Word 2019 (Phần 5): Định dạng văn bản

Văn bản được định dạng có thể thu hút sự chú ý của người đọc đến những phần cụ thể của tài liệu và nhấn mạnh thông tin quan trọng. Trong Microsoft Word, bạn có một số tùy chọn để điều chỉnh văn bản, bao gồm phông chữ, kích thước và màu sắc. Bạn cũng có thể điều chỉnh mức độ căn chỉnh của văn bản để thay đổi cách hiển thị trên trang.

Cách thay đổi kích thước phông chữ

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down Font Size. Chọn kích thước phông chữ từ menu. Nếu kích thước phông chữ bạn cần không có sẵn trong menu, bạn có thể nhấp vào hộp Font Size và nhập kích thước mong muốn, sau đó nhấn Enter.

Chọn kích thước phông chữ
Chọn kích thước phông chữ

3. Kích thước phông chữ sẽ thay đổi trong tài liệu.

Kích thước phông chữ sẽ thay đổi
Kích thước phông chữ sẽ thay đổi

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Grow FontShrink Font để thay đổi kích thước phông chữ.

Sử dụng lệnh Grow Font và Shrink Font để thay đổi kích thước phông chữ
Sử dụng lệnh Grow Font và Shrink Font để thay đổi kích thước phông chữ

Cách thay đổi phông chữ

Theo mặc định, phông chữ của mỗi tài liệu mới được đặt thành Calibri. Tuy nhiên, Word cung cấp nhiều phông chữ khác mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh văn bản.

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh hộp Font. Một menu các kiểu phông chữ sẽ xuất hiện.

3. Chọn kiểu phông chữ bạn muốn sử dụng.

 Chọn kiểu phông chữ
Chọn kiểu phông chữ

4. Phông chữ sẽ thay đổi trong tài liệu.

Phông chữ mới trong tài liệu
Phông chữ mới trong tài liệu

Khi tạo một tài liệu chuyên nghiệp hoặc một tài liệu chứa nhiều đoạn văn, bạn sẽ muốn chọn một phông chữ dễ đọc. Cùng với Calibri, các phông chữ đọc tiêu chuẩn bao gồm Cambria, Times New RomanArial.

Cách thay đổi màu phông chữ

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down Font Color. Menu Font Color sẽ xuất hiện.

Menu Font Color
Menu Font Color

3. Chọn màu phông chữ bạn muốn sử dụng. Màu phông chữ sẽ thay đổi trong tài liệu.

Màu phông chữ sẽ thay đổi trong tài liệu
Màu phông chữ sẽ thay đổi trong tài liệu

Lựa chọn màu sắc của bạn không bị giới hạn trong menu drop-down xuất hiện. Chọn More Colors ở cuối menu để truy cập hộp thoại Colors. Chọn màu bạn muốn, sau đó bấm OK.

Thêm lựa chọn màu sắc
Thêm lựa chọn màu sắc

Sử dụng các lệnh Bold, Italic và Underline

Các lệnh Bold, ItalicUnderline có thể được sử dụng để giúp thu hút sự chú ý đến những từ hoặc cụm từ quan trọng.

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Trên tab Home, bấm vào lệnh Bold (B), Italic (I) hoặc Underline (U) trong nhóm Font. Trong ví dụ này, lệnh Bold đã được chọn.

Chọn lệnh Bold (B), Italic (I) hoặc Underline (U)
Chọn lệnh Bold (B), Italic (I) hoặc Underline (U)

3. Văn bản đã chọn sẽ được sửa đổi trong tài liệu.

Văn bản đã chọn sẽ được định dạng lại
Văn bản đã chọn sẽ được định dạng lại

Cách thay đổi kiểu chữ viết hoa, viết thường

Khi cần thay đổi nhanh văn bản, bạn có thể sử dụng lệnh Change Case thay vì xóa và nhập lại văn bản.

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Trên tab Home, bấm vào lệnh Change Case trong nhóm Font.

3. Một menu drop-down sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn mong muốn từ menu.

Chọn tùy chọn mong muốn
Chọn tùy chọn mong muốn

4. Văn bản sẽ được thay đổi trong tài liệu.

Văn bản sẽ được thay đổi
Văn bản sẽ được thay đổi

Cách highlight văn bản

Highlight có thể là một công cụ hữu ích để đánh dấu phần văn bản quan trọng trong tài liệu.

1. Chọn văn bản bạn muốn đánh dấu.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Từ tab Home, nhấp vào mũi tên drop-down Text Highlight Color. Menu Highlight Color sẽ xuất hiện.

Menu Highlight Color
Menu Highlight Color

3. Chọn màu highlight mong muốn. Văn bản đã chọn sau đó sẽ được đánh dấu trong tài liệu.

Chọn màu highlight
Chọn màu highlight

Để xóa phần đánh dấu, hãy chọn văn bản được highlight, sau đó nhấp vào mũi tên drop-down Text Highlight Color. Chọn No Color từ menu drop-down.

Bỏ highlight
Bỏ highlight

Nếu bạn cần highlight một số dòng văn bản, việc thay đổi chuột thành công cụ highlight có thể là một giải pháp thay thế hữu ích để chọn và đánh dấu các dòng riêng lẻ. Bấm vào lệnh Text Highlight Color và con trỏ sẽ chuyển thành một công cụ highlight. Sau đó, bạn có thể nhấp và kéo công cụ highlight qua các dòng bạn muốn đánh dấu.

Cách thay đổi việc căn chỉnh văn bản

Theo mặc định, Word căn chỉnh văn bản sang lề trái trong các tài liệu mới. Tuy nhiên, có thể đôi khi bạn muốn điều chỉnh căn chỉnh văn bản sang chính giữa hoặc sang phải.

1. Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Trên tab Home, chọn 1 trong 4 tùy chọn căn chỉnh từ nhóm Paragraph. Ví dụ đã chọn Center Alignment (căn giữa).

Chọn 1 trong 4 tùy chọn
Chọn 1 trong 4 tùy chọn

Có 4 tùy chọn căn chỉnh văn bản:

  • Align Text Left: Căn chỉnh tất cả văn bản đã chọn sang lề trái. Lệnh Align Text Left là thao tác căn chỉnh phổ biến nhất và được chọn theo mặc định khi một tài liệu mới được tạo.
  • Center: Tùy chọn này căn chỉnh văn bản một khoảng bằng nhau từ lề trái và lề phải.
  • Align Text Right: Tùy chọn này căn chỉnh tất cả văn bản đã chọn sang lề phải.
  • Justify: Văn bản căn đều hai bên. Nó xếp các hàng bằng nhau ở lề phải và lề trái. Nhiều tờ báo và tạp chí thường sử dụng tùy chọn này.

3. Văn bản sẽ được định hình lại trong tài liệu.

 Văn bản được định hình lại
Văn bản được định hình lại

Bạn có thể sử dụng tính năng Set as Default tiện lợi của Word để lưu tất cả các thay đổi định dạng mà bạn đã thực hiện và tự động áp dụng chúng cho các tài liệu mới.

Thứ Ba, 18/01/2022 10:05
55 👨 961
0 Bình luận
Sắp xếp theo