Cách tạo pool và storage space mới trong Windows 10

Storage Spaces giúp bảo vệ dữ liệu khỏi lỗi ổ đĩa và mở rộng lưu trữ theo thời gian khi bạn thêm ổ vào PC. Có 3 loại storage space là simple, mirrorparity.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Storage Spaces để tạo một pool và storage space mới trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để tạo một pool và storage space mới.

Cách tạo pool và storage space mới trong Windows 10

Bước 1:

Thêm hoặc kết nối các ổ mà bạn muốn nhóm lại với Storage Spaces.

Các ổ đĩa này có thể là ổ cứng trong, ổ cứng ngoài hoặc ổ SSD. Bạn có thể sử dụng nhiều loại ổ khác nhau với Storage Spaces, bao gồm các ổ USB, SATA và SAS.

Số lượng ổ cần thiết sẽ phụ thuộc vào việc bạn muốn tạo một storage space simple, mirror hay parity.

Bước 2:

Mở Settings, nhấp vào biểu tượng System, nhấn vào Storage ở bên trái và kích vào liên kết Manage Storage Spaces ở bên phải.

Bạn cũng có thể mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Storage Spaces.

Nhấp vào liên kết Manage Storage Spaces ở bên phải
Nhấp vào liên kết Manage Storage Spaces ở bên phải

Bước 3:

Nhấp vào liên kết Create a new pool and storage space.

Bước 4:

Nhấp vào Yes nếu được nhắc bởi UAC.

Bước 5:

Chọn các ổ đĩa bạn muốn thêm vào storage space mới để tạo một storage pool, sau đó chọn Create pool.

Windows sẽ xóa vĩnh viễn tất cả các phân vùng và file trên những ổ được format đã chọn.

Hãy chắc chắn sao lưu mọi thứ bạn không muốn mất vào ổ đĩa khác trước.

Chọn Create pool
Chọn Create pool

Bước 6:

Nhập tên (ví dụ: "Storage space") bạn muốn cho storage space này.

Bước 7:

Chọn ký tự ổ (ví dụ: "E") bạn muốn cho storage space này.

Bước 8:

Chọn một hệ thống file bạn muốn cho storage space này.

REFS sẽ chỉ khả dụng nếu được bật trước đó. Tham khảo: Kích hoạt / vô hiệu hóa ReFS (Resilient File System) trên Windows 10 để biết thêm chi tiết.

Bước 9:

Chọn Simple, Two-way mirror, Three-way mirror hoặc Parity mà bạn muốn cho storage space này.

Bước 10:

Nhập dung lượng tối đa bạn muốn storage space này có thể đạt tới và nhấn vào Create storage space.

Chọn Create pool
Chọn Create pool

Bước 11:

Storage pool và storage space sẽ được tạo.

Physical drives là các ổ đĩa bạn đã chọn trong bước 5 ở trên.

Storage pool và storage space sẽ được tạo
Storage pool và storage space sẽ được tạo

Bước 12:

Storage space (ổ ảo) này hiện sẽ hiển thị dưới dạng một ổ (ví dụ: "E") trong This PC để người dùng sử dụng như mọi ổ đĩa khác trên PC.

Storage space này hiện sẽ hiển thị dưới dạng một ổ trong This PC
Storage space này hiện sẽ hiển thị dưới dạng một ổ trong This PC
Thứ Sáu, 17/07/2020 11:56
51 👨 1.532
0 Bình luận
Sắp xếp theo