Sự khác biệt giữa Ubuntu Desktop và Ubuntu Server là gì?

Ubuntu chia thành Ubuntu Cloud, Ubuntu Core, Ubuntu Kylin, Ubuntu Desktop và Ubuntu Server. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất cả những điểm giống và khác nhau giữa Ubuntu Server và Ubuntu Desktop.

Điểm tương đồng giữa Ubuntu Desktop và Ubuntu Server

Kernel

Sau Ubuntu 12.04, cả hai phiên bản Server và Desktop đều sử dụng cùng một kernel. Trước đây, Desktop và Server đã sử dụng các kernel khác nhau. Vì hiện tại, cả Ubuntu Desktop và Ubuntu Server đều sử dụng cùng một kernel, nên bạn có thể thêm bất kỳ gói nào vào một trong hai phiên bản. Điều này có nghĩa là cho dù cài đặt mặc định có khác nhau, thì bạn vẫn có thể tùy chỉnh phiên bản Ubuntu của mình sao cho phù hợp.

Bạn có thể bắt đầu với Ubuntu Server và cài đặt môi trường desktop, nếu thấy mình không thể chạy nó mà không có giao diện đồ họa. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu với Ubuntu Desktop và thêm các gói cần thiết để tạo máy chủ. Do Ubuntu Server và Desktop chia sẻ cùng một Ubuntu kernel lõi (core), nên sự khác biệt trong cài đặt mặc định không thể ngăn chặn việc cài đặt gói phần mềm trong tương lai.

Hỗ trợ

Tương tự, việc hỗ trợ cũng thay đổi kể từ khi bản phát hành 12.04 ra mắt. Trước Ubuntu 12.04 LTS, các phiên bản dành Desktop có chu kỳ hỗ trợ 3 năm. Phiên bản Server có chu kỳ hỗ trợ lên đến 5 năm. Nhưng với sự ra mắt của 12.04 LTS, cả hai phiên bản đều chuyển sang chu kỳ hỗ trợ 5 năm.

Sự khác biệt giữa Ubuntu Desktop và Ubuntu Server

Giao diện đồ họa người dùng

Ubuntu Desktop bao gồm giao diện người dùng đồ họa
Ubuntu Desktop bao gồm giao diện người dùng đồ họa

Sự khác biệt chính trong Ubuntu Desktop và Ubuntu Server là môi trường desktop. Trong khi Ubuntu Desktop bao gồm giao diện người dùng đồ họa, thì Ubuntu Server lại không có. Điều đó là vì hầu hết các máy chủ chạy mà không có GUI (headless).

Thay vì sử dụng bàn phím, chuột và thiết lập màn hình truyền thống để tương tác, các máy chủ thường được quản lý từ xa bằng SSH. Mặc dù SSH được tích hợp vào các hệ điều hành dựa trên Unix, nhưng cũng khá đơn giản để sử dụng SSH trên Windows. Để biết thêm thông tin quản lý máy chủ, hãy xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu này để thiết lập SSH trên Linux.

Mặc dù một số hệ điều hành Linux server có môi trường desktop, nhưng nhiều tùy chọn trong số này lại thiếu GUI. Chẳng hạn, Container Linux của CoreOS hoàn toàn dựa trên dòng lệnh. Ubuntu Server thiếu GUI, còn Ubuntu Desktop giả sử máy của bạn sử dụng đầu ra video. Do đó Ubuntu Desktop cài đặt một môi trường desktop.

Các ứng dụng

Ngoài ra, Ubuntu Desktop chứa các ứng dụng phù hợp với mục đích sử dụng thông thường: Có một bộ công cụ Office năng suất, phần mềm đa phương tiện và trình duyệt web. Bạn cũng có thể tìm thấy Ubuntu Desktop trong một số ít phiên bản.

Ubuntu Desktop chứa các ứng dụng phù hợp với mục đích sử dụng thông thường
Ubuntu Desktop chứa các ứng dụng phù hợp với mục đích sử dụng thông thường

Tuy nhiên, Ubuntu Server cũng bao gồm các gói tiêu chuẩn. Chúng tập trung vào những yêu cầu máy chủ. Theo đó, Ubuntu Server tự hào với các phiên bản như máy chủ email, máy chủ file, máy chủ web và máy chủ samba. Các gói cụ thể bao gồm Bind9 và Apache2. Trong khi các ứng dụng Ubuntu Desktop tập trung vào việc sử dụng trên máy chủ. Các gói Ubuntu Server tập trung vào việc cho phép kết nối với máy khách cũng như bảo mật.

Cài đặt

Quá trình cài đặt Ubuntu Server sẽ khác với Ubuntu Desktop
Quá trình cài đặt Ubuntu Server sẽ khác với Ubuntu Desktop

Vì Ubuntu Server thiếu GUI, nên quá trình cài đặt sẽ khác với Ubuntu Desktop. Cài đặt Ubuntu Desktop về cơ bản giống như cài bất kỳ phần mềm nào khác, còn Ubuntu Server sử dụng một menu điều khiển quá trình thay thế.

Ubuntu Server sử dụng một menu điều khiển quá trình
Ubuntu Server sử dụng một menu điều khiển quá trình
Thứ Năm, 27/02/2020 09:16
53 👨 10.426
0 Bình luận
Sắp xếp theo