận
Sắp xếp theo