HuggingChat hay Bing Chat là giải pháp thay thế ChatGPT tốt hơn?

Các phòng thí nghiệm và những công ty công nghệ AI đã bắt kịp kể từ khi OpenAI phát hành ChatGPT. Thành công vang dội của ChatGPT đã mở ra cuộc đua AI vô cùng sôi nổi.

Hai trong số các lựa chọn thay thế được nhắc đến nhiều nhất cho ChatGPT là HuggingChat và Bing Chat. Trong bài viết hôm nay, hãy kiểm tra xem HuggingChat và Bing Chat đối đầu với ChatGPT như thế nào trong 9 khía cạnh khác nhau.

1. Sự phức tạp của mô hình ngôn ngữ

Hiệu suất tổng thể của một chatbot AI phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ của nó. Những mô hình ngôn ngữ kém tinh vi hơn dễ bị thiếu chính xác.

Hãy so sánh các mô hình được sử dụng trên ChatGPT, Bing Chat và Hugging Chat bằng cách để chúng tạo ra các bài tiểu luận. Quá trình kiểm tra nhằm xem liệu chúng có thể xây dựng các phân tích nhất quán từ dữ liệu được lấy hay không.

HuggingChat sử dụng OpenAssistant, một mô hình dựa trên Meta AI của mô hình ngôn ngữ lớn (LLaMA).

HuggingChat viết bài luận 500 từ về loài ong và sự thụ phấn
HuggingChat viết bài luận 500 từ về loài ong và sự thụ phấn

Mặc dù đúng ngữ pháp, đầu ra nghe có vẻ không được tự nhiên. Nó tuân theo một dàn ý lộn xộn, các câu văn vụng về, cộng với việc chatbot ngừng viết ở khoảng hơn 200 từ. Những công cụ khác có thể dễ dàng tạo ra hơn 500 từ.

HuggingChat ngừng viết bài luận 500 từ do giới hạn
HuggingChat ngừng viết bài luận 500 từ do giới hạn

BingChat chạy trên GPT-4. Nó tạo ra các bài báo có cấu trúc tốt, trôi chảy và nghe có vẻ tự nhiên.

Bing Chat viết bài luận 500 từ về loài ong và sự thụ phấn
Bing Chat viết bài luận 500 từ về loài ong và sự thụ phấn

Phiên bản miễn phí của ChatGPT vẫn chạy trên GPT-3.5. Nó bắt chước cách viết giống con người, nhưng một số phần nghe có vẻ khoog được mượt lắm.

ChatGPT viết bài luận 500 từ về loài ong và sự thụ phấn
ChatGPT viết bài luận 500 từ về loài ong và sự thụ phấn

2. Hạn chế bảo mật

Bing tuân theo các hạn chế cứng nhắc hơn so với những đối thủ của mình. Nó chống lại các nỗ lực exploit bằng cách vô hiệu hóa những lời nhắc độc hại ngay từ đầu. Bạn không thể buộc Bing phải trả lời những yêu cầu như vậy.

Lấy đoạn hội thoại dưới đây làm ví dụ. Bing Chat từ chối các yêu cầu nhập vai vì người dùng có thể lừa nó bắt chước những nhân vật gây tranh cãi.

Bing Chat từ chối yêu cầu nhập vai với tư cách là Tomie
Bing Chat từ chối yêu cầu nhập vai với tư cách là Tomie

Bài viết đã thử lời nhắc tương tự với HuggingChat. Sau khi nhập nhân vật, nó sẽ thay đổi âm điệu và cách diễn đạt của đầu ra. Nhân vật mới trả lời những câu hỏi ban đầu bị cấm.

HuggingChat chấp nhận yêu cầu nhập vai với tư cách là Tomie
HuggingChat chấp nhận yêu cầu nhập vai với tư cách là Tomie

Lời nhắc cũng hoạt động trên ChatGPT. Mặc dù bỏ qua một số nguyên tắc, nhưng nền tảng này vẫn từ chối hoàn toàn các nỗ lực exploit. Chẳng hạn, bạn không thể yêu cầu nó mã hóa phần mềm độc hại.

ChatGPT chấp nhận yêu cầu nhập vai với tư cách là Tomie
ChatGPT chấp nhận yêu cầu nhập vai với tư cách là Tomie

3. Chức năng

Chatbot AI thực hiện các chức năng tương tự. Họ viết các bài luận, trả lời những câu hỏi về kiến thức tổng quát và dịch ngôn ngữ, trong số nhiều nhiệm vụ khác.

Nhưng đừng mong đợi cùng một mức độ chức năng. Chất lượng đầu ra của họ phụ thuộc vào bộ dữ liệu hiện có, độ phức tạp của mô hình và các hạn chế.

HuggingChat có ít hạn chế hơn ChatGPT và Bing Chat. Thật không may, mô hình ngôn ngữ và bộ dữ liệu ít tinh vi hơn của nó cũng cản trở chức năng. Lấy bản dịch làm ví dụ. Bất chấp những nỗ lực của nền tảng, bản dịch văn bản bên dưới của nó bị sai lệch.

