Cách bật/tắt tùy chọn hỏi trước khi đóng nhiều cửa sổ trong Your Phone trên PC Windows 10

Bạn có thể khai thác sức mạnh của ứng dụng Your Phone với tích hợp Link to Windows trên một số thiết bị Samsung nhất định để truy cập ngay vào các ứng dụng di động của điện thoại trực tiếp từ PC chạy Windows 10.

Với ứng dụng Your Phone, bạn có thể truy cập ngay vào các ứng dụng Android được cài đặt trên thiết bị di động của mình ngay trên PC. Sử dụng kết nối WiFi, Apps cho phép bạn duyệt, chơi, đặt hàng, trò chuyện, v.v... - tất cả trong khi sử dụng bàn phím và màn hình lớn của PC. Bạn có thể thêm các ứng dụng Android của mình làm ứng dụng yêu thích trên PC, ghim chúng vào menu Start và thanh tác vụ rồi mở chúng trong các cửa sổ riêng biệt để sử dụng song song với những ứng dụng trên PC - giúp bạn luôn làm việc hiệu quả.

Bắt đầu với ứng dụng Your Phone phiên bản 1.20111.105.0, cài đặt Multiple windows mới đã được thêm vào, cho phép bạn bật hoặc tắt để cảnh báo bạn trước khi đóng nhiều cửa sổ khi thoát ứng dụng Your Phone.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tùy chọn hỏi trước khi đóng nhiều cửa sổ trong ứng dụng Your Phone trên Windows 10.

Tắt tùy chọn hỏi trước khi đóng nhiều cửa sổ từ phần cảnh báo

1. Khi bạn mở nhiều cửa sổ (ví dụ: ứng dụng từ điện thoại Android và ứng dụng Your Phone) từ ứng dụng Your Phone, hãy đóng ứng dụng Your Phone.

2. Chọn hộp Don't ask me again trong hộp thoại cảnh báo You still have other windows open và nhấp vào Close all.

Tắt tùy chọn hỏi trước khi đóng nhiều cửa sổ từ phần cảnh báo
Tắt tùy chọn hỏi trước khi đóng nhiều cửa sổ từ phần cảnh báo

Bật hoặc tắt tùy chọn hỏi trước khi đóng nhiều cửa sổ trong phần Settings của ứng dụng Your Phone

1. Mở ứng dụng Your Phone.

2. Nhấp vào biểu tượng Settings (bánh răng) ở cuối bảng điều khiển bên trái.

3. Nhấp vào Personalization trong bảng điều khiển Settings ở giữa.

4. Trong Multiple windows thuộc bảng điều khiển Personalization ở bên phải, bật (mặc định) hoặc tắt Alert me before closing multiple windows, tùy thuộc vào những gì bạn muốn.

5. Bây giờ, bạn có thể đóng ứng dụng Your Phone nếu muốn.

Bật hoặc tắt tùy chọn hỏi trước khi đóng nhiều cửa sổ trong phần Settings của ứng dụng Your Phone
Bật hoặc tắt tùy chọn hỏi trước khi đóng nhiều cửa sổ trong phần Settings của ứng dụng Your Phone

Xem thêm:

Thứ Hai, 23/11/2020 11:57
51 👨 999
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10