Các loại thẻ ngân hàng Techcombank

Thể ngân hàng Techcombank có rất nhiều loại thẻ khác nhau, phục vụ cho từng nhóm khách hàng và nhu cầu sử dụng của từng nhóm khách hàng khác nhau. Từng loại thẻ sẽ có biểu phí cũng như yêu cầu để mở thẻ. Khách hàng cũng sẽ nhận được những ưu đãi riêng biệt cho từng loại thẻ ngân hàng. Dưới đây là các loại thẻ ngân hàng Techcombank.

Thẻ tín dụng Techcombank

Thẻ tín dụng Techcombank là thẻ sử dụng dụng không cần tiền có trong thẻ, ngân hàng sẽ cấp cho bạn hạn mức theo đúng hợp đồng cam kết, sau đó chi tiêu đến hạn thì thanh toán số tiền đã chi tiêu qua thẻ cho ngân hàng.

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature

Thẻ ứng vốn Techcombank Visa Vinshop

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite

Thẻ tín dụng Techcombank Spark

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum

Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic

Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold

Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority

Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority

Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card (Thẻ tạm ngừng phát hành mới)

Thẻ thanh toán Techcombank

Thẻ thanh toán của Techcombank gồm những loại thẻ sau đây.

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority

Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess

Cách mở thẻ ngân hàng Techcombank

Để mở thẻ ngân hàng Techcombank thì bạn có thể tới phòng giao dịch hoặc ngân hàng Techcombank để đăng ký. Hoặc nhanh hơn là làm thẻ Techcombank online.

Bạn theo dõi bài viết dưới đây để biết cách mở thẻ

Đăng ký thẻ Techcombank

Thứ Hai, 27/09/2021 20:28
2,52 👨 490
0 Bình luận
Sắp xếp theo