HuggingChat dịch tiếng Tagalog sang tiếng Anh
HuggingChat dịch tiếng Tagalog sang tiếng Anh

Bing Chat dịch chính xác văn bản.

Bing Chat dịch tiếng Tagalog sang tiếng Anh
Bing Chat dịch tiếng Tagalog sang tiếng Anh

Kết nối của Bing Chat với Internet và mô hình ngôn ngữ tiên tiến cho phép nó thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Tuy nhiên, nó có một số hạn chế. Chatbot thậm chí sẽ không thảo luận về các phản ứng hóa học giữa thuốc tẩy và chất tẩy rửa, mặc dù phản ứng này có thể gây nguy hiểm khi sử dụng và cũng có thể được hỏi bởi một người nào đó đang nghiên cứu hóa học.

Bing Chat không thể nói về phản ứng hóa học
Bing Chat không thể nói về phản ứng hóa học

Trong khi đó, những bức ảnh dưới đây cho thấy ChatGPT có thể hoạt động như một công cụ dịch và có hiểu biết về phản ứng hóa học. Nó rất linh hoạt.

ChatGPT dịch tiếng Tagalog sang tiếng Anh chính xác
ChatGPT dịch tiếng Tagalog sang tiếng Anh chính xác
ChatGPT thể hiện phản ứng hóa học giữa hai thành phần khác nhau
ChatGPT thể hiện phản ứng hóa học giữa hai thành phần khác nhau

4. Độ chính xác

HuggingChat "nổi tiếng" với "ảo giác AI". Mô hình ngôn ngữ thiếu sót và bộ dữ liệu hạn chế của nó tạo ra các câu trả lời không nhất quán và thiếu tính chính xác.

Lấy đoạn hội thoại dưới đây làm ví dụ. HuggingChat không thể truy cập các báo cáo sau năm 2021 nhưng tự tin trả lời các câu hỏi kiến thức chung về năm 2022. Câu trả lời đúng phải là Bắc Kinh, Trung Quốc.

HuggingChat trả lời câu hỏi về Thế vận hội Mùa đông
HuggingChat trả lời câu hỏi về Thế vận hội Mùa đông

Bing Chat cung cấp dữ liệu thời gian thực. Nó chạy các truy vấn tìm kiếm và lấy thông tin cập nhật, có liên quan từ những nguồn đã được xác minh.

Bing Chat trả lời câu hỏi về Thế vận hội mùa đông
Bing Chat trả lời câu hỏi về Thế vận hội mùa đông

ChatGPT thể hiện độ chính xác tốt hơn HuggingChat, mặc dù nó cũng có quyền truy cập hạn chế vào các sự kiện sau năm 2021.

ChatGPT trả lời câu hỏi về Thế vận hội mùa đông
ChatGPT trả lời câu hỏi về Thế vận hội mùa đông

5. Ngôn ngữ và cách diễn đạt

HuggingChat có thể tổ chức các cuộc trò chuyện, soạn những bài luận đúng ngữ pháp và bắt chước cách diễn đạt thông thường. Nhưng nó thỉnh thoảng mắc lỗi chính tả và lỗi. Chúng thường phát sinh khi bạn cung cấp cho nó các hướng dẫn phức tạp liên tiếp.

Yêu cầu HuggingChat nói về bản thân
Yêu cầu HuggingChat nói về bản thân

Mô hình GPT-4 nâng cao của Bing Chat bắt chước tốt cách diễn đạt giống con người. Nó có giọng điệu đối thoại, giản dị, tạo ra các kết quả đầu ra không có lỗi và trình bày thông tin liên quan.

Yêu cầu Bing Chat nói về chính nó
Yêu cầu Bing Chat nói về chính nó

ChatGPT tốt hơn HuggingChat nhưng kém hơn Bing Chat. Mặc dù đúng về mặt ngữ pháp, ngữ điệu đầu ra của nó nghe có vẻ cứng nhắc và máy móc.

Yêu cầu ChatGPT nói về chính nó
Yêu cầu ChatGPT nói về chính nó

6. Độ chính xác về Toán học và số học

Mặc dù HuggingChat có bộ dữ liệu hạn chế, nhưng nó có thể trả lời chính xác các câu hỏi toán học. Chỉ cần lưu ý rằng nó có thể không hiển thị cách giải.

HuggingChat trả lời chính xác một vấn đề thống kê
HuggingChat trả lời chính xác một vấn đề thống kê

Khi được hỏi cùng một vấn đề nhiều lần, HuggingChat đưa ra các câu trả lời khác nhau.

Bing Chat có quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực - nó có thể trả lời chính xác các bài toán.

Bing Chat cho thấy lời giải của nó cho một câu hỏi thống kê
Bing Chat cho thấy lời giải của nó cho một câu hỏi thống kê

Nó thậm chí còn cho thấy lời giải hoàn chỉnh của mình.

Bing Chat giải quyết vấn đề thống kê một cách chính xác
Bing Chat giải quyết vấn đề thống kê một cách chính xác

ChatGPT không thể giải quyết các vấn đề về thống kê. Nhưng mô hình ngôn ngữ chính xác của nó tạo ra kết quả chính xác ngay cả khi bạn lặp lại câu hỏi nhiều lần.

ChatGPT trả lời vấn đề thống kê không chính xác
ChatGPT trả lời vấn đề thống kê không chính xác

7. Tính minh bạch

HuggingChat là một giải pháp thay thế ChatGPT mã nguồn mở. Người dùng có thể tự do truy cập Model Card và Dataset Library của HuggingChat. Nó thậm chí còn chỉ ra cách áp dụng hệ thống AI tương tự vào các ứng dụng.

Trong khi đó, các hạn chế cứng nhắc của Bing Chat ngăn không cho nó thảo luận về những quy trình chung.

Bing Chat không thể nói về phương pháp học tập của nó
Bing Chat không thể nói về phương pháp học tập của nó

ChatGPT minh bạch về các tiến trình back-end của nó. Nó chỉ không cung cấp một thư viện code nguồn mở như HuggingChat.

ChatGPT nói về phương pháp học tập của nó
ChatGPT nói về phương pháp học tập của nó

8. Khả năng tiếp cận

Bạn chỉ có thể truy cập Hugging Chat và ChatGPT thông qua trang web của họ. Chúng chạy trên nhiều trình duyệt khác nhau, ví dụ, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari và Brave.

Trong khi đó, Bing Chat cung cấp khả năng truy cập đa nền tảng. Ngoài việc truy cập tính năng Chat trên trang web của nó, bạn có thể sử dụng tính năng này thông qua:

  • Tiện ích mở rộng trình duyệt: Bạn sẽ tìm thấy tiện ích mở rộng Bing Chat ở góc trên cùng bên phải của Microsoft Edge.
  • Tích hợp Skype: Đề cập đến Bing Chat trong các cuộc trò chuyện nhóm của bạn hoặc gửi tin nhắn riêng cho Bing trên Skype.
  • Ứng dụng di động: Phiên bản di động của Bing Chat hiện có trên Apple App Store và Google Play Store.

Hạn chế lớn nhất của Bing Chat là phiên bản web của nó chỉ chạy trên Edge. Bạn có thể thấy bất tiện nếu tất cả thông tin đăng nhập, tiện ích mở rộng và bookmark của mình đều nằm trên một trình duyệt khác.

9. Tốc độ xử lý đầu vào

HuggingChat, ChatGPT và Bing Chat có thể phân tích và tạo ra hàng trăm từ trong vòng vài giây nhưng chúng xử lý đầu vào theo cách khác. Các khoảng trống không cản trở lời nhắc đơn giản. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ nhận thấy chúng khi thực hiện những tác vụ nhiều bước phức tạp và dài dòng.

HuggingChat dễ bị treo. Có thể xảy ra sự cố trong giờ cao điểm, đặc biệt là khi chạy các yêu cầu phức tạp. Nhưng vì HuggingFace có ít tài nguyên hơn Microsoft và OpenAI, nên có thể hiểu rằng nó có các máy chủ dung lượng thấp hơn.

Trong khi đó, Bing Chat cung cấp độ tin cậy cao hơn nhiều so với HuggingChat. Nó hiếm khi bị treo. Các phản hồi chỉ chậm hơn so với ChatGPT vì Bing lấy dữ liệu thời gian thực trực tuyến.

Các phiên bản ChatGPT gần đây cũng đã trở nên khá đáng tin cậy. Chúng nhanh hơn và ít bị quá tải máy chủ hơn. Bạn có thể cân nhắc đăng ký ChatGPT Plus để sử dụng mô hình GPT-4 nhanh hơn, chính xác hơn.

HuggingChat hay Bing Chat có tốt hơn ChatGPT không?

HuggingChat hiện đang lép vế so với ChatGPT và Bing Chat. Nó mắc lỗi chính tả, chứa dữ liệu hạn chế về các sự kiện sau năm 2021 và hiểu sai các hướng dẫn phức tạp. Tất cả những thiếu sót này cũng gây ra ảo giác. Hy vọng rằng HugggingFace sẽ giới thiệu chatbot của mình với các mô hình và bộ dữ liệu chất lượng hơn; nếu không, tính minh bạch sẽ là điểm cộng duy nhất của nó.

Đối với ChatGPT và Bing Chat, hãy cân nhắc tự mình thử nghiệm hai nền tảng này để biết ưu và nhược điểm của từng công cụ. ChatGPT linh hoạt nhưng không cung cấp thông tin theo thời gian thực, trong khi Bing Chat được kết nối với Internet và tuân theo các hạn chế cứng nhắc.

Thứ Tư, 17/05/2023 08:17
51 👨 587
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Trí tuệ nhân tạo (AI)