Trắc nghiệm CSS có đáp án - Phần 2

Tiếp nối seri những bài viết về lập trình CSS, trong bài trắc nghiệm dưới đây sẽ là bộ câu hỏi có đáp án để bạn thử tài hiểu biết của mình về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?
  • font-style

  • font-size

  • text-style

  • text-size

 • Câu 2. Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm?
  • {text-size:bold}

  • <p style="font-size:bold">

  • <p style="text-size:bold">

  • p {font-weight:bold}

 • Câu 3. Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?
  • a {decoration:no underline}

  • a {text-decoration:no underline}

  • a {underline:none}

  • a {text-decoration:none}

 • Câu 4. Làm sao để mỗi từ trong 1 dạng đều viết hoa ở đầu từ?
  • text-transform:capitalize

  • text-transform:uppercase

  • Bạn không thể làm điều này trong CSS

  • Không có đáp án nào đúng

 • Câu 5. Làm sao để thay đổi font của mỗi phần tử?
  • font=

  • f:

  • font-family:

  • Tất cả các câu trên đều sai.

 • Câu 6. Làm sao để tạo chữ đậm?
  • font-weight:bold

  • style:bold

  • font:b

  • Tất cả các câu trên đều đúng

 • Câu 7. Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau: The top border = 10 pixels The bottom border = 5 pixels The left border = 20 pixels The right border = 1pixel?
  • border-width:5px 20px 10px 1px

  • border-width:10px 5px 20px 1px

  • border-width:10px 1px 5px 20px

  • border-width:10px 20px 5px 1px

 • Câu 8. Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?
  • margin-left:

  • text-indent:

  • margin:

  • indent:

 • Câu 9. Để định nghĩa khoảng trống giữa các cạnh (viền) của phần tử và nội dung, bạn sử dụng thuộc tính padding, có thể gán giá trị âm cho thuộc tính này không?
  • Không

 • Câu 10. Làm thế nào để hình ở đầu mỗi dòng của 1 list (danh sách) có hình vuông?
  • type: 2

  • type: square

  • list-type: square

  • list-style-type: square

 • Câu 11. CSS là chữ viết tắt của:
  • Cascading Style Sheets

  • Computer Style Sheets

  • Colorful Style Sheets

  • Creative Style Sheets

 • Câu 12. Cú pháp CSS chính xác để in đậm toàn bộ thành phần <span> là gì?
  • span {font-weight: bold}span {text-size: bold}

  • span {font-weight: bold}

  • <span style='font-size: bold'>

  • <span style='text-size: bold'>

 • Câu 13. Cách thêm bình luận vào một file CSS
  • /* this is a comment */

  • // this is a comment //

  • // this is a comment

  • <!-- this is a comment-->

 • Câu 14. Thuộc tính được dùng để thay đổi màu văn bản của một phần tử là gì?
  • fontcolor:

  • textcolor:

  • color:

  • font-color:

 • Câu 15. Biểu tượng # cho biết bộ chọn là gì?
  • class

  • tag

  • first

  • ID

 • Câu 16. Cú pháp CSS chính xác là:
  • {p:color=black(p}

  • p {color: black;}

  • {p;color:black}

  • p:color=black

 • Caau 17. Cú pháp nào sau đây sẽ được dùng để tạo một ID header có chiều rộng là 750px, cao là 30px và màu của văn bản là màu đen?
  • #header { height: 30px; width: 750px; color: black; }

  • .header { height: 30px; width: 750px; colour: black; }

  • #header { height: 30px; width: 750px; text: black; }

  • .header { height: 30px; width: 750px; color: black; }

 • Câu 18. Snippet của CSS nào thường được dùng để căn giữa một web theo chiều ngang?
  • site-align: center;

  • margin: center;

  • margin: auto 0;

  • margin: 0 auto;

Tệ quá!
Bạn cần cố gắng hơn 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 11/07/2023 17:00
1,818 👨 5.533
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyen Xuan Tuan Anh
  Nguyen Xuan Tuan Anh

  đáp án sai nhiều quá 

  Thích Phản hồi 09:56 27/06
  ❖ Quiz công nghệ