Thiết lập quan hệ giữa các bảng trong Access 2016

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu sự cần thiết của việc tạo mối quan hệ giữa các bảng liên quan. Mối quan hệ giữa các bảng là sự liên kết dữ liệu giữa các bảng. Bằng cách xác định những mối quan hệ này, bạn có thể kéo các bản ghi từ các bảng có liên quan dựa trên các trường của mỗi bảng.

Một trong những mục tiêu thiết kế cơ sở dữ liệu tốt là loại bỏ sự dư thừa dữ liệu.

  • Để đạt được mục tiêu đó, bạn cần chia dữ liệu của mình thành nhiều bảng theo nhiều chủ đề để mỗi thực thể chỉ được diễn giải một lần.
  • Để làm điều này, tất cả các trường có liên quan với nhau sẽ được đặt trong một bảng.
  • Để thực hiện bước này một cách chính xác, trước tiên bạn phải hiểu mối quan hệ giữa các bảng của bạn và sau đó chỉ định các mối quan hệ này trong cơ sở dữ liệu Access của mình.

Tại sao phải thiết lập quan hệ giữa các bảng?

MS Access sử dụng các mối quan hệ để nối các bảng giúp bạn sử dụng chúng trong một đối tượng cơ sở dữ liệu. Bạn nên tạo mối quan hệ bảng trước khi bạn tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu khác như biểu mẫu, truy vấn, macro, báo cáo, và lý do là như này:

  • Để làm việc với các bản ghi từ hai bảng trở lên, bạn thường phải tạo một truy vấn với sự tham gia của nhiều bảng.
  • Truy vấn hoạt động bằng cách khớp các giá trị trong trường primary key của bảng đầu tiên với trường foreign key trong bảng thứ hai.
  • Khi thiết kế biểu mẫu hoặc báo cáo, MS Access sử dụng thông tin thu thập được từ các mối quan hệ bảng đã xác định để cung cấp các lựa chọn được phù hợp.
  • Khi thiết kế cơ sở dữ liệu, bạn chia dữ liệu của mình thành nhiều bảng theo nhiều chủ đề, mỗi bảng có một khóa chính và sau đó thêm khóa ngoại vào các bảng có liên quan. Chính các cặp khóa chính - khóa ngoại này là cơ sở cho các mối quan hệ bảng và truy vấn nhiều bảng.

Bây giờ chúng ta hãy thêm một bảng khác về thông tin nhân sự vào cơ sở dữ liệu của bạn và đặt tên là tblHRData bằng Table Design như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

Tạo bảng tblHRData sử dụng Table Design View
Tạo bảng tblHRData sử dụng Table Design View

Tiếp theo, lưu và đặt tên cho bảng này.

Đặt tên và nhấp OK để lưu bảng
Đặt tên và nhấp OK để lưu bảng

Đặt tên bảng là tblHRData và chọn OK.

Bảng tblHRData

Bây giờ ta đã có thêm một bảng. Ở các bài học tiếp theo, Quantrimang sẽ đi sâu và ví dụ cụ thể về thiết lập từng kiểu mối quan hệ. Các bạn tiếp tục theo dõi nhé!

Bài trước: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trong Access - Mối quan hệ giữa các bảng

Bài tiếp: Mối quan hệ 1-1 giữa các bảng trong ACCESS

Thứ Hai, 17/06/2019 18:08
3,45 👨 7.949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access