Kiểm tra kiến thức về HTML

38 câu trắc nghiệm về HTML (có đáp án)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình HTML. Hy vọng với những câu trắc nghiệm hữu ích này bạn sẽ có thêm những kiến thức thú vị về ngôn ngữ lập trình HTML.

 • HTML là viết tắt của...
  • Hyperlinks and Text Markup Language
  •  Home Tool Markup Language
  • Hyper Text Markup Language
 • Ai là người đưa ra các tiêu chuẩn Web?
  • Tổ chức World Wide Web Consortium (W3C)
  • Apple
  • Google
  • Microsoft
 • Chọn thẻ HTML đúng nhất cho định dạng tiêu đề lớn nhất?
  • <h6>
  • <h1>
  • <head>
  • <heading>
 • Thẻ nào dùng để xuống dòng trong HTML?
  • <enter>
  • <br>
  • <break>
  • <lb>
 • Mã HTML nào thực hiện việc thêm màu nền cho trang web?
  • <body style="background-color:red;">
  • <body bg="red">
  •  <background>red</background>
  •  <body style="color:red;">
 • Chọn thẻ HTML chính xác dùng để xác định văn bản quan trọng
  • <important>
  • <strong>
  • <b>
  • <i>
 • Chọn thẻ HTML được dùng nhấn mạnh nội dung văn bản
  • <i>
  •  <em>
  • <italic>
  • <b>
 • Mã HTML chính xác để tạo liên kết là...
  • <a name="https://quantrimang.com">QuanTriMang</a>
  • <a href="https://quantrimang.com">Quản Trị Mạng</a>
  • <a url="https://quantrimang.com">Quản Trị Mạng</a>
  • <a>https://quantrimang.com</a>
 • Ký tự nào được dùng để biểu thị cho một thẻ đóng?
  • \
  • /
  • ^
  • *
 • Mã HTML nào bạn sẽ dùng khi muốn mở link trên 1 tab hoặc cửa sổ mới?
  • <a href="https://quantrimang.com" target="new">
  •  <a href="https://quantrimang.com" new>
  •  <a href="https://quantrimang.com" target="_blank">
  • <a href="https://quantrimang.com" blank>
 • Những thẻ HTML nào dùng để định nghĩa cấu trúc của bảng?
  • <table><tr><tt>
  • <table><tr><td>
  •  <table><head><tfoot>
  • <thead><body><tr>
 • Các thẻ HTML có thể viết liền nhau mà không cần bắt buộc xuống dòng mới?
  • Đúng
  • Sai
 • Để tạo một danh sách có dấu đầu dòng, bạn dùng thẻ HTML nào?
  • <ul>
  •  <list>
  • <lt>
  •  <ol>
 • Để tạo một danh sách đánh số, bạn dùng phần tử HTML nào?
  • <list>
  • <ul>
  • <ol>
  • <lt>
 • Thẻ HTML nào tạo ra một hộp kiểm (checkbox)?
  • <check>
  • <checkbox>
  • <input type="check">
  • <input type="checkbox">
 • Thẻ HTML nào tạo ra một ô nhập dữ liệu văn bản?
  • <input type="textfield">
  • <input type="text">
  • <textinput type="text">
  • <textfield>
 • Thẻ HTML nào tạo ra một danh sách thả xuống (drop-down list)?
  • <input type="list">
  • <input type="dropdown">
  • <select>
  • <list>
 • Thẻ HTML nào tạo ra một ô nhập dữ liệu với nhiều dòng?
  • <input type="textarea">
  • <textarea>
  • <input type="textbox">
  • <textbox>
 • Thẻ HTML nào dùng để chèn một hình ảnh?
  • <image src="image.gif" alt="Ảnh đẹp">
  • <img href="image.gif" alt="Ảnh đẹp">
  • <img src="image.gif" alt="Ảnh đẹp">
  • <img alt="Ảnh đẹp">image.gif</img>
 • Mã HTML nào dùng để chèn một ảnh nền vào trang web?
  • <body bg="background.gif">
  • <body style="background-image:url(background.gif)">
  • <background img="background.gif">
  • <img bg="background.gif">
 • Thẻ <iframe> được sử dụng để hiển thị một trang trong một trang web?
  • Đúng
  • Sai
  • Không có thẻ <iframe>
 • Các chú thích trong HTML sẽ bắt đầu bằng <!-- và kết thúc bằng -->
  • Đúng
  • Sai
 • Thẻ HTML nào dùng để xác định tiêu đề của một trang?
  • <meta>
  • <head>
  • <header>
  • <title>
 • Thuộc tính HTML nào chỉ định văn bản thay thế cho hình ảnh, nếu hình ảnh không thể hiển thị?
  • title
  • src
  • alt
  • longdesc
 • DOCTYPE nào đúng với HTML5?
  • <!DOCTYPE HTML5>
  • <!DOCTYPE html>
  • <!DOCTYPE type='html5'>
  • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">
 • Thẻ HTML nào được sử dụng để chỉ định chân trang của 1 trang web?
  • <section>
  • <footer>
  • <bottom>
 • Bạn có thể nhúng các phần tử SVG trực tiếp vào một trang HTML?
  • Đúng
  • Sai
 • Thẻ HTML dùng để chạy một file video là gì?
  • <media>
  • <movie>
  • <video>
  • <play>
 • Thẻ HTML dùng để chạy một file audio là gì?
  • <audio>
  • <mp3>
  • <play>
  • <sound>
 • Thuộc tính HTML "contenteditable" được dùng để:
  • Cập nhật nội dung từ máy chủ
  • Chỉ định menu ngữ cảnh cho một phần tử. Menu xuất hiện khi người dùng nhấp chuột phải vào phần tử
  • Chỉ định nội dung của một phần tử có thể chỉnh sửa được hay không
  • Trả lại vị trí lỗi xuất hiện đầu tiên của nội dung bên trong một chuỗi
 • Trong HTML, onblur và onfocus là:
  • Phần tử HTML
  • Thuộc tính Event
  • Thuộc tính Style
 • Đồ họa do SVG định nghĩa có trong định dạng nào?
  • XML
  • HTML
  • CSS
 • Thẻ <canvas> của HTML được sử dụng để:
  • Thao tác dữ liệu trong SQL
  • Tạo các phần tử có thể kéo được
  • Vẽ đồ họa
  • Hiển thị bản ghi CSDL
 • Trong HTML, thuộc tính nào được sử dụng để chỉ định rằng dữ liệu này bắt buộc phải điền?
  • formvalidate
  • required
  • placeholder
  • validate
 • Loại input nào xác định điều khiển slider?
  • slider
  • range
  • controls
  • search
 • Thẻ HTML nào được sử dụng để hiển thị phép đo vô hướng trong một range?
  • <meter>
  • <measure>
  • <range>
  • <gauge>
 • Thẻ HTML nào xác định các liên kết là liên kết điều hướng trang web (danh mục)?
  • <nav>
  • <navigate>
  • <navigation>
 • Trong HTML, thẻ <aside> dùng để xác định điều gì?
  • Danh sách điều hướng sẽ được hiển thị ở bên trái của trang
  • Định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính
  • Bộ ký tự ASCII; để gửi thông tin giữa các máy tính trên Internet
Bạn còn phải cố gắng nhiều!
Có tiến bộ, cố gắng lên nữa đi bạn!
Bạn sắp thành chuyên gia rồi đó!
Chính xác tuyệt đối! Bạn thật siêu!
Xác nhận Tiếp theo Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 25/05/2023 11:19
4,127 👨 18.494
0 Bình luận
Sắp xếp theo