Word 2019 (Phần 28): Áp dụng và sửa đổi Style

Style trong Word là sự kết hợp được xác định trước của kiểu phông chữ, màu sắc và kích thước có thể được áp dụng cho bất kỳ văn bản nào trong tài liệu. Style trong Word 2019 có thể giúp tài liệu có giao diện chuyên nghiệp hơn. Bạn cũng có thể sử dụng các kiểu để nhanh chóng thay đổi một số thứ trong tài liệu của mình cùng một lúc.

Cách áp dụng một style

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng hoặc đặt con trỏ ở đầu dòng.

 Chọn văn bản muốn định dạng
Chọn văn bản muốn định dạng

2. Trong nhóm Styles trên tab Home, hãy nhấp vào mũi tên drop-down More.

Nhấp vào mũi tên drop-down More
Nhấp vào mũi tên drop-down More

3. Chọn style mong muốn từ menu drop-down.

Chọn style mong muốn
Chọn style mong muốn

4. Văn bản sẽ xuất hiện theo style đã chọn.

Văn bản sẽ xuất hiện theo style đã chọn
Văn bản sẽ xuất hiện theo style đã chọn

Cách áp dụng một style set

Style set bao gồm sự kết hợp của các kiểu tiêu đề, heading và đoạn văn. Style set cho phép bạn định dạng tất cả các phần tử trong tài liệu của mình cùng một lúc thay vì sửa đổi từng phần tử riêng biệt.

1. Từ tab Design, hãy nhấp vào mũi tên drop-down More trong nhóm Document Formatting.

Nhấp vào mũi tên drop-down More
Nhấp vào mũi tên drop-down More

2. Chọn style set mong muốn từ menu drop-down.

Chọn style set mong muốn
Chọn style set mong muốn

3. Style set đã chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ tài liệu.

Style set đã chọn sẽ được áp dụng
Style set đã chọn sẽ được áp dụng

Cách sửa đổi một style

1. Trong nhóm Styles trên tab Home, bấm chuột phải vào style bạn muốn thay đổi và chọn Modify từ menu drop-down.

Chọn Modify từ menu drop-down
Chọn Modify từ menu drop-down

2. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Thực hiện các thay đổi định dạng mong muốn, chẳng hạn như kiểu phông chữ, kích thước và màu sắc. Nếu muốn, bạn cũng có thể thay đổi tên của style. Bấm OK để lưu các thay đổi.

Thực hiện các thay đổi định dạng mong muốn
Thực hiện các thay đổi định dạng mong muốn

3. Style sẽ được sửa đổi.

Style sẽ được sửa đổi
Style sẽ được sửa đổi

Sửa đổi một style nghĩa là bạn đang thay đổi mọi trường hợp của style đó trong tài liệu. Ví dụ đã sửa đổi Normal style để sử dụng kích thước phông chữ lớn hơn. Vì cả hai đoạn văn đều sử dụng Normal style nên chúng đã được cập nhật tự động để sử dụng kích thước mới.

Sửa đổi Normal style
Sửa đổi Normal style

Cách tạo một style mới

1. Nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên phải của nhóm Styles.

 Nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên phải
Nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên phải

2. Hộp Styles task sẽ xuất hiện. Chọn nút New Style ở cuối ngăn tác vụ.

Chọn nút New Style
Chọn nút New Style

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập tên cho style, chọn định dạng văn bản mong muốn, sau đó bấm OK.

Nhập tên cho style
Nhập tên cho style

4. Style mới sẽ được áp dụng cho văn bản đang được chọn. Nó cũng sẽ xuất hiện trong nhóm Styles.

Style mới sẽ được áp dụng cho văn bản đang được chọn
Style mới sẽ được áp dụng cho văn bản đang được chọn

Bạn cũng có thể sử dụng các style để tạo mục lục cho tài liệu của mình.

Chủ Nhật, 20/02/2022 17:48
521 👨 435
0 Bình luận
Sắp xếp theo