Cách đánh số trang bỏ trang đầu, đánh số từ trang bất kỳ trong Word chi tiết nhất

Đánh số trang trong Word bỏ trang đầu là thao tác đơn giản và thường được sử dụng khi chúng ta làm tài liệu, sách tham khảo, sách giáo khoa, giáo án,... Thường thì trang đầu không đánh số trang sẽ là trang ghi tên tài liệu, hoặc trang mục lục,... Khi đó bạn có thể lựa chọn đánh số trang Word từ trang bất kỳ mà bạn muốn và lựa chọn số trang Word là số thứ tự bao nhiêu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đánh số từ trang bất kỳ trong Word ở tất cả các phiên bản từ Word 2007 tới Word 2019.

Hướng dẫn đánh số từ trang bất kỳ Word 2019

Đánh số trang Word 2019 bỏ qua trang bìa

Bước 1:

Trước hết bạn mở tài liệu Word cần đánh số trang. Tiếp đến người dùng nhấn vào tab Insert rồi nhấn tiếp vào Page Number.

Nhấn Insert

Bước 2:

Lúc này người dùng sẽ lựa chọn vị trí muốn đánh số trang trong Word, tùy theo yêu cầu đánh số trang của tài liệu.

Chọn vị trí đánh số trang Word

Bước 3:

Lúc này bạn sẽ tích chọn tiếp vào ô Different First Page. Khi đó trang bìa sẽ không được đánh số nữa, hoặc trang đầu không còn được đánh số thứ tự.

Đánh số trang Word bỏ trang đầu

Khi đó tài liệu sẽ tự động bỏ qua trang bìa đầu tiên và tiến hành đánh số thứ tự Word từ trang thứ 2 theo đúng số thứ tự là 2.

Đánh số trang Word từ trang thứ 2

Đánh số trang Word 2019 từ trang bất kỳ

Bước 1:

Trước hết bạn di chuyển tới trang muốn đánh số trang. Sau đó nhấn vào tab Layout ở trên thanh Ribbon.

Đánh số trang Word từ trang bất kỳ

Bước 2:

Tiếp đến người dùng nhấn vào mục Breaks rồi nhìn xuống bên dưới tại Section Breaks rồi chọn Next Page để tiến hành đặt Section cho trang Word.

Tách Section trong Word

Bước 3:

Tiếp đến bạn nhấn vào Page Number rồi lựa chọn vị trí đặt số trang. Lúc này tất cả các trang sẽ đều được đánh số thứ tự trang.

Chọn vị trí hiển thị trang trong Word

Bước 4:

Chúng ta tiếp tục nhấn bỏ chọn Link to previous như hình dưới đây.

Bỏ chọn Link to previous trong Word

Sau đó bạn xóa toàn bộ số trang từ trang 1 tới trang bạn muốn đánh số trang bất kỳ.

Xóa số trang ở section trước đó trong Word

Bước 5:

Để thay đổi số thứ tự trang hiện có bằng số trang bạn muốn, tại Page Number chọn Format Page Number…

Format Page Number… trong Word

Bước 6:

Lúc này hiển thị giao diện để chúng ta điều chỉnh số trang đánh trong Word. Tại hộp thoại Format Page Numbers, chọn số muốn bắt đầu và điền vào mục Start at. Chẳng hạn nếu bạn muốn đánh dấu trang số 3 là số 1, điền 1 vào vùng trống.

Điền số trang bất kỳ trong Word

Kết quả trang thứ 3 trong Word đã được đánh số 1 như hình dưới đây. Bạn cũng có thể thay đổi bằng số trang khác nếu muốn.

Hiện số trang bất kỳ trong Word

Đánh số trang bỏ trang đầu trên Word 2016

B1: Đặt chuột tại trước kí tự đầu tiên của trang bạn muốn bắt đầu đánh số trang. Nếu bỏ trang đầu, hãy đặt chuột vào trước kí tự đầu tiên của trang số 2.

B2: Vào Layout > Break > Next page

Tạo 2 section khác nhau trong Word

B3: Vào Insert > Page Number > chọn vị trí chèn số trang. Nếu cần định dạng số trang hãy nhấp vào Page Number Format.

Chèn số trang Word như bình thường

B4: Nhấp vào Link to Previous để ngắt kết nối section sau với section trước. Nếu bạn không tìm thấy tùy chọn này, bạn chỉ cần nhấp đúp vào phần header hoặc footer của tài liệu sẽ thấy nó xuất hiện.

Nhấp vào Link to Previous

B5: Xóa số trang của những trang bạn không muốn đánh số.

Văn bản đã được đánh số từ trang số 2

Thao tác cuối cùng khi đã hoàn thành xong việc soạn thảo nội dung và đánh số trang tự động, bạn chỉ cần Save văn bản để lưu lại mà thôi. Các bước đánh số thứ tự trang trên Word từ trang bất kỳ khá dễ thực hiện. Thứ tự trang sẽ tự động đánh số từ trang bất kỳ mà bạn đã chọn trên văn bản Word.

Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2007

Bước 1: Mở Word, kéo tới trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang.

Bước 2: Đặt con trỏ chuột vào trước ký tự đầu tiên của trang đó như hình dưới đây. Nếu bạn đánh số trang bỏ trang đầu, thì đặt chuột ở trước kí tự đầu tiên của trang thứ 2 nhé.

Đánh số trang trong Word 2007

Bước 3: Chọn tab Page Layout trên thanh ribbon và sau đó chọn Breaks > Next Page để tách văn bản thành 2 section khác nhau như hình.

Chọn Next Page khi muốn đánh số trang trong Word

Bước 4: Bạn chọn Insert > Page numbers > Format page number.

Chọn định dạng số trang muốn đánh

Bước 5: Trong Page Number Format, bạn chọn kiểu số của trang tại mục Number Format. Và chọn Start at là 1 hoặc bất cứ giá trị nào mà bạn muốn. Nhấn OK để tạo số thứ tự cho trang.

Chọn kiểu trang muốn đánh số trong Word

Bước 6: Trong tab Insert chọn Footer hoặc Header để thêm số trang, định dạng lại kiểu số trang cho văn bản. Ở đây tôi chọn Footer kiểu Alphabet.

Chọn đánh số trang Word dưới chân hoặc trên đầu trang

Bước 7: Xuất hiện 2 section khác nhau ở trang mà bạn muốn đánh số trang đầu tiên.

Tài liệu Word đã được chia thành 2 phần

Bước 8: Giờ bạn cần ngắt liên kết giữa hai section để xóa số trang ở section trước > click chuột vào Link to Previous để tắt liên kết giữa section 1 và section 2.

Click chuột vào Link to Previous

Bước 9: Kéo lên phần section 1 và click chuột vào phần Page Number của các trang mà bạn không muốn đánh số thứ tự để xóa chúng đi.

Cách đánh số trang trong Word 2007

Ngay sau đó, số trang của Section 1 sẽ bị xóa đi. Và bắt đầu tính số trang từ Section 2.

Cách đánh số trang trong Word

Video hướng dẫn chèn số trang Word từ trang bất kỳ

Thứ Hai, 10/06/2024 12:28
4,149 👨 759.517
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word