Sự khác biệt giữa web server và app server

Chắc hẳn bạn đã thấy thuật ngữ Web serverApp server thường được sử dụng thay thế cho nhau như thể chúng liên quan đến cùng một thứ và cũng tạo điều kiện cho trang web hoạt động đúng cách. Nhưng trong thực tế, chúng không giống nhau. Nói một cách đơn giản, chúng hoạt động song song để cung cấp nội dung từ các trang web khác nhau đến người dùng cuối.

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ xem xét một số điểm chính giúp bạn phân biệt giữa web server và app server.

Web server

Web server
Web server

Web server là một chương trình máy tính chấp nhận yêu cầu dữ liệu và gửi các tài liệu được chỉ định. Web server có thể là một máy tính nơi lưu giữ nội dung trực tuyến. Về cơ bản, Internet server được sử dụng để host các trang web, tuy nhiên đồng thời cũng tồn tại các web server khác nhau như giải trí, lưu trữ, FTP, email, v.v...

Ví dụ về web server: Apache Tomcat, Resin.

App server

App server
App server

App server bao gồm web container cũng như EJB container. Application server tổ chức môi trường chạy các ứng dụng doanh nghiệp. App server có thể thiết lập hệ điều hành, lưu trữ các ứng dụng và service cho người dùng, dịch vụ CNTT và tổ chức. Trong app server, giao diện người dùng tương tự như giao thức và các giao thức RPC/RMI được sử dụng.

Ví dụ về app server: Weblogic, JBoss, Websphere.

Sự khác biệt giữa web server và app server

Sự khác biệt giữa web server và app server
Sự khác biệt giữa web server và app server
STTWEB SERVERAPPLICATION SERVER
1.Web server chỉ bao gồm web container.Trong khi application server bao gồm web container cũng như EJB container.
2.Web server hữu ích hoặc phù hợp cho nội dung tĩnh.Trong khi application server được trang bị cho nội dung động.
3.Web server tiêu thụ hoặc sử dụng ít tài nguyên hơn.Trong khi application server sử dụng nhiều tài nguyên hơn.
4.Web server sắp xếp môi trường chạy cho các ứng dụng web.Trong khi application server sắp xếp môi trường chạy ứng dụng của doanh nghiệp.
5.Trong web server, đa luồng không được hỗ trợ.Trong application server, đa luồng được hỗ trợ.
6.Công suất của web server thấp hơn app server.Trong khi công suất của application server cao hơn web server.
7.Trong web server, giao thức HTML và HTTP được sử dụng.Trong app server, GUI cũng như các giao thức HTTP và RPC/RMI được sử dụng.

Xem thêm:

Thứ Năm, 22/10/2020 10:12
51 👨 3.832
0 Bình luận
Sắp xếp theo