Gần 80% nguy cơ tâm thần phân liệt là do di truyền học

Gần 80 phần trăm nguy cơ mắc tâm thần phân liệt có thể có nguồn di truyền từ cha mẹ, các nhà khoa học tìm thấy.

Trước giờ, bệnh tâm thần phân liệt là một chứng rối loạn ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ, cảm nhận và cư xử của một con người.

Theo các ước tính trước đây, các gen được tìm thấy chỉ chịu trách nhiệm trong khoảng từ 50 đến 80 phần trăm nguyên nhân gây ra bệnh.

Gần 80% nguy cơ tâm thần phân liệt là do di truyền học

Tuy nhiên, những ước tính mới cho thấy, di truyền học cũng đóng vai trò rủi ro 79-80 phần trăm gây ra cho chứng rối loạn này.

Nhà khoa học Rikke Hilker thuộc Đại học Copenhagen cho biết: "Kết quả của chúng tôi cho thấy một thành phần di truyền đáng kể chịu trách nhiệm gây ra chứng bệnh tâm thần phân liệt với tỉ lệ chi phối di truyền là 79% và thậm chí các ảnh hưởng di truyền khác có vẻ như đóng vai trò tương tự trong chứng rối loạn phổ tần tâm thần phân liệt.

Cụ thể, nhiều yếu tố như chuỗi DNA, sự biến đổi DNA biểu sinh, sự khác biệt về biểu hiện gen, các yếu tố môi trường và sự tương tác phức tạp giữa hai nhóm gen này được cho là tác động cộng hưởng ảnh hưởng đến chứng bệnh tâm thần phân liệt.

Để nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học đã đánh giá vai trò di truyền của hơn 30.000 cặp sinh đôi sinh ra từ năm 1870 ở Đan Mạch.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng có sự thống nhất xuất hiện chứng tâm thần phân liệt tỉ lệ 33% ở cặp song sinh không sinh đôi hoặc cùng kỳ và bảy phần trăm ở cặp sinh đôi cùng kỳ.

Ngoài ra, tính di truyền cũng được ước tính có liên quan tới nhiều loại bệnh tật khác, bao gồm các rối loạn liên quan đến chứng rối loạn phổ tần tâm thần phân liệt.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả còn cho thấy ước tính tỉ lệ gây bệnh do di truyền cũng đạt mức là 73%, cho thấy tầm quan trọng của các yếu tố di truyền với các loại bệnh tật tương tự khác.

Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Biological Psychiatry.

Thứ Sáu, 20/10/2017 10:38
11 👨 558
0 Bình luận
Sắp xếp theo