Word 2019 (Phần 8): Khoảng cách dòng và đoạn văn

Khi bạn thiết kế tài liệu của mình và đưa ra quyết định định dạng, bạn sẽ cần phải xem xét khoảng cách dòng và đoạn văn. Bạn có thể tăng khoảng cách để cải thiện khả năng đọc và giảm khoảng cách để có đủ diện tích cho nhiều văn bản hơn trên trang.

Line spacing (Giãn cách dòng)

Line spacing là khoảng cách giữa mỗi dòng trong một đoạn văn. Microsoft Word cho phép bạn tùy chỉnh khoảng cách dòng thành cách cỡ một dòng, cách cỡ hai dòng hoặc bất kỳ khoảng cách nào khác mà bạn muốn. Khoảng cách mặc định trong Word là 1,08 dòng.

Trong các hình ảnh bên dưới, bạn có thể so sánh những mức giãn cách dòng khác nhau. Từ trái sang phải, những hình ảnh này hiển thị khoảng cách dòng mặc định, cách 1 dòng và cách 2 dòng.

Line spacing
Line spacing

Cách định dạng Line Spacing

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

Chọn văn bản muốn định dạng
Chọn văn bản muốn định dạng

2. Trên tab Home, nhấp vào lệnh Line and Paragraph Spacing, sau đó chọn khoảng cách dòng mong muốn.

Nhấp vào lệnh Line and Paragraph Spacing
Nhấp vào lệnh Line and Paragraph Spacing

3. Khoảng cách dòng sẽ thay đổi trong tài liệu.

Khoảng cách dòng sẽ thay đổi
Khoảng cách dòng sẽ thay đổi

Điều chỉnh giãn cách dòng

Các tùy chọn giãn cách dòng không giới hạn ở những tùy chọn trong menu Line and Paragraph Spacing. Để điều chỉnh khoảng cách chính xác hơn, hãy chọn Line Spacing Options từ menu để truy cập hộp thoại Paragraph. Sau đó, bạn sẽ có một số tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh khoảng cách.

  • Exactly: Khi bạn chọn tùy chọn này, khoảng cách dòng được đo bằng point, giống như kích thước phông chữ. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng văn bản cỡ 12 point, bạn có thể sử dụng khoảng cách dòng là 15 point.
  • At least: Giống như tùy chọn Exactly, tùy chọn này cho phép bạn tùy chỉnh mức độ giãn cách thành bao nhiêu point tùy ý. Tuy nhiên, nếu bạn có các kích thước văn bản khác nhau trên cùng một dòng, khoảng cách sẽ mở rộng để vừa với văn bản lớn hơn.
  • Multiple: Tùy chọn này cho phép bạn nhập khoảng cách tính bằng dòng mà bạn muốn. Ví dụ, chọn Multiple và thay đổi khoảng cách thành 1.2 sẽ làm cho các dòng trong văn bản trải rộng hơn một chút so với mức giãn cách 1 dòng đơn. Nếu muốn các dòng gần nhau hơn, bạn có thể chọn giá trị nhỏ hơn, chẳng hạn như 0.9.
Tùy chọn điều chỉnh giãn cách dòng
Tùy chọn điều chỉnh giãn cách dòng

Khoảng cách giữa các đoạn

Cũng giống như cách bạn có thể định dạng khoảng cách giữa các dòng trong tài liệu của mình, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách trước và sau các đoạn văn. Điều này rất hữu ích trong việc tách các đoạn văn, tiêu đề (heading) và tiêu đề phụ (subheading).

Cách định dạng khoảng cách đoạn

Ví dụ sẽ tăng khoảng cách trước mỗi đoạn văn để tách chúng rộng ra nhiều hơn một chút. Điều này sẽ làm cho văn bản dễ đọc hơn.

1. Chọn (các) đoạn văn bạn muốn định dạng.

Chọn (các) đoạn văn muốn định dạng
Chọn (các) đoạn văn muốn định dạng

2. Trên tab Home, nhấp vào lệnh Line and Paragraph Spacing. Nhấp vào Add Space Before Paragraph hoặc Remove Space After Paragraph từ menu drop-down. Ví dụ sẽ chọn Add Space Before Paragraph.

Chọn Add Space Before Paragraph
Chọn Add Space Before Paragraph

3. Khoảng cách đoạn văn sẽ thay đổi trong tài liệu.

Khoảng cách đoạn văn sẽ thay đổi
Khoảng cách đoạn văn sẽ thay đổi

Từ menu drop-down, bạn cũng có thể chọn Line Spacing Options để mở hộp thoại Paragraph. Từ đây, bạn có thể kiểm soát khoảng trống trước và sau đoạn văn.

Chọn Line Spacing Options để mở hộp thoại Paragraph
Chọn Line Spacing Options để mở hộp thoại Paragraph

Bạn có thể sử dụng tính năng Set as Default tiện lợi của Word để lưu tất cả các thay đổi định dạng mà bạn đã thực hiện và tự động áp dụng chúng cho các tài liệu mới.

Thứ Sáu, 21/01/2022 09:45
55 👨 2.219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word