Trắc nghiệm kiến thức CSS - Phần 9

Mời bạn đọc tiếp tục thử tài kiến thức với phần tiếp theo của series Trắc nghiệm CSS của Quantrimang.com. Bộ câu hỏi sẽ có 10 câu để bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1: Thuộc tính nào sau đây xác định khoảng thời gian mà quá trình transition diễn ra?
  • transition
  • transition-duration
  • transform-duration
  • transition-property
 • Câu 2: Thuộc tính nào sử dụng để xác định khoảng thời gian trì hoãn giữa thời gian một thuộc tính thay đổi và lúc chuyển tiếp thực sự bắt đầu.
  • transform-delay
  • transition-delay
  • transform-duration
  • Không có đáp án chính xác.
 • Câu 3: Thuộc tính transform nào sau đây sử dụng để xử lý một hiệu ứng di chuyển 2D?
  • translate(x,y)
  • translate2d(x,y)
  • translate3d(x,y)
  • Tất cả các đáp án trên đều chính xác.

 • Câu 4: Thuộc tính transform nào sau đây sử dụng chỉ để di chuyển phần tử theo trục X?
  • translate(x)
  • translateZ(x)
  • translateY(x)
  • translateX(x)
 • Câu 5: Thuộc tính transform nào sau đây sử dụng để xử lý phép biến đổi 3D thay đổi độ rộng và chiều cao của phần tử?
  • circle(x,y,z)
  • scale3d(x,y,z)
  • rotate3d(x,y,z,angle)
  • rotate(angle)
 • Câu 6: Thuộc tính transform nào sau đây được sử dụng trong phép biến đổi 2D để làm nghiêng một phần tử theo trục X và trục Y?
  •  scale(x-angle,y-angle)
  • rotate(x-angle,y-angle)
  • skew(x-angle,y-angle)
  • Không có đáp án chính xác
 • Câu 7: Thuộc tính transform nào sau đây dùng để xử lý phép biến đổi 3D sử dụng ma trận 4×4 gồm 16 giá trị?
  • matrix3d(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)
  • matrix(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)
  • matrix2d(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)
  • Tất cả các đáp án trên đều chính xác.
 • Câu 8: Thuộc tính transform nào sau đây được sử dụng trong phép biến đổi 3D để xoay một phần tử theo trục Z?
  • rotate-Z(angle)
  •  skew-Z(angle)
  • rotateZ(angle)
  •  skewZ(angle)
 • Câu 9: Thuộc tính transform nào sau đây được sử dụng trong phép biến đổi 3D để xoay một phần tử?
  • rotate3d(x,y,z,angle)
  • rotated(x,y,z,angle)
  • rotate-all(x,y,z,angle)
  • rotate(x,y,z,angle)
 • Câu 10: Giá trị nào của transition-timing-function dùng để xác định tốc độ chuyển đổi chậm dần khi kết thúc?
  • ease
  • linear
  • ease-out
  • ease-in
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức CSS của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức CSS của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 09/10/2019 14:24
54 👨 1.067
0 Bình luận
Sắp xếp theo