Cách bật/tắt thông báo từ Windows Security Center trong Windows 10

Windows Security sẽ gửi thông báo với thông tin quan trọng về sức khỏe và bảo mật của thiết bị. Bạn có thể chỉ định thông báo nào mình muốn nhận. Trong bài viết này, Quantrimang sẽ hướng dẫn bạn cách bật hoặc tắt thông báo từ Windows Security Center trong Windows 10.

Có thể ẩn thông báo kể từ Windows 10 phiên bản 1709

Bắt đầu với Windows 10 phiên bản 1709, bạn có thể bật policy Hide non-critical notification (Ẩn thông báo không quan trọng) hoặc Hide all notifications (Ẩn tất cả thông báo).

Hide non-critical notification - Nếu được bật, chỉ các thông báo quan trọng mới hiển thị từ Windows Security. Người dùng cục bộ sẽ chỉ thấy các thông báo quan trọng từ Windows Defender Security Center. Họ sẽ không thấy các loại thông báo khác, chẳng hạn như thông tin về tình trạng thiết bị hoặc PC thông thường.

Hide all notifications - Nếu được bật, người dùng cục bộ sẽ không thấy bất kỳ thông báo nào từ Windows Security. Điều này sẽ ghi đè policy Hide non-critical notification.

Bạn có thể kiểm soát thông tin mình muốn nhận từ Windows Security
Bạn có thể kiểm soát thông tin mình muốn nhận từ Windows Security

Bật hoặc tắt thông báo từ Windows Security Center

Vì đây là một hoạt động liên quan đến registry, bạn nên sao lưu registry hoặc tạo điểm khôi phục hệ thống như các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

1. Bật hoặc tắt thông báo không quan trọng từ Windows Security bằng file REG

Để bật thông báo không quan trọng từ Windows Security, hãy làm như sau:

 • Nhấn phím Win + R để gọi hộp thoại Run.
 • Trong hộp thoại Run, nhập notepad và nhấn Enter để mở Notepad.
 • Sao chép và dán cú pháp bên dưới vào trình soạn thảo văn bản.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender Security Center\Notifications]
"DisableEnhancedNotifications"=-
 • Bây giờ, hãy nhấp vào tùy chọn File từ menu và chọn nút Save As.
 • Chọn một vị trí (tốt nhất là desktop) nơi bạn muốn lưu file.
 • Nhập tên có phần mở rộng .reg (ví dụ: Enable_NonCritical_Notification.reg).
 • Chọn All Files từ danh sách drop-down Save as type.
 • Nhấp đúp vào file .reg đã lưu để hợp nhất.
 • Nếu được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.
 • Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg nếu muốn.

Để tắt thông báo không quan trọng từ Windows Security, hãy làm như sau:

 • Mở Notepad.
 • Sao chép và dán cú pháp bên dưới vào trình soạn thảo văn bản.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender Security Center\Notifications]
"DisableEnhancedNotifications"=dword:00000001

Lặp lại các bước tương tự như trên, nhưng trong trường hợp này, hãy lưu file reg thành Disable_NonCritical_Notification.reg.

2. Bật hoặc tắt tất cả thông báo từ Windows Security bằng file REG

Để bật tất cả thông báo từ Windows Security, hãy làm như sau:

 • Nhấn phím Win + R để gọi hộp thoại Run.
 • Trong hộp thoại Run, nhập notepad và nhấn Enter để mở Notepad.
 • Sao chép và dán cú pháp bên dưới vào trình soạn thảo văn bản.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender Security Center\Notifications]
"DisableNotifications"=-
 • Bây giờ, hãy nhấp vào tùy chọn File từ menu và chọn nút Save As.
 • Chọn một vị trí (tốt nhất là desktop) nơi bạn muốn lưu file.
 • Nhập tên có phần mở rộng .reg (ví dụ: Enable_All_Notification_WSC.reg).
 • Chọn All Files từ danh sách drop-down Save as type.
 • Nhấp đúp vào file .reg đã lưu để hợp nhất.
 • Nếu được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.
 • Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg nếu muốn.

Để tắt tất cả thông báo từ Windows Security, hãy làm như sau:

 • Mở Notepad.
 • Sao chép và dán cú pháp bên dưới vào trình soạn thảo văn bản.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender Security Center\Notifications]
"DisableNotifications"=dword:00000001

Lặp lại các bước tương tự như trên, nhưng trong trường hợp này, hãy lưu file reg thành Disable_All_Notification_WSC.reg.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 20/11/2020 10:45
51 👨 3.247
0 Bình luận
Sắp xếp theo