Cách thức tỉnh trái ác quỷ Blox Fruit

Khi nhận được Trái Ác Quỷ trong Blox Fruit, bạn không chỉ có được sức mạnh và kỹ năng độc đáo mà bạn thậm chí còn có thể Thức Tỉnh trái ác quỷ để nâng cao sức mạnh của chúng và vượt qua các nhiệm vụ hay đối đầu với những người chơi khác.

Hoặc đơn giản là, khi bạn đã cảm thấy muốn làm mới sức mạnh nhưng không thay đổi kỹ năng của trái Ác Quỷ. Thì trạng thái Thức Tỉnh lúc này sẽ là một yếu tố mới mẻ giúp bạn thỏa mãn nhu cầu của mình. Hãy tiếp tục kéo xuống phía dưới để biết cách thức tỉnh Trái Ác Quỷ trong Blox Fruit.

Xem thêm: Cách nhận trái ác quỷ miễn phí trong Blox Fruit

Cách thức tỉnh trái ác quỷ trong Blox Fruit

Trong Blox Fruit, có một chế độ được gọi là Raids (đột kích), chế độ này ra mắt trong bản cập nhật 11. Bản cập nhật này cho phép người chơi tham gia vào các nhiệm vụ Raids để nhận các Fragments (mảnh). Chúng rất quan trọng trong việc thức tỉnh trái ác quỷ của bạn.

Mỗi cuộc Đột Kích sẽ cho bạn 250 đến 1000 Fragments, cộng với 4,5 nhân với số giây còn lại trên đồng hồ để ra số mảnh còn lại mà bạn được hưởng. Nếu bạn đã nhận được 1000 mảnh thì đó là con số tối đa mà bạn có thể kiếm được trong mỗi cuộc đột kích.

cach thuc tinh trai ac quy blox fruit

Nếu hết thời gian trong một cuộc đột kích, bạn sẽ kiếm được 60x với con số đảo mà bạn đang ở. Ví dụ bạn đang ở Đảo thứ 3, bạn sẽ có 180 mảnh.

Các mảnh sau khi có được từ các cuộc đột kích khi bạn sử dụng trái ác quỷ tấn công vào cuộc đột kích. Bằng cách hoàn thành cuộc đột kích với sức mạnh của trái ác quỷ, bạn sẽ được dịch chuyển đến một thực thể lạ. Nói chuyện với thực thể này cho phép bạn sử dụng các Mảnh để thức tỉnh một kỹ năng trong bộ kỹ năng trái ác quỷ của mình.

Tuy nhiên, bạn không được chọn bất kỳ kỹ năng nào mà bạn thích trong bộ kỹ năng trái ác quỷ. Mà bạn phải thức tỉnh chúng theo thứ tự. Khi kiếm đủ Mảnh từ việc cày Raid, bạn có thể bắt đầu thức tỉnh Trái Ác Quỷ của mình.

Để tham gia các cuộc đột kích, bạn sẽ cần các vật phẩm hoặc điều kiện sau:

 • Đạt đến level 1.100 để tổ chức cuộc đột kích: Mặc dù bạn có thể tham gia đột kích nếu bạn đang ở Tân Thế Giới, thì việc tổ chức Raid yêu cầu người chơi phải đạt cấp 1.100. Đây là một quá trình cày cuốc khá dài nếu bạn muốn trở thành người tổ chức.
 • Phiếu Raid (Raid Chip): Bạn cần tiêu tốn 100.000 Beli cứ mỗi hai giờ để mua một Phiếu Đột Kích. Ngoài ra, bạn cũng có thể đổi bất kỳ Trái Ác Quỷ nào cho Nhà Khoa Học Bí ẩn để lấy Phiếu Đột Kích. Phiếu Đột Kích là cần thiết để tham gia hoặc bắt đầu cuộc đột kích.
 • Chuẩn bị một vài trang bị mạnh mẽ: Bạn không cần trang bị mạnh nhất trong game, nhưng ít nhất bạn cần có khả năng sống sót mà không hết thời gian. Tuy nhiên, đến thời điểm bạn tham gia Raids, bạn cũng đã khá mạnh rồi. Vũ khí và phong cách chiến đấu của bạn càng tốt thì Raids càng trở nên dễ dàng hơn.

Những Trái Ác Quỷ nào có thể thức tỉnh?

Hiện tại có mười một Trái Ác Quỷ trong Blox Fruits mà bạn có thểthức tỉnh. Danh sách bao gồm:

 • Lửa (Flame)
 • Băng (Ice)
 • Chấn Động (Quake)
 • Hắc Ám (Dark)
 • Ánh Sáng (Light)
 • Tơ - Điều Khiển (String)
 • Sấm Sét (Rumble)
 • Dung Nham (Magma)
 • Phật (Buddha)
 • Cát (Sand)
 • Phượng Hoàng (Phoenix)

Mỗi Trái Ác Quỷ này có 5 kỹ năng có thể thức tỉnh. Ngoại lệ là Chấn Động chỉ có 4 kỹ năng và Sấm Sét có đến 6 kỹ năng. Tuy nhiên, nếu bạn có kể hoạch thức tỉnh, bạn cần lưu ý rằng số lượng mảnh sử dụng để thức tỉnh các kỹ năng của mỗi Trái Ác Quỷ là khác nhau.

Số lượng mạnh để thức tỉnh trái ác quỷ trong Blox Fruits

thuc tinh trai ac quy blox fruit

Đây là danh sách số Mảnh cần thiết để thức tỉnh từng kỹ năng của các Trái Ác Quỷ có thể được đánh thức. Lưu ý rằng tổng số Mảnh cần thiết để thức tỉnh toàn bộ Trái Ác Quỷ cũng được cung cấp ở cuối mỗi loại.

Hỏa Diệm (Flame):

 • 500 Mảnh cho Z (Burning Blast)
 • 3.000 Mảnh  cho X (Prominence Burst)
 • 4.000 Mảnh  cho C (Flaming Vortex)
 • 5.000 Mảnh  cho V (Flaming Destroyer)
 • 2.000 Mảnh cho F (Rocket Flight)

Tổng cộng: 14.500 Mảnh để thức tỉnh hoàn toàn Lửa.

Băng Diễn (Ice):

 • 500 Mảnh cho Z (Ice Spears)
 • 3.000 Mảnh cho X (Glacial Surge)
 • 4.000 Mảnh cho C (Ice Dragon)
 • 5.000 Mảnh cho V (Absolute Zero)
 • 2.000 Mảnh cho F (Ice Skating)

Tổng cộng: 14.500 Mảnh để thức tỉnh hoàn toàn Băng.

Chấn Động (Quake):

Lưu ý: Chấn Động chỉ có 4 kỹ năng có thể thức tỉnh.

 • 1.000 Mảnh cho Z (Fatal Demolisher)
 • 3.000 Mảnh cho X (Air Crusher)
 • 5.000 Mảnh cho C (Spatial Shockwave)
 • 8.000 Mảnh cho V (Seaquake)

Tổng cộng: 17.000 Mảnh để thức tỉnh hoàn toàn Chấn Động ( đây là Trái Ác Quỷ có mức giá đắt thứ tư để thức tỉnh).

Bóng Tối (Dark):

 • 500 Mảnh cho Z (Dimensional Slash)
 • 3.000 Mảnh cho X (Abyssal Darkness)
 • 4.000 Mảnh cho C (Endless Hole)
 • 5.000 Mảnh cho V (World of Darkness)
 • 2.000 Mảnh cho F (Ghastly Step)

Tổng cộng: 14.500 Mảnh để thức tỉnh hoàn toàn Hắc Ám (cùng giá với trái Lửa và Băng).

Ánh Sáng (Light):

 • 500 Mảnh cho Z (Divine Arrow)
 • 3.000 Mảnh cho X (Swords of Judgement)
 • 4.000 Mảnh cho C (Light Speed Destroyer)
 • 5.000 Mảnh cho V (Wrath of God)
 • 2.000 Mảnh cho F (Shining Flight)

Tổng cộng: 14.500 Mảnh để thức tỉnh hoàn toàn Ánh Sáng.

Tơ (String):

 • 800 Mảnh cho Z (Thermal Laceration)
 • 3.500 Mảnh cho X (Silk Prison)
 • 4.500 Mảnh cho C (Eternal White)
 • 6.000 Mảnh cho V (Heavenly Punishment)
 • 2.500 Mảnh cho F (God’s Highway)

Với tổng cộng 17.300 Mảnh, trái Tơ hiện là Trái Ác Quỷ có giá thức tỉnh cao thứ ba.

Sấm Sét (Rumble):

 • 500 Mảnh cho Z (Lightning Beast)
 • 3.000 Mảnh cho X (Thunderstorm)
 • 4.000 Mảnh cho C (Sky Judgement)
 • 5.000 Mảnh cho V (Thunderball Destruction)
 • 2.000 Mảnh cho F (Electric Flash)
 • 5.000 Mảnh cho Pole V2

Tổng cộng: 19.500 Mảnh, nhiều nhất trong các trái ác quỷ có thức tỉnh.

Dung Nham (Magma):

 • 500 Mảnh cho Z (Magma Shower)
 • 3.000 Mảnh cho X (Volcanic Assault)
 • 4.000 Mảnh cho C (Great Magma Hound)
 • 5.000 Mảnh cho V (Volcanic Storm)
 • 2.000 Mảnh cho F (Beast Ride)

Tổng cộng: 14.500 Mảnh để thức tỉnh hoàn toàn Dung Nham.

Phật (Buddha):

 • 500 Mảnh cho Z (Shift)
 • 3.000 Mảnh cho X (Heavenly Impact)
 • 4.000 Mảnh cho C (Light of Annihilation)
 • 5.000 Mảnh cho V (Twilight of the Gods)
 • 2.000 Mảnh cho F(Retribution Dash)

Giống như nhiều Trái Ác Quỷ khác, bạn cần tổng cộng 14.500 Mảnh Vỡ để thức tỉnh hoàn toàn Phật.

Cát (Sand):

 • 500 Mảnh cho Z (Desert Blade)
 • 3.000 Mảnh cho X (Sand Coffin)
 • 4.000 Mảnh cho C (Sandstorm)
 • 5.000 Mảnh cho V (Deep Sand)
 • 2.000 Mảnh cho Bay F (Tornado Flight)

Tổng cộng: 14.500 Mảnh Vỡ để thức tỉnh hoàn toàn Cát.

Phượng Hoàng (Phoenix):

Không giống như những Trái Ác Quỷ khác, việc thức tỉnh Phượng Hoàng cần nhiều công sức hơn một chút.

Đầu tiên, bạn cần đạt được cấp độ thông thạo 400+ trên Phượng Hoàng. Sau đó, nói chuyện với Nhà Khoa Học Bị Bệnh (Sick Scientist) và mua Phiếu Raid Phượng Hoàng với giá 1.000 Mảnh hoặc một Trái Ác Quỷ có giá từ 1 triệu trở lên. Sau khi mua chip đột kích từ Nhà Khoa Học Bị Bệnh, bạn có thể mua nó từ Nhà Khoa Học Bí ẩn.

Sau khi thức tỉnh Phượng Hoàng, bạn sẽ muốn học các kỹ năng đi kèm với việc thức tỉnh hoàn toàn.

 • 500 Mảnh cho Z (Cremation Cannon)

 • 3.000 Mảnh cho X (Blue Flames)

 • 4.000 Mảnh cho C (Flame Exodus)

 • 5.000 Mảnh cho V (Blazing Plumage)

 • 2.000 Mảnh cho F (Swift Flight)

 • 4.000 Mảnh cho F (Tap)

Đó là toàn bộ những trái ác quỷ hiện tại có thể thức tỉnh, có thể trong thời gian sắp tới, ở những bản update lớn thì nhà phát hành game sẽ tung ra những bộ kỹ năng thức tỉnh mới dành cho những trái ác quỷ hiện tại.

Thứ Tư, 08/05/2024 17:39
31 👨 419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Game Online