Cách xóa ổ khỏi Storage Pool trong Storage Spaces trên Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa ổ khỏi Storage Pool trong Storage Spaces trên Windows 10.

Storage Spaces và Storage Pool

Storage Spaces giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự cố với ổ và mở rộng bộ nhớ theo thời gian khi bạn thêm ổ vào PC. Bạn có thể sử dụng Storage Spaces để nhóm hai hoặc nhiều ổ lại với nhau trong một storage pool và sau đó sử dụng dung lượng từ pool đó để tạo những ổ ảo được gọi là các storage space.

Các storage space này thường lưu trữ hai bản sao dữ liệu, vì vậy nếu một trong các ổ bị lỗi, bạn vẫn có một bản sao nguyên vẹn của dữ liệu. Nếu bạn hết dung lượng, chỉ cần thêm nhiều ổ vào storage pool.

Nếu bạn đã tạo một pool trong Windows 10 hoặc nâng cấp một nhóm hiện có, bạn sẽ có thể xóa một ổ khỏi nó. Dữ liệu được lưu trữ trên ổ đó sẽ được chuyển sang các ổ khác trong pool và bạn sẽ được tự do sử dụng ổ cho mục đích khác.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để xóa ổ khỏi một storage pool.

Cách xóa ổ khỏi Storage Pool trong Storage Spaces trên Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Settings, nhấp vào biểu tượng System, nhấn vào Storage ở bên trái và nhấp vào liên kết Manage Storage Spaces ở bên phải.

Lưu ý: Bạn cũng có thể mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Storage Spaces.

Nhấp vào liên kết Manage Storage Spaces ở bên phải
Nhấp vào liên kết Manage Storage Spaces ở bên phải

2. Nhấp vào nút Change settings và nhấn vào Yes nếu được nhắc bởi UAC.

3. Trong Physical drives cho storage pool bạn muốn, nhấn vào liên kết Prepare for removal cho ổ bạn muốn xóa.

Nhấn vào liên kết Prepare for removal cho ổ bạn muốn xóa
Nhấn vào liên kết Prepare for removal cho ổ bạn muốn xóa

4. Nhấp vào nút Prepare for removal.

Nhấp vào nút Prepare for removal
Nhấp vào nút Prepare for removal

Lưu ý: Để PC được cắm điện cho đến khi ổ sẵn sàng để gỡ bỏ. Việc này có thể mất vài giờ, tùy thuộc vào lượng dữ liệu bạn đã lưu trữ ở đó.

Nếu bạn gặp sự cố khi bạn cố gắng chuẩn bị ổ để xóa, có thể là do bạn không có đủ không gian trống trong pool để lưu trữ tất cả dữ liệu từ ổ muốn xóa. Hãy thử thêm một ổ mới vào pool với dung lượng đủ lớn, tương đương ổ đĩa bạn định loại bỏ và sau đó thử lại.

5. Ổ đĩa sẽ được liệt kê là Preparing for removal.

Ổ đĩa sẽ được liệt kê là Preparing for removal
Ổ đĩa sẽ được liệt kê là Preparing for removal

6. Khi ổ đĩa được liệt kê là Ready to remove, hãy nhấp vào liên kết Remove.

Nhấp vào liên kết Remove
Nhấp vào liên kết Remove

7. Nhấp vào nút Remove drive.

Nhấp vào nút Remove drive
Nhấp vào nút Remove drive

8. Ổ sẽ được gỡ bỏ khỏi storage pool.

Ổ sẽ được gỡ bỏ khỏi storage pool
Ổ sẽ được gỡ bỏ khỏi storage pool

9. Ổ bạn đã xóa sẽ hiển thị dưới dạng ổ đĩa chưa được cấp phát trong Disk Management (diskmgmt.msc), sẵn sàng để bạn ngắt kết nối hoặc format.

Ổ bạn đã xóa sẽ hiển thị dưới dạng ổ đĩa chưa được cấp phát trong Disk Management
Ổ bạn đã xóa sẽ hiển thị dưới dạng ổ đĩa chưa được cấp phát trong Disk Management
Thứ Năm, 16/07/2020 11:44
51 👨 918
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10