Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X

Quản Trị Mạng - Trong trường hợp bạn đang sử dụng hệ điều hành Mac OS X, nếu gặp bất cứ vấn đề nào trong việc chuyển cổng hoặc hệ thống hoạt động không ổn định thì cần phải đăng nhập vào router hoặc modem để cấu hình lại. Nhưng để làm được việc này thì chúng ta phải tìm được địa chỉ IP của router trước. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số thao tác cơ bản để thực hiện quá trình này.

Trước tiên, các bạn mở System Preferences từ Dock:

Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X

Cửa sổ System Preferences hiển thị, bên dưới mục Internet & Wireless các bạn chọn Network:

Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X

Chọn đúng hệ thống mạng đang sử dụng, ví dụ trong bài thử nghiệm này là Ethernet, địa chỉ IP của router sẽ hiển thị tại đây:

Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X

Khi nhấn Advanced, chúng ta sẽ tìm thấy địa chỉ IP của router bên dưới mục TCP/IP:

Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X

Một cách khác để thực hiện việc này là làm qua Terminal, và gõ lệnh:

netstat –nr | grep default

Địa chỉ IP của router sẽ được liệt kê đầy đủ tại đây:

Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X

Sau đó, mở trình duyệt và gõ địa chỉ IP này vào thanh Address:

Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X

Sau khi đăng nhập, các bạn đã có thể cấu hình, thiết lập hoặc thực hiện các thao tác tùy chỉnh khác.

>>> Video tham khảo:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 27/06/2018 11:31
31 👨 12.318