Việt Nam lần đầu tiên có trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC vừa mới trở thành nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp Chứng chỉ về việc xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu uy tín nhất thế giới (ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities).

Nếu bạn chưa biết thì, đây là chứng chỉ về việc xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu uy tín nhất thế giới thuộc bộ tiêu chuẩn do Hiệp hội công nghiệp viễn thông của Mỹ ban hành.

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.
Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Để được cấp chứng chỉ này, hệ thống phải đáp ứng được những yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe và toàn diện nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại về thiết kế, xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu; đảm bảo trung tâm dữ liệu với tất cả các cơ sở hạ tầng luôn ở mức độ dự phòng, độ sẵn sàng và tính bảo mật cao nhất.

Tất cả các thành phần thuộc trung tâm dữ liệu của Viettel IDC đã phải trải qua quá trình đánh giá đúng quy trình hoạt động, và đáng tin cậy liên quan đến viễn thông, điện, kiến trúc, cơ sở hạ tầng điện, kế hoạch khắc phục thảm họa, bảo mật, kiểm soát môi trường… gồm hơn 2.600 yêu cầu. Quy trình đánh giá khắt khe này nhằm đảm bảo trung tâm dữ liệu của Viettel IDC có khả năng bảo vệ dữ liệu cho khách hàng và giảm thiểu rủi ro gián đoạn kinh doanh trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Viettel IDC

Viettel IDC với việc được cấp chứng chỉ này đã chính thức thành nhà cung cấp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có thể triển khai và vận hành trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3. Thành tích này của Viettel IDC cũng đưa Việt Nam góp mặt trong 5 trên 11 quốc gia tại Đông Nam Á có trung tâm dữ liệu đạt chuẩn của thế giới.

Thứ Sáu, 03/01/2020 23:14
52 👨 1.878
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