2 hub không dây có thể tạo thành một repeater không?

Nếu bạn có mạng không dây phủ khắp tầng một và tầng hai của một ngôi nhà và muốn mở rộng nó lên tầng tiếp theo, bạn có thể thiết lập một repeater không dây ở tầng ba để phát lại tín hiệu từ các tầng dưới. Bạn không cần phải mua repeater không dây nếu có thiết bị dự phòng. Bạn có thể tạo repeater bằng cách kết hợp các điểm truy cập không dây và router với nhau, nhưng bạn không thể tạo repeater bằng cách sử dụng các hub không dây.

Thiết bị mạng

Mạng gia đình sử dụng 4 thiết bị mạng chính: Hub, switch, router và điểm truy cập. Một hub cho phép bạn kết nối nhiều thiết bị. Dữ liệu đến một hub được truyền tới mọi thiết bị được kết nối với hub. Switch sẽ kiểm tra dữ liệu đến và chuyển tiếp dữ liệu đó đến đúng thiết bị, thay vì tới mọi thiết bị. Router kết hợp nhiều mạng với nhau và có khả năng lọc dữ liệu đến hoặc đi. Điểm truy cập kết nối với hub, switch hoặc router để cung cấp kết nối không dây vào mạng.

Hub không dây

Hub không dây
Hub không dây

Hub không dây không cung cấp bất kỳ khả năng nào để tăng cường mạng không dây hoặc lặp lại tín hiệu không dây. Chúng được sử dụng chủ yếu để chia sẻ các thiết bị tương thích với USB, như máy in và ổ cứng. Một hub không dây thường có từ 1 đến 4 cổng mà các thiết bị USB có dây có thể cắm vào. Hub kết nối với mạng không dây tương tự như cách kết nối mạng của laptop. Sau khi kết nối, nó chia sẻ các thiết bị USB có dây với các máy tính trong mạng thông qua kết nối không dây.

Repeater không dây

Repeater không dây
Repeater không dây

Repeater không dây là bất kỳ thiết bị nào phát lại tín hiệu từ mạng không dây để mở rộng phạm vi của mạng. Mặc dù bạn có thể mua một thiết bị được gọi là repeater, nhưng repeater không dây cũng có thể được tạo bằng cách nhóm các thiết bị không dây khác với nhau.

Ví dụ, hai điểm truy cập không dây có thể tạo ra một repeater, cũng như một điểm truy cập không dây và một router không dây hoặc hai router không dây. Do có thêm khả năng định tuyến liên quan đến một tín hiệu được lặp lại, băng thông của các kết nối thông qua một tín hiệu lặp lại bằng một nửa băng thông bình thường.

Tạo repeater

Mỗi thiết bị không dây có địa chỉ IP riêng. Nó cũng lưu trữ địa chỉ IP của cổng cung cấp quyền truy cập vào Internet và máy chủ chỉ định địa chỉ IP. Để tạo repeater, bạn cần có điểm truy cập hoặc router không dây đã có trên mạng, được gọi là thiết bị "A" và điểm truy cập hoặc router không dây cho repeater, được gọi là thiết bị "B". Cấu hình thiết bị "B" có cùng SSID, kênh và mã hóa như thiết bị "A." Sau đó, đặt địa chỉ cổng của thiết bị "B" thành địa chỉ IP của thiết bị "A" và thiết bị "B" sẽ trở thành repeater không dây.

Xem thêm:

Thứ Năm, 04/02/2021 10:48
53 👨 1.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo