Cách nhân số trong Google Sheets

Cần nhân hai số nguyên, nhân một vài ô hoặc một vài cột? Bạn hoàn toàn có thể thực hiện được trên Google Sheets mà không chỉ bằng một cách. Và đây là cách thực hiện.

Nhân hai số nguyên với nhau

Có hai cách để nhân hai số với nhau. Một là sử dụng công thức tích hợp và hai là sử dụng toán hạng nhân để hoàn thành phép tính. Cả hai cách đều hoạt động gần giống nhau.

Sử dụng công thức MULTIPLY

Mở trình duyệt, truy cập vào Google Sheets và mở bảng tính.

Click vào ô trống và gõ =MULTIPLY(<number1>,<number2>), thay <number1><number2> với số nguyên bạn muốn nhân.

Sử dụng công thức MULTIPLY

Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu bên trong ô khác. Thay vì gõ số, gõ số ô và Sheets sẽ tự động điền số nguyên từ ô đó vào đúng vị trí.

Thay số ô bằng số trong công thức MULTIPLY

Sau khi đặt số hoặc số ô, nhấn Enter để hiển thị kết quả trong ô đó.

Kết quả nhân sử dụng công thức MULTIPLY

Sử dụng toán hạng nhân

Phương pháp này sử dụng toán hạng nhân (*) để tìm tích của các số. Điểm khác biệt so với phương thức trên là bạn có thể nhập nhiều hơn hai số bị nhân, trong khi công thức trước bị giới hạn ở hai số.

Từ bảng tính Google Sheets, click vào ô trống và gõ =<number1> * <number2>, thay <number1><number2> với số nguyên bạn muốn nhân.

Nhân sử dụng toán hạng nhân

Giống như cách trước, bạn có thể tham chiếu đến các ô khác trong bảng tính. Thay thế số với số ô chứa số nguyên đó.

Tham chiếu đến ô cần nhân

Sau khi nhập số nguyên hoặc số ô, nhấn Enter để nhận kết quả nhân.

Kết quả nhân sử dụng toán hạng nhân

Mẹo: Nếu làm việc với bảng và muốn nhân dữ liệu từ hàng 1 và hàng 2 vào hàng 3, Google Sheets có một tính năng tiện dụng áp dụng công thức cho các ô còn lại. Nó sẽ điền các ô còn lại với công thức và kết quả. Click đúp vào hình vuông nhỏ màu xanh và phần còn lại của bảng được điền với kết quả nhân hai hàng.

Click đúp vào hình vuông nhỏ màu xanh

Nhân sử dụng hàm ArrayFormula

Phương pháp tiếp theo sử dụng hàm ArrayFormula để hiển thị giá trị được trả về từ nhiều hàng hoặc cột có cùng kích thước.

Trong bảng tính Google Sheets, click vào ô trống và gõ =ARRAYFORMULA(<column1> * <column2>, thay thế <column1><column2> với hai cột bạn muốn nhân. Nó sẽ trông như thế này:

=ARRAYFORMULA(A:A*B:B)

Hàm ArrayFormula

Nếu bảng có tiêu đề trong cột đầu tiên, Sheets sẽ hiển thị lỗi vì nó chỉ coi các số là tham số.

Lỗi khi cột đầu tiên có tiêu đề

Do đó bạn nên bắt đầu với cột đầu tiên chứa số. Ví dụ, thay vì A:A*B:B, bạn cần gõ A2:A*B2:B.

Bắt đầu với cột chứa số

Một điều cần lưu ý là khi sử dụng công thức này, các ô trống không có số sẽ hiển thị kết quả là 0. Tuy nhiên khi thêm dữ liệu khác vào bảng Sheets sẽ thay thế số 0 bằng kết quả thực sự.

Ô không có dữ liệu hiển thị kết quả bằng 0

Nếu muốn giới hạn số 0 trong kết quả, bạn nên chọn phạm vi cụ thể khi nhập công thức. Công thức mới sẽ là:

=ARRAYFORMULA(B2:B100*C2:C100)

Với công thức này, bảng tính chỉ sử dụng 100 ô làm dự trữ cho tất cả dữ liệu nhập vào sau đó. Bạn có thể chỉnh sửa công thức, xóa mọi ô không sử dụng bằng cách thay đổi 100 thành số nhỏ hơn.

Khi cần nhân số nguyên, dữ liệu từ hai ô hoặc toàn bộ nội dung trong ô, Google Sheets cung cấp một vài cách để bạn tính toán số liệu.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 31/10/2019 14:38
53 👨 1.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo