Trắc nghiệm về mạng máy tính có đáp án P6

Mạng máy tính là một hệ thống gồm nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một kiến trúc (Network Architecture) nào đó nhằm thu thập, trao đổi dữ liệu và chia sẽ tài nguyên cho nhiều người sử dụng. Trong bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu chủ đề này thông qua những câu hỏi trắc nghiệm nhé.

Xem thêm:

 • 1. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:
  • Peer - to -Peer
  • RemoteAccess
  • Terminal -Mainframe
  • Client - Server
 • 2. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
  • Cấp địa chỉ cho các máy trạm

  • Phân giải tên và địachỉ
  • Truyền file và dữliệu
  • Gửi thư điệntử
 • 3. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
  • IPAddress
  • SubnetMask
  • DNSServer
  • DefaultGateway
 • 4. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
  • 255.224.0
  • 255.255.255.192 

  • 255.255.255.240

  • 255.255.255.128

  Vì: 110000002= 192
 • 5. Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?
  • 32
  • 48
  • 64 

  • 128
 • 6. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
  • Hub
  • NIC
  • Switch
  • Transceiver
 • 7. Địa chỉ MAC là:
  • Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý cho việc định tuyến
  • Địa chỉ lớp 4 được gắn với cổng dịch vụ

  • Có thể thay đổi bằng TCP/IP Properties của Windows
  • Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng

 • 8. Trong số các Hệ điều hành sau, Hệ điều hành mạng là:
  • Windows 98
  • Windows 2003 Professional
  • Windows 2003 Server
  • Windows XP
 • 9. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:
  • Gửi thư điện tử
  • Nhận thư điện tử
  • Phân giải tên và địa chỉ
  • Cấp địa chỉ cho máy trạm

 • 10. Định tuyến tĩnh là loại định tuyến:
  • Dùng cho mạng nhỏ cấu trúc đơn giản
  • Nhà quản trị chỉ việc cấu hình giao thức định tuyến cho Router

  • Nhà quản trị phải cấu hình từng dòng lệnh cho các mạng đích cần thiết
  • Router có thể giúp lựa chọn đường đi ngắn nhất trên mạng
 • 11. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
  • SMTP:TCP Port 21
  • Telnet: UDP Port 23

  • HTTP: TCP Port80
   1. TFTP: TCP Port69
 • 12. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
  • ARP
  • DHCP
  • RARP
  • ICMP
 • 13. Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:
  • Switch
  • Hub
  • NIC
   1. Router
 • 14. Các dịch vụ quay số tương tự (Dial-up) sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?
  • Repeater
  • Modem
  • Router
  • NIC
 • 15. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
  • POTS
  • DNS
  • HTTP
  • FTP
Bạn cần sổ sung lại kiến thức 
Có tiến bộ hơn đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 08/10/2019 16:21
4,419 👨 39.070
0 Bình luận
Sắp xếp theo